Übersicht
Englisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. epistle:
  2. Wiktionary:


Englisch

Detailübersetzungen für epistle (Englisch) ins Französisch

epistle:

epistle [the ~] Nomen

  1. the epistle
    la lettre; l'écriture; l'épître

Übersetzung Matrix für epistle:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
lettre epistle Epistle; character; font; letter; missive; type; typeface
écriture epistle handwriting; script
épître epistle
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
écriture write

Verwandte Wörter für "epistle":

  • epistles

Synonyms for "epistle":


Verwandte Definitionen für "epistle":

  1. a specially long, formal letter1

Wiktionary Übersetzungen für epistle:

epistle
noun
  1. book of the New Testament
  2. a letter
epistle
noun
  1. Synonyme archaïsant de lettre

Cross Translation:
FromToVia
epistle lettre brief — een geschreven bericht van een persoon naar een ander, meestal in een omslag per post verzonden