Übersicht


Englisch

Detailübersetzungen für prop up (Englisch) ins Niederländisch

prop up:

to prop up Verb (props up, propped up, propping up)

 1. to prop up (prop; support; shore)
  ondersteunen; steunen; stutten; schoren; dragen; schragen
  • ondersteunen Verb (ondersteun, ondersteunt, ondersteunde, ondersteunden, ondersteund)
  • steunen Verb (steun, steunt, steunde, steunden, gesteund)
  • stutten Verb (stut, stutte, stutten, gestut)
  • schoren Verb (schoor, schoort, schoorde, schoorden, geschoord)
  • dragen Verb (draag, draagt, droeg, droegen, gedragen)
  • schragen Verb (schraag, schraagt, schraagde, schraagden, geschraagd)
 2. to prop up (help; assist; attend; )
  helpen; assisteren; ondersteunen; seconderen; bijstaan; bijspringen; weldoen
  • helpen Verb (help, helpt, hielp, hielpen, geholpen)
  • assisteren Verb (assisteer, assisteert, assisteerde, assisteerden, geassisteerd)
  • ondersteunen Verb (ondersteun, ondersteunt, ondersteunde, ondersteunden, ondersteund)
  • seconderen Verb (secondeer, secondeert, secondeerde, secondeerden, gesecondeerd)
  • bijstaan Verb (sta bij, staat bij, stond bij, stonden bij, bijgestaan)
  • bijspringen Verb (spring bij, springt bij, sprong bij, sprongen bij, bijgesprongen)
  • weldoen Verb (doe wel, doet wel, deed wel, deden wel, welgedaan)

Konjugationen für prop up:

present
 1. prop up
 2. prop up
 3. props up
 4. prop up
 5. prop up
 6. prop up
simple past
 1. propped up
 2. propped up
 3. propped up
 4. propped up
 5. propped up
 6. propped up
present perfect
 1. have propped up
 2. have propped up
 3. has propped up
 4. have propped up
 5. have propped up
 6. have propped up
past continuous
 1. was propping up
 2. were propping up
 3. was propping up
 4. were propping up
 5. were propping up
 6. were propping up
future
 1. shall prop up
 2. will prop up
 3. will prop up
 4. shall prop up
 5. will prop up
 6. will prop up
continuous present
 1. am propping up
 2. are propping up
 3. is propping up
 4. are propping up
 5. are propping up
 6. are propping up
subjunctive
 1. be propped up
 2. be propped up
 3. be propped up
 4. be propped up
 5. be propped up
 6. be propped up
diverse
 1. prop up!
 2. let's prop up!
 3. propped up
 4. propping up
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Übersetzung Matrix für prop up:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
steunen moanings; shores; struts
stutten shores; struts
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
assisteren aid; assist; attend; back; back up; be attentive; be helpful; do good; extend the hand; help; make oneself useful; prop up; second aid; assist; help
bijspringen aid; assist; attend; back; back up; be attentive; be helpful; do good; extend the hand; help; make oneself useful; prop up; second give a hand; help; lend a hand; replace someone; support
bijstaan aid; assist; attend; back; back up; be attentive; be helpful; do good; extend the hand; help; make oneself useful; prop up; second
dragen prop; prop up; shore; support bear; endure; have on; persist; stand; tolerate; wear
helpen aid; assist; attend; back; back up; be attentive; be helpful; do good; extend the hand; help; make oneself useful; prop up; second advance; be charitable to; help; promote; push
ondersteunen aid; assist; attend; back; back up; be attentive; be helpful; do good; extend the hand; help; make oneself useful; prop; prop up; second; shore; support carry; carry along; comfort; shore; support
schoren prop; prop up; shore; support
schragen prop; prop up; shore; support support; underpin
seconderen aid; assist; attend; back; back up; be attentive; be helpful; do good; extend the hand; help; make oneself useful; prop up; second
steunen prop; prop up; shore; support agree; approve; back up; carry; carry along; groan; moan; shore; support
stutten prop; prop up; shore; support support; underpin
weldoen aid; assist; attend; back; back up; be attentive; be helpful; do good; extend the hand; help; make oneself useful; prop up; second be charitable to
- prop; shore; shore up

Synonyms for "prop up":


Verwandte Definitionen für "prop up":

 1. support by placing against something solid or rigid1

Verwandte Übersetzungen für prop up