Englisch

Detailübersetzungen für advocacy (Englisch) ins Niederländisch

advocacy:

advocacy [the ~] Nomen

  1. the advocacy
    de voorspraak

Übersetzung Matrix für advocacy:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
voorspraak advocacy
- protagonism

Synonyms for "advocacy":


Verwandte Definitionen für "advocacy":

  1. active support of an idea or cause etc.; especially the act of pleading or arguing for something1

Wiktionary Übersetzungen für advocacy:

advocacy
noun
  1. de verzameling van alle advocaten
  2. het zich inzetten voor iets dat belangrijk is voor iemand

Cross Translation:
FromToVia
advocacy aanbieding; bod; aanbod; voorslag; voorstel; presentatie; uitvoering; voorstelling; optreden; offerte offreaction d’offrir.
advocacy aanbeveling; recommandatie; boeking; inschrijving; registratie; waarschuwing recommandationexhortation instante, conseil pressant.
advocacy bedeling; ondersteuning; ruggesteun; steun soutien — Ce qui soutient,... (Sens général).