Übersicht


Englisch

Detailübersetzungen für interpretation (Englisch) ins Niederländisch

interpretation:

interpretation [the ~] Nomen

 1. the interpretation (explanation; elucidation; reading; version)
  de verklaring; de uitleg; verklarende uitleg; de interpretatie; de duiding
 2. the interpretation (way of thinking; perspective; point of view; )
  het gezichtspunt; de opvatting; de visie; het inzicht; de interpretatie; de zienswijze; de denkbeeld; het standpunt; de idee; de mening; de opinie; het oordeel; de lezing
 3. the interpretation
  de interpretatie; de vertolking; de vertaling

Übersetzung Matrix für interpretation:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
denkbeeld angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking concept; conception; idea; image; insight; notion; thought; vision
duiding elucidation; explanation; interpretation; reading; version
gezichtspunt angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking opinion; point of view; position; standpoint; view
idee angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking idea; image; insight; notion; perception; thought; understanding
interpretatie angle; aspect; attitude; conception; elucidation; explanation; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking
inzicht angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking awareness; comprehension; discernment; grasp; insight; mind; notion; perception; reason; understanding; vision
lezing angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking address; deliver a lecture; reading; speech; turn to read; version
mening angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking idea; insight; notion; opinion; view; vision
oordeel angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking idea; insight; judgement; notion; opinion; view; vision
opinie angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking idea; insight; notion; opinion; view; vision
opvatting angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking idea; insight; notion; vision
standpunt angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking attitude; opinion; point of view; position; stand; standpoint; view
uitleg elucidation; explanation; interpretation; reading; version briefing; clarification; clearing; communication; elucidation; enlightenment; explaining; explanation; guidebook; handbook; information; instruction; instruction book; manual; notice
verklarende uitleg elucidation; explanation; interpretation; reading; version
verklaring elucidation; explanation; interpretation; reading; version announcement; charge; clarification; clearing; communication; declaration; elucidation; enlightenment; explaining; explanation; information; notice; notification; report; statement; testimony
vertaling interpretation translation
vertolking interpretation imitation; impersonation
visie angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking idea; insight; notion; perception; vision
zienswijze angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking idea; insight; notion; vision
- interpreting; reading; rendering; rendition; version
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
standpunt regarding

Verwandte Wörter für "interpretation":

 • reinterpretation, interpretations

Synonyms for "interpretation":


Verwandte Definitionen für "interpretation":

 1. the act of interpreting something as expressed in an artistic performance1
 2. an explanation of something that is not immediately obvious1
  • the edict was subject to many interpretations1
 3. a mental representation of the meaning or significance of something1
 4. an explanation that results from interpreting something1
  • the report included his interpretation of the forensic evidence1

Wiktionary Übersetzungen für interpretation:

interpretation
noun
 1. het hechten van een bepaalde betekenis aan iets
 2. uitlegging, vertaling

Verwandte Übersetzungen für interpretation