Englisch

Detailübersetzungen für painting (Englisch) ins Niederländisch

painting:

painting [the ~] Nomen

 1. the painting (picture; canvas)
  – graphic art consisting of an artistic composition made by applying paints to a surface 1
  het schilderij
  – voorstelling die met verf gemaakt is 2
  • schilderij [het ~] Nomen
   • het schilderij van ons huis hangt aan de muur2
  het tableau; de schildering; het schilderstuk
  het doek
  – schilderstuk 2
  • doek [het ~] Nomen
   • dit is een kostbaar doek van Van Gogh2
 2. the painting
  schilderen
 3. the painting (paintwork)
  het verven; het verven
 4. the painting (staining)
  beschilderen
 5. the painting (portraying)
  afbeelden; afschilderen
 6. the painting (art of painting)
  de schilderkunst

Übersetzung Matrix für painting:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
afbeelden painting; portraying image; picture; portrait
afschilderen painting; portraying
beschilderen painting; staining
doek canvas; painting; picture cloth
het verven painting; paintwork
schilderen painting
schilderij canvas; painting; picture
schildering canvas; painting; picture lively description; picture; portrayal
schilderkunst art of painting; painting
schilderstuk canvas; painting; picture
tableau canvas; painting; picture
verven painting; paintwork
- house painting; picture
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
afbeelden depict; draw; paint; portray; sketch
afschilderen depict; describe; outline; paint; picture; portray; sketch
beschilderen dye; paint
schilderen depict; draw; dye; paint; portray; sketch
verven dye; paint

Verwandte Wörter für "painting":


Synonyms for "painting":


Verwandte Definitionen für "painting":

 1. the occupation of a house painter1
 2. the act of applying paint to a surface1
  • you can finish the job of painting faster with a roller than with a brush1
 3. creating a picture with paints1
  • he studied painting and sculpture for many years1
 4. graphic art consisting of an artistic composition made by applying paints to a surface1
  • a small painting by Picasso1
  • he bought the painting as an investment1

Wiktionary Übersetzungen für painting:

painting
noun
 1. an illustration or artwork using paint
 2. the action of applying paint
 3. artistic application of paint
painting
noun
 1. doek/schilderij
 2. een beeldende kunst die zich bezighoudt met het met penseel en verf op een plat vlak aanbrengen van lijnen en kleuren

Cross Translation:
FromToVia
painting beeld Bild — (künstlerische) zweidimensionale Darstellung und Wiedergabe in Form eines Gemäldes, einer Zeichnung etc. oder
painting Schilderkunst Malereinur Singular: Klassische Gattungsbezeichnung für zweidimensionale Kunstwerk aus Farbe
painting Schilderkunst MalereiWerk eines Maler

painting form of paint:

to paint Verb (paints, painted, painting)

 1. to paint (portray; draw; depict; sketch)
  tekenen; afbeelden; schilderen; portretteren
  • tekenen Verb (teken, tekent, tekende, tekenden, getekend)
  • afbeelden Verb (beeld af, beeldt af, beeldde af, beeldden af, afgebeeld)
  • schilderen Verb (schilder, schildert, schilderde, schilderden, geschilderd)
 2. to paint (dye)
  verven; schilderen; lakken; beschilderen
  • verven Verb (verf, verft, verfde, verfden, geverfd)
  • schilderen Verb (schilder, schildert, schilderde, schilderden, geschilderd)
  • lakken Verb (lak, lakt, lakte, lakten, gelakt)
  • beschilderen Verb (beschilder, beschildert, beschilderde, beschilderden, beschilderd)
 3. to paint (depict; portray; picture; describe)
  afschilderen; doen lijken

Konjugationen für paint:

present
 1. paint
 2. paint
 3. paints
 4. paint
 5. paint
 6. paint
simple past
 1. painted
 2. painted
 3. painted
 4. painted
 5. painted
 6. painted
present perfect
 1. have painted
 2. have painted
 3. has painted
 4. have painted
 5. have painted
 6. have painted
past continuous
 1. was painting
 2. were painting
 3. was painting
 4. were painting
 5. were painting
 6. were painting
future
 1. shall paint
 2. will paint
 3. will paint
 4. shall paint
 5. will paint
 6. will paint
continuous present
 1. am painting
 2. are painting
 3. is painting
 4. are painting
 5. are painting
 6. are painting
subjunctive
 1. be painted
 2. be painted
 3. be painted
 4. be painted
 5. be painted
 6. be painted
diverse
 1. paint!
 2. let's paint!
 3. painted
 4. painting
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

paint [the ~] Nomen

 1. the paint (dye)
  de verf

Übersetzung Matrix für paint:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
afbeelden image; painting; picture; portrait; portraying
afschilderen painting; portraying
beschilderen painting; staining
schilderen painting
verf dye; paint
verven painting; paintwork
- blusher; key; pigment; rouge
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
afbeelden depict; draw; paint; portray; sketch
afschilderen depict; describe; paint; picture; portray describe; outline; sketch
beschilderen dye; paint
doen lijken depict; describe; paint; picture; portray
lakken dye; paint lacquer; varnish
portretteren depict; draw; paint; portray; sketch
schilderen depict; draw; dye; paint; portray; sketch
tekenen depict; draw; paint; portray; sketch characterise; characterize; delineate; draw; mark; sign; typify
verven dye; paint
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- bronzing lacquer; depict

Verwandte Wörter für "paint":


Synonyms for "paint":


Verwandte Definitionen für "paint":

 1. a substance used as a coating to protect or decorate a surface (especially a mixture of pigment suspended in a liquid); dries to form a hard coating1
  • artists use `paint' and `pigment' interchangeably1
 2. makeup consisting of a pink or red powder applied to the cheeks1
 3. (basketball) a space (including the foul line) in front of the basket at each end of a basketball court; usually painted a different color from the rest of the court1
  • he dominates play in the paint1
 4. apply paint to; coat with paint1
  • We painted the rooms yellow1
 5. apply a liquid to; e.g., paint the gutters with linseed oil1
 6. make a painting of1
  • He painted his mistress many times1
 7. make a painting1
  • he painted all day in the garden1
  • He painted a painting of the garden1

Wiktionary Übersetzungen für paint:

paint
noun
 1. substance
verb
 1. apply paint to
 2. create an image
 3. practise the art of painting pictures
paint
noun
 1. de algemene benaming voor een product dat bedoeld is om voorwerpen te beschermen tegen de weersomstandigheden of te kleuren door ze van een pigmenthoudende laag te voorzien
verb
 1. met verf bestrijken

Cross Translation:
FromToVia
paint verf FarbeMittel zum Anstreichen, Färben von Oberflächen und Stoffen
paint lakken lackieren — mit Lack versehen
paint afschilderen; schilderen; uitbeelden; uitschilderen zeichnen(transitiv); im übertragenen Sinne: schildern; (in literarischen Darbietungen und Texten) Figuren, Charaktere mittels Zeichen, Sprachstil, Gesten, in Haltung und Miene interagierend handeln lassen
paint schilderen; afschilderen; uitschilderen dépeindredécrire et représenter par le discours.
paint blanketten; grimeren; schminken maquiller — Farder, recouvrir de fard.
paint schilderen; afschilderen; uitschilderen peindreenduire ou couvrir de peinture, de couleur ou de pigments.

Verwandte Übersetzungen für painting