Englisch

Detailübersetzungen für induce (Englisch) ins Niederländisch

induce:

to induce Verb (induces, induced, inducing)

 1. to induce
  induceren
  • induceren Verb (induceer, induceert, induceerde, induceerden, geïnduceerd)

Konjugationen für induce:

present
 1. induce
 2. induce
 3. induces
 4. induce
 5. induce
 6. induce
simple past
 1. induced
 2. induced
 3. induced
 4. induced
 5. induced
 6. induced
present perfect
 1. have induced
 2. have induced
 3. has induced
 4. have induced
 5. have induced
 6. have induced
past continuous
 1. was inducing
 2. were inducing
 3. was inducing
 4. were inducing
 5. were inducing
 6. were inducing
future
 1. shall induce
 2. will induce
 3. will induce
 4. shall induce
 5. will induce
 6. will induce
continuous present
 1. am inducing
 2. are inducing
 3. is inducing
 4. are inducing
 5. are inducing
 6. are inducing
subjunctive
 1. be induced
 2. be induced
 3. be induced
 4. be induced
 5. be induced
 6. be induced
diverse
 1. induce!
 2. let's induce!
 3. induced
 4. inducing
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Übersetzung Matrix für induce:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
induceren induce
- bring on; cause; get; hasten; have; induct; make; rush; stimulate
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- cause; dvelope; evoke; produce

Verwandte Wörter für "induce":

 • inducing, inducement

Synonyms for "induce":


Verwandte Definitionen für "induce":

 1. reason or establish by induction1
 2. cause to do; cause to act in a specified manner1
  • The ads induced me to buy a VCR1
 3. cause to arise1
  • induce a crisis1
 4. cause to occur rapidly1
 5. produce electric current by electrostatic or magnetic processes1

Wiktionary Übersetzungen für induce:

induce
verb
 1. to cause; persuade; force
induce
verb
 1. (overgankelijk) tot een besluit komen

Cross Translation:
FromToVia
induce lokken; aanhalen; trekken; aantrekken attirertirer, faire venir à soi.
induce afleiden; besluiten; concluderen; een gevolgtrekking maken conclure — Traductions à trier suivant le sens
induce aandoen; aanrichten; stichten; teweegbrengen; veroorzaken; determineren; nauwkeurig bepalen; belezen; bewegen; doen besluiten; overhalen déterminerfixer les limites de, délimiter précisément.
induce een wenk geven; influisteren; opperen; suggereren; bepraten; overhalen; overreden; te denken geven; bezielen; inboezemen; inspireren; inademen; ophalen; inblazen inspirerfaire pénétrer artificiellement de l’air dans les poumons.