Englisch

Detailübersetzungen für knack (Englisch) ins Niederländisch

knack:

knack [the ~] Nomen

 1. the knack (feeling)
  feeling; het gevoel; aanvoelen
 2. the knack (ability; skill; dexterity; adroitness)
  de vaardigheid; de bekwaamheid
 3. the knack (dexterity; art; trick; )
  de kunst; de behendigheid; de truc; de handigheid; het kunstje; de kunstgreep
 4. the knack (ability; skill)
  de handigheid
 5. the knack (trick; sleight of hand; gimmick)
  het kunstje; het foefje; de truc; de kneep; het kneepje; het maniertje

Übersetzung Matrix für knack:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aanvoelen feeling; knack
behendigheid ability; adroitness; agility; art; dexterity; knack; skill; trick
bekwaamheid ability; adroitness; dexterity; knack; skill ability; aptitude; capability; capacity; gift; ingenuity; natural ability; quality; talent
feeling feeling; knack
foefje gimmick; knack; sleight of hand; trick
gevoel feeling; knack compassion; emotion; excitement; feeling; instinct; intuition; passion; perception; sensation; sentiment; touch
handigheid ability; adroitness; agility; art; dexterity; knack; skill; trick handiness
kneep gimmick; knack; sleight of hand; trick handiness; pinch
kneepje gimmick; knack; sleight of hand; trick
kunst ability; adroitness; agility; art; dexterity; knack; skill; trick handiness
kunstgreep ability; adroitness; agility; art; dexterity; knack; skill; trick manoeuver; manoeuvre; ruse; trick
kunstje ability; adroitness; agility; art; dexterity; gimmick; knack; skill; sleight of hand; trick
maniertje gimmick; knack; sleight of hand; trick
truc ability; adroitness; agility; art; dexterity; gimmick; knack; skill; sleight of hand; trick gimmicks; handiness; ruse; stunts; trick; trickery
vaardigheid ability; adroitness; dexterity; knack; skill skill
- bent; hang
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aanvoelen anticipate; sense

Verwandte Wörter für "knack":

 • knacks

Synonyms for "knack":


Verwandte Definitionen für "knack":

 1. a special way of doing something1
  • he had a special knack for getting into trouble1