Englisch

Detailübersetzungen für hint (Englisch) ins Niederländisch

hint:

hint [the ~] Nomen

 1. the hint (tip; pointer; lead; )
  de aanwijzing; de tip; de vingerwijzing; vingerwenk; de wenk
 2. the hint (clue; lead; tip)
  de aanwijzing; de spoor
 3. the hint (touch; semblance; small trace; trace; tending to)
  het snufje; het vleugje; de zweem; de flinter; het waas; het schijntje; het floers
 4. the hint (allusion; reference; innuendo)
  de verwijzing; de toespeling
 5. the hint (little bit; semblance; small trace; trace)
  het klein beetje; de zweem; het zweempje
 6. the hint (insinuation; allusion; innuendo; accusation; a charge against)
  de insinuatie; de toespeling; de aantijging; zijdelingse verdachtmaking
 7. the hint (tip-off)
  de hint
  • hint [de ~ (m)] Nomen

to hint Verb (hints, hinted, hinting)

 1. to hint
  doorschijnen
  • doorschijnen Verb (schijn door, schijnt door, scheen door, schenen door, doorgeschenen)

Konjugationen für hint:

present
 1. hint
 2. hint
 3. hints
 4. hint
 5. hint
 6. hint
simple past
 1. hinted
 2. hinted
 3. hinted
 4. hinted
 5. hinted
 6. hinted
present perfect
 1. have hinted
 2. have hinted
 3. has hinted
 4. have hinted
 5. have hinted
 6. have hinted
past continuous
 1. was hinting
 2. were hinting
 3. was hinting
 4. were hinting
 5. were hinting
 6. were hinting
future
 1. shall hint
 2. will hint
 3. will hint
 4. shall hint
 5. will hint
 6. will hint
continuous present
 1. am hinting
 2. are hinting
 3. is hinting
 4. are hinting
 5. are hinting
 6. are hinting
subjunctive
 1. be hinted
 2. be hinted
 3. be hinted
 4. be hinted
 5. be hinted
 6. be hinted
diverse
 1. hint!
 2. let's hint!
 3. hinted
 4. hinting
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Übersetzung Matrix für hint:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aantijging a charge against; accusation; allusion; hint; innuendo; insinuation accusation; allegation; imputation; insinuation
aanwijzing clue; cue; hint; lead; pointer; tip; tip-off assignment; charter; command; evidence; forerunner; guide; harbinger; herald; house rules; indication; instruction; lead; omen; order; pointer; sign; starting point; statute; suggestion; symptom
flinter hint; semblance; small trace; tending to; touch; trace
floers hint; semblance; small trace; tending to; touch; trace
hint hint; tip-off
insinuatie a charge against; accusation; allusion; hint; innuendo; insinuation accusation; allegation; imputation; insinuation
klein beetje hint; little bit; semblance; small trace; trace
schijntje hint; semblance; small trace; tending to; touch; trace
snufje hint; semblance; small trace; tending to; touch; trace gadget
spoor clue; hint; lead; tip railroad; railroad track; railway; track; tracks
tip clue; cue; hint; lead; pointer; tip; tip-off tip
toespeling a charge against; accusation; allusion; hint; innuendo; insinuation; reference
verwijzing allusion; hint; innuendo; reference reference; referral; referral letter
vingerwenk clue; cue; hint; lead; pointer; tip; tip-off
vingerwijzing clue; cue; hint; lead; pointer; tip; tip-off
vleugje hint; semblance; small trace; tending to; touch; trace gleam
waas hint; semblance; small trace; tending to; touch; trace fog; haze; mist
wenk clue; cue; hint; lead; pointer; tip; tip-off sign; signal
zijdelingse verdachtmaking a charge against; accusation; allusion; hint; innuendo; insinuation
zweem hint; little bit; semblance; small trace; tending to; touch; trace a spark of
zweempje hint; little bit; semblance; small trace; trace
- breath; clue; confidential information; intimation; jot; lead; mite; pinch; soupcon; speck; steer; suggestion; tinge; tip; touch; trace; wind
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
doorschijnen hint
- suggest
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- intimate

Verwandte Wörter für "hint":

 • hinting, hints, hinter

Synonyms for "hint":


Verwandte Definitionen für "hint":

 1. an indication of potential opportunity1
 2. a slight indication1
 3. an indirect suggestion1
 4. a just detectable amount1
 5. a slight but appreciable amount1
 6. drop a hint; intimate by a hint1
 7. An option or strategy specified for enforcement by the SQL Server query processor on SELECT, INSERT, UPDATE, or DELETE statements. The hint overrides any execution plan the query optimizer might select for a query.2

Wiktionary Übersetzungen für hint:

hint
noun
 1. clue

Cross Translation:
FromToVia
hint aanwijzing Hinweis — die Handlung, jemanden auf etwas aufmerksam zu machen
hint aanwijzing Hinweis — etwas, das jemanden auf etwas aufmerksam macht
hint een wenk geven; influisteren; opperen; suggereren; bepraten; overhalen; overreden; te denken geven; bezielen; inboezemen; inspireren; inademen; ophalen; inblazen inspirerfaire pénétrer artificiellement de l’air dans les poumons.

Verwandte Übersetzungen für hint