Englisch

Detailübersetzungen für petitioner (Englisch) ins Niederländisch

petitioner:

petitioner [the ~] Nomen

 1. the petitioner (applicant; appealer)
  de rekwestrant; de aanvrager; de verzoeker
 2. the petitioner (appealer; caller)
  de verzoeker; de vrager; de rekwestrant
 3. the petitioner (prosecutor; requirer; requirant; requisitionist; accuser)
  requirant; de klager; eisende partij; de beschuldiger; de eiser
 4. the petitioner (applicant; inquirer)
  de verzoekster; vraagster; aanvraagster
 5. the petitioner (requisitionist)
  de rekwirant
 6. the petitioner (she petitioner; female suppliant)
  rekwestrante

Übersetzung Matrix für petitioner:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aanvraagster applicant; inquirer; petitioner
aanvrager appealer; applicant; petitioner requestor
beschuldiger accuser; petitioner; prosecutor; requirant; requirer; requisitionist
eisende partij accuser; petitioner; prosecutor; requirant; requirer; requisitionist
eiser accuser; petitioner; prosecutor; requirant; requirer; requisitionist claimant
klager accuser; petitioner; prosecutor; requirant; requirer; requisitionist complainer
rekwestrant appealer; applicant; caller; petitioner
rekwestrante female suppliant; petitioner; she petitioner
rekwirant petitioner; requisitionist
requirant accuser; petitioner; prosecutor; requirant; requirer; requisitionist
verzoeker appealer; applicant; caller; petitioner
verzoekster applicant; inquirer; petitioner
vraagster applicant; inquirer; petitioner
vrager appealer; caller; petitioner interpellator; questioner
- requester; suer; suppliant; supplicant

Verwandte Wörter für "petitioner":


Synonyms for "petitioner":


Verwandte Definitionen für "petitioner":

 1. one praying humbly for something1
 2. someone who petitions a court for redress of a grievance or recovery of a right1

petition:

petition [the ~] Nomen

 1. the petition (appeal)
  de aanvraag; de petitie; het verzoekschrift; het rekwest; het rekest
 2. the petition (appeal)
  het bezwaarschrift
 3. the petition (demand; claim; legal claim; action)
  de vordering; de claim; de eis
 4. the petition
  het smeekschrift
 5. the petition
  het verzoekschrift

to petition Verb (petitions, petitioned, petitioning)

 1. to petition (request; require; ask; )
  vragen; verzoeken; aanvragen; uitnodigen; aanzoeken
  • vragen Verb (vraag, vraagt, vroeg, vroegen, gevraagd)
  • verzoeken Verb (verzoek, verzoekt, verzocht, verzochten, verzocht)
  • aanvragen Verb (vraag aan, vraagt aan, vroeg aan, vroegen aan, aangevraagd)
  • uitnodigen Verb (nodig uit, nodigt uit, nodigde uit, nodigden uit, uitgenodigd)
  • aanzoeken Verb (zoek aan, zoekt aan, zocht aan, zochten aan, aangezocht)
 2. to petition (request; apply for; query; ask for; file a petition)
  vragen; rekwestreren; aanvragen; verzoeken
  • vragen Verb (vraag, vraagt, vroeg, vroegen, gevraagd)
  • rekwestreren Verb (rekwestreer, rekwestreert, rekwestreerde, rekwestreerden, gerekwestreerd)
  • aanvragen Verb (vraag aan, vraagt aan, vroeg aan, vroegen aan, aangevraagd)
  • verzoeken Verb (verzoek, verzoekt, verzocht, verzochten, verzocht)

Konjugationen für petition:

present
 1. petition
 2. petition
 3. petitions
 4. petition
 5. petition
 6. petition
simple past
 1. petitioned
 2. petitioned
 3. petitioned
 4. petitioned
 5. petitioned
 6. petitioned
present perfect
 1. have petitioned
 2. have petitioned
 3. has petitioned
 4. have petitioned
 5. have petitioned
 6. have petitioned
past continuous
 1. was petitioning
 2. were petitioning
 3. was petitioning
 4. were petitioning
 5. were petitioning
 6. were petitioning
future
 1. shall petition
 2. will petition
 3. will petition
 4. shall petition
 5. will petition
 6. will petition
continuous present
 1. am petitioning
 2. are petitioning
 3. is petitioning
 4. are petitioning
 5. are petitioning
 6. are petitioning
subjunctive
 1. be petitioned
 2. be petitioned
 3. be petitioned
 4. be petitioned
 5. be petitioned
 6. be petitioned
diverse
 1. petition!
 2. let's petition!
 3. petitioned
 4. petitioning
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Übersetzung Matrix für petition:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aanvraag appeal; petition HTTP request; case; contract; job; request; requisition; supplicant
aanvragen applying; applying for something; asking for; requesting
bezwaarschrift appeal; petition
claim action; claim; demand; legal claim; petition claim
eis action; claim; demand; legal claim; petition action; claim; condition; criterion; demand; legal claim; query; request; requisite; stipulation; term
petitie appeal; petition
rekest appeal; petition
rekwest appeal; petition
smeekschrift petition
verzoeken questions; requests
verzoekschrift appeal; petition
vordering action; claim; demand; legal claim; petition ascent; boom; claim; claiming; collection; debt-claim; debt-recovery; demand; increase; progress; progression; query; recovery; request; rise; uplift; upturn
vragen questions; requests
- orison; postulation; prayer; request
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aanvragen appeal; apply for; apply to; ask; ask for; beg; examine; file a petition; petition; pretest; query; request; require; test; try; try out ask for; claim
aanzoeken appeal; apply to; ask; beg; examine; petition; pretest; query; request; require; test; try; try out
rekwestreren apply for; ask for; file a petition; petition; query; request
uitnodigen appeal; apply to; ask; beg; examine; petition; pretest; query; request; require; test; try; try out begin; call in; engage; enlist; initiate; invite; invoke; operationalize
verzoeken appeal; apply for; apply to; ask; ask for; beg; examine; file a petition; petition; pretest; query; request; require; test; try; try out appeal; ask; ask for; beg; beseech; claim; implore; plead; pray; query; request
vragen appeal; apply for; apply to; ask; ask for; beg; examine; file a petition; petition; pretest; query; request; require; test; try; try out appeal; ask; ask for; beg; beseech; claim; demand; implore; plead; pray; query; request; wonder
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- address; memorial; supplication

Verwandte Wörter für "petition":

 • petitioning, petitions

Synonyms for "petition":


Verwandte Definitionen für "petition":

 1. a formal message requesting something that is submitted to an authority1
 2. reverent petition to a deity1
 3. write a petition for something to somebody; request formally and in writing1

Wiktionary Übersetzungen für petition:

petition
noun
 1. formal, written request made to an official person
petition
noun
 1. een formeel verzoek ondertekend door een groep personen met een politiek of maatschappelijk doel
 2. een verzoekschrift waarmee men zich tot de rechter of een bestuursorgaan kan wenden om een bepaalde voorziening te krijgen

Cross Translation:
FromToVia
petition petitie Petition — schriftliches Gesuch (Bitte, Beschwerde) an das Staatsoberhaupt, das Parlament oder eine Behörde
petition aanvraag AntragGesuch, schriftliche Bitte
petition petitie pétitionaction de demander.

Verwandte Übersetzungen für petitioner