Englisch

Detailübersetzungen für concede (Englisch) ins Niederländisch

concede:

to concede Verb (concedes, conceded, conceding)

 1. to concede (allow; grant; permit; )
  toestaan; laten; permitteren; toelaten; duren; toestemmen; goedkeuren; gunnen; inwilligen; vergunnen; dulden; goedvinden
  • toestaan Verb (sta toe, staat toe, stond toer, stonden toe, toegestaan)
  • laten Verb (laat, liet, lieten, gelaten)
  • permitteren Verb (permitteer, permitteert, permitteerde, permitteerden, gepermitteerd)
  • toelaten Verb (laat toe, liet toe, lieten toe, toegelaten)
  • duren Verb (duurt, duurde, geduurd)
  • toestemmen Verb (stem toe, stemt toe, stemde toe, stemden toe, toegestemd)
  • goedkeuren Verb (keur goed, keurt goed, keurde goed, keurden goed, goedgekeurd)
  • gunnen Verb (gun, gunt, gunde, gunden, gegund)
  • inwilligen Verb (willig in, willigt in, willigde in, willigden in, ingewilligd)
  • vergunnen Verb (vergun, vergunt, vergunde, vergunden, vergund)
  • dulden Verb (duld, duldt, duldde, duldden, geduld)
  • goedvinden Verb (vind goed, vindt goed, vond goed, vonden goed, goedgevonden)
 2. to concede (agree with; grant; allow; )
  instemmen; akkoord gaan
  • instemmen Verb (stem in, stemt in, stemde in, stemden in, ingestemd)
  • akkoord gaan Verb (ga akkoord, gaat akkoord, ging akkoord, gingen akkoord, akkoord gegaan)

Konjugationen für concede:

present
 1. concede
 2. concede
 3. concedes
 4. concede
 5. concede
 6. concede
simple past
 1. conceded
 2. conceded
 3. conceded
 4. conceded
 5. conceded
 6. conceded
present perfect
 1. have conceded
 2. have conceded
 3. has conceded
 4. have conceded
 5. have conceded
 6. have conceded
past continuous
 1. was conceding
 2. were conceding
 3. was conceding
 4. were conceding
 5. were conceding
 6. were conceding
future
 1. shall concede
 2. will concede
 3. will concede
 4. shall concede
 5. will concede
 6. will concede
continuous present
 1. am conceding
 2. are conceding
 3. is conceding
 4. are conceding
 5. are conceding
 6. are conceding
subjunctive
 1. be conceded
 2. be conceded
 3. be conceded
 4. be conceded
 5. be conceded
 6. be conceded
diverse
 1. concede!
 2. let's concede!
 3. conceded
 4. conceding
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Übersetzung Matrix für concede:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
goedvinden acceptance; access; admission; admittance; allowance; granting; permission
instemmen approving; assenting
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
akkoord gaan agree with; allow; concede; give in; grant; permit; yield
dulden admit; allow; authorise; authorize; concede; give one's fiat to; grant; permit; submit to; tolerate bear; endure; persist; stand; tolerate
duren admit; allow; authorise; authorize; concede; give one's fiat to; grant; permit; submit to; tolerate endure; last
goedkeuren admit; allow; authorise; authorize; concede; give one's fiat to; grant; permit; submit to; tolerate accept; acknowledge; admit; allow; approve; authorise; authorize; bear out; confirm; give one's fiat to; permit; ratify; sanction; seal; support; uphold; validate
goedvinden admit; allow; authorise; authorize; concede; give one's fiat to; grant; permit; submit to; tolerate admit; allow; authorise; authorize; confirm; give one's fiat to; permit; sanction; validate
gunnen admit; allow; authorise; authorize; concede; give one's fiat to; grant; permit; submit to; tolerate allocate; allot; allow; assign; bestow on; confer; give
instemmen agree with; allow; concede; give in; grant; permit; yield agree; agree to; agree with; approve; back up; shore; support
inwilligen admit; allow; authorise; authorize; concede; give one's fiat to; grant; permit; submit to; tolerate allow; award; comply with; grant
laten admit; allow; authorise; authorize; concede; give one's fiat to; grant; permit; submit to; tolerate allow
permitteren admit; allow; authorise; authorize; concede; give one's fiat to; grant; permit; submit to; tolerate allow; authorise; authorize; permit
toelaten admit; allow; authorise; authorize; concede; give one's fiat to; grant; permit; submit to; tolerate admit; allow; let in
toestaan admit; allow; authorise; authorize; concede; give one's fiat to; grant; permit; submit to; tolerate accept; agree; allow; authorise; authorize; award; comply with; grant; permit
toestemmen admit; allow; authorise; authorize; concede; give one's fiat to; grant; permit; submit to; tolerate accept; agree; allow; permit
vergunnen admit; allow; authorise; authorize; concede; give one's fiat to; grant; permit; submit to; tolerate allow; authorise; authorize; award; comply with; grant; permit; tolerate
- cede; confess; grant; profess; yield
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
goedkeuren authorize

Verwandte Wörter für "concede":


Synonyms for "concede":


Verwandte Definitionen für "concede":

 1. be willing to concede1
 2. admit (to a wrongdoing)1
 3. acknowledge defeat1
  • The candidate conceded after enough votes had come in to show that he would lose1
 4. give over; surrender or relinquish to the physical control of another1

Wiktionary Übersetzungen für concede:

concede
verb
 1. to admit to be true
concede
verb
 1. aan een verzoek voldoen

Cross Translation:
FromToVia
concede de biecht afnemen; bekennen; biechten; erkennen; toegeven confesserreconnaitre pour vrai.
concede geloven; menen; houden voor; agnosceren; erkennen; honoreren croiretenir pour véritable.
concede agnosceren; erkennen; honoreren homologuer — juri|fr confirmer par un acte spécial un acte fait par des particuliers ou un acte d’autorité de justice.

Verwandte Übersetzungen für concede