Übersicht
Englisch nach Niederländisch:   mehr Daten
  1. artefact:
  2. Wiktionary:


Englisch

Detailübersetzungen für artefact (Englisch) ins Niederländisch

artefact:

artefact [the ~] Nomen

  1. the artefact (object of art; work of art)
    het kunstwerk; het kunstvoorwerp

Übersetzung Matrix für artefact:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
kunstvoorwerp artefact; object of art; work of art work of art
kunstwerk artefact; object of art; work of art engineering structure; masterpiece; masterwork
- artifact

Synonyms for "artefact":


Antonyme für "artefact":

  • natural object

Verwandte Definitionen für "artefact":

  1. a man-made object taken as a whole1

Wiktionary Übersetzungen für artefact:

artefact
noun
  1. een bewerkt voorwerp uit prehistorische tijd
  2. een kunstmatig veroorzaakte misvorming; zelf toegebracht letsel