Most Recent englische Words:

assemble triplet trunk lumber fabulous parade blond kale process processing yellow nil numerous assign assignment delight delighted sneak sneaker towards French property most mostly pot glass meticulous contemporary successful floor abolish concise peculiar patio parameter hobby particular distinct collusion subordinate loosely consolidate affirmative consolidated pizza collision jammer aggravate aggravating aloof disadvantage drastic rebellious colour thermometer loiter loiterer unemotional defer necklace heretofore WAP feasible irrevocable stubborn purpose soot-flake antonym Swedish invent inventive past mere along humanitarian jar append origin clever prevent preventive preventative source hernia inhibit inhibited newspaper Newspaper conceal utilitarian repellent melancholic faucet toad consider outset direction start specific adhesive counsel offset guidance Spanish derogatory flaw urine inferior warm churn vicar rooster roost sprain lichen vine slide conduct meet meeting Meeting equanimity vis-à-vis vis-a-vis register borrow borrower tonic essence differentiate game-night differentiated juggle juggler bruise bruiser lizard employer walk fashion manage Manage outside explicit retire retired affluence dogged feces lifespan profit profitable hunger light assimilate assimilation man fauna lead LED reconciliation dedicate establish maker generate semantic lion inventory control tranquillity acculturation utilize knight fabricate fabrication indictment residency din objective object gay bail fence hence hope Hope henceforth manner diligent ask current name comprehend at analysis analyse tense tension upgrade inch

Most Recent niederländische Words:

bedenken zoeken Zoeken verzamelen ratelen parade onkruid nauwelijks lei vertellen voor drempel Drempel veroordeling begrip vervelen veroordelen opruimen avond vreselijk zeehond sluiten Sluiten bijbenen park rijden verlangen verlangend verdeling oud vooral brallen angstig volstaan veelal gebeurtenis uitwerken vanzelfsprekend bos tegenwerken verwijderen Verwijderen denken geheim zetten gezet twaalf bezorgen bezorgd krijgen binnen wichelroede vandaag Vandaag winkel winkelen parameter hobby abortus tezamen zoogdier zoogdieren zelfs samenspanning reptiel op archiveren kunnen dinsdag printer kleding eerder incorporeren dagen inschakelen afwisselen maatbeker verbod jammer jammeren veilig veiligheid Veiligheid beperken beperkt afvoeren afvoer afvaren ruiken rok roken keuken thermometer levensbeschouwing godsdienst afspreken glimlach glimlachen hoogte affiche moeten rolmaat betekenen bedienen bediende integraal vragen wegen wegens passen arbeider diner vanwege recensie plaatsvinden hersenschudding signaleren vergelijken uitstraling krantenbezorger doorgaan preventief clever uitzicht hernia vervellen verhelen verbergen botsen inktvis daarom fluisteren speurneus tevergeefs auteur beschouwen parlement aansturing waarin bemoeilijken waren waar volgorde doen bevel zelfstandig zelfstandige handig mol mollen zinken zink bobbeltje cactus les lessen genaamd natuurlijk natuurlijk! dominee rooster roosteren schoon slaapwagen schrapping datum registreren registeren nuttig nuttigen divers beginner barmhartig barmhartigheid gebruiken gebruik leguaan bereikbaar organigram Organigram lekker vinden chinees Chinees boerin verbreken verbroken toneel bijdrage vriend vrienden spieken rekeningnummer opdagen pagina arceren samen dag levensduur vertrekken