Übersicht
Englisch nach Spanisch:   mehr Daten
 1. petrol:
 2. Wiktionary:


Englisch

Detailübersetzungen für petrol (Englisch) ins Spanisch

petrol:

petrol [the ~] Nomen

 1. the petrol (gasoline; motor fuel; gas)
  la gasolina; la bencina; el combustible de moto
 2. the petrol (fuel; gasoline; engine fuel; gas; motor fuel)
  el carburante; el petróleo; la gasolina; el combustible de moto
 3. the petrol (gasoline; gas)
  la gasolina

Übersetzung Matrix für petrol:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bencina gas; gasoline; motor fuel; petrol
carburante engine fuel; fuel; gas; gasoline; motor fuel; petrol motor fuel
combustible de moto engine fuel; fuel; gas; gasoline; motor fuel; petrol
gasolina engine fuel; fuel; gas; gasoline; motor fuel; petrol gas
petróleo engine fuel; fuel; gas; gasoline; motor fuel; petrol crude oil; fat; grease; kerosene; lard; oil; petroleum; suntan oil
- gas; gasolene; gasoline
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- motor spirit

Synonyms for "petrol":


Verwandte Definitionen für "petrol":

 1. a volatile flammable mixture of hydrocarbons (hexane and heptane and octane etc.) derived from petroleum; used mainly as a fuel in internal-combustion engines1

Wiktionary Übersetzungen für petrol:


Cross Translation:
FromToVia
petrol gasolina BenzinOttokraftstoff, dünnflüssiges Mineralöl, Treibstoff, Lösungsmittel
petrol gasolina benzine — een aardolieproduct bestaande uit een mengsel van alifatische koolwaterstoffen met een ketenlegte tussen vijf en twaalf dat algemeen in gebruik is als brandstof voor verkeer
petrol gasolina; bencina; benzina essence — Carburant pour automobiles, issu du pétrole raffiné

Verwandte Übersetzungen für petrol