Übersicht


Englisch

Detailübersetzungen für point of departure (Englisch) ins Niederländisch

point of departure:

point of departure [the ~] Nomen

 1. the point of departure (starting point; basic assumption; basic principle; )
  het uitgangspunt; het principe; het vertrekpunt; de basis; de grondgedachte; de veronderstelling; de grondslag; uitgangsvorm; de grondstelling; het fundament; de fundering; het beginsel; de grondlijn; basislijn

Übersetzung Matrix für point of departure:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
basis basic assumption; basic principle; basis; motivation; point of departure; principle; starting point basic assumption; basic principle; basic rule; basic thought; basis; fundamental idea; initial concept; principle; rule of life; starting point
basislijn basic assumption; basic principle; basis; motivation; point of departure; principle; starting point baseline; basic shape; outline; structure; topic
beginsel basic assumption; basic principle; basis; motivation; point of departure; principle; starting point basic assumption; basic principle; basic rule; basic thought; basis; fundamental idea; initial concept; principle; rule of life; starting point
fundament basic assumption; basic principle; basis; motivation; point of departure; principle; starting point base; basic assumption; basic principle; basic rule; basic thought; basis; foundation; fundamental idea; initial concept; principle; rule of life; starting point
fundering basic assumption; basic principle; basis; motivation; point of departure; principle; starting point base; foundation
grondgedachte basic assumption; basic principle; basis; motivation; point of departure; principle; starting point basic assumption; basic principle; basis; central idea; central thought; fundamental idea; keynote; main idea; starting point
grondlijn basic assumption; basic principle; basis; motivation; point of departure; principle; starting point basic shape; outline; structure; topic
grondslag basic assumption; basic principle; basis; motivation; point of departure; principle; starting point base; basic assumption; basic principle; basic rule; basic thought; basis; foundation; fundamental idea; initial concept; principle; rule of life; starting point
grondstelling basic assumption; basic principle; basis; motivation; point of departure; principle; starting point axiom; basic assumption; basic principle; basic rule; basic thought; basis; central argument; dogma; fundamental idea; fundamental property; initial concept; main proposition; maxim; precept; principle; rule of life; starting point; tenet
principe basic assumption; basic principle; basis; motivation; point of departure; principle; starting point basic assumption; basic principle; basic rule; basic thought; basis; chief principle; fundamental idea; fundamental principle; initial concept; principle; rule of life; starting point
uitgangspunt basic assumption; basic principle; basis; motivation; point of departure; principle; starting point basic assumption; basic principle; basic rule; basic thought; basis; fundamental idea; initial concept; principle; rule of life; starting point
uitgangsvorm basic assumption; basic principle; basis; motivation; point of departure; principle; starting point
veronderstelling basic assumption; basic principle; basis; motivation; point of departure; principle; starting point assumption; hypotheses; hypothesis; presuming; presumption; supposition
vertrekpunt basic assumption; basic principle; basis; motivation; point of departure; principle; starting point basic assumption; basic principle; basis; departure area; fundamental idea; starting point
- jumping-off place; jumping-off point; springboard
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
basis basic; elementary

Synonyms for "point of departure":


Verwandte Definitionen für "point of departure":

 1. a beginning from which an enterprise is launched1
  • the point of departure of international comparison cannot be an institution but must be the function it carries out1
 2. a place from which an enterprise or expedition is launched1
  • my point of departure was San Francisco1

Wiktionary Übersetzungen für point of departure:

point of departure
noun
 1. iets dat als basis dient
 2. feit of gegeven op basis waarvan wordt voortgebouwd, verder geredeneerd enz.
 3. de aannames en veronderstellingen waar men vanuit gaat

Verwandte Übersetzungen für point of departure