Englisch

Detailübersetzungen für rascal (Englisch) ins Niederländisch

rascal:

rascal [the ~] Nomen

 1. the rascal (knave; naughty boy; scoundrel; )
  de deugniet; het boefje; de bengel; de schelm; de kwajongen; de vlegel; de schavuit; de ondeugd
 2. the rascal (rogue)
  – a deceitful and unreliable scoundrel 1
  de guit; de deugniet; de stinkerd; de snaak; de rakker
 3. the rascal (scoundrel; villain; bastard; rogue; cad)
  de schurk; de schobbejak; de fielt; de boef
 4. the rascal (lad; guy; naughty boy; scamp; youth)
  de jongen; de rakker
 5. the rascal (pariah; cur; scoundrel)
  de fielt; de smeerlap; de schoelje; de smiecht; smiek; de schoft
 6. the rascal (rogue; slyboots; queer chap; queer fellow; wag)
  de paljas; de olijkerd; de guit
 7. the rascal (naughty boy)
  de rekel
 8. the rascal (scoundrel; sly dog; stinker; )
  de smeerlap; de schoft; het mispunt; de naarling; de smiecht; de fielt; de stinkerd; de rotzak
 9. the rascal (beggar; vagrants)
  de schooiers; de sloebers
 10. the rascal (naughty child; rogue; naughty boy; jackanapes)
  de stouterd
 11. the rascal (brat)
  de vlegel; het schoffie; de vlerk
 12. the rascal (blighter)
  – one who is playfully mischievous 1
  de donderstraal
 13. the rascal (scoundrel)
  de spitsboef

Übersetzung Matrix für rascal:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bengel baddie; blackguard; good for nothing; knave; naughty boy; naughty child; rascal; rogue; scoundrel
boef bastard; cad; rascal; rogue; scoundrel; villain scoundrel
boefje baddie; blackguard; good for nothing; knave; naughty boy; naughty child; rascal; rogue; scoundrel
deugniet baddie; blackguard; good for nothing; knave; naughty boy; naughty child; rascal; rogue; scoundrel
donderstraal blighter; rascal
fielt bastard; cad; cur; pariah; rascal; rogue; scoundrel; screw; skunk; sly dog; stinker; villain
guit queer chap; queer fellow; rascal; rogue; slyboots; wag clown; comedian; comic; funnyman; joker
jongen guy; lad; naughty boy; rascal; scamp; youth
kwajongen baddie; blackguard; good for nothing; knave; naughty boy; naughty child; rascal; rogue; scoundrel
mispunt cur; rascal; scoundrel; screw; skunk; sly dog; stinker bastard; louse; nasty piece of work; pain in the neck; rotter; scoundrel; villain; wretch; wretched fellow
naarling cur; rascal; scoundrel; screw; skunk; sly dog; stinker
olijkerd queer chap; queer fellow; rascal; rogue; slyboots; wag clown; comedian; comic; funnyman; joker
ondeugd baddie; blackguard; good for nothing; knave; naughty boy; naughty child; rascal; rogue; scoundrel archness; fault; immorality; sin; vice
paljas queer chap; queer fellow; rascal; rogue; slyboots; wag clown; comedian; comic; funnyman; joker
rakker guy; lad; naughty boy; rascal; rogue; scamp; youth
rekel naughty boy; rascal
rotzak cur; rascal; scoundrel; screw; skunk; sly dog; stinker
schavuit baddie; blackguard; good for nothing; knave; naughty boy; naughty child; rascal; rogue; scoundrel rogue
schelm baddie; blackguard; good for nothing; knave; naughty boy; naughty child; rascal; rogue; scoundrel rogue
schobbejak bastard; cad; rascal; rogue; scoundrel; villain asshole; bastard; dickhead; piece of shit; prick; scoundrel; shit; shithead
schoelje cur; pariah; rascal; scoundrel asshole; bastard; dickhead; piece of shit; prick; scoundrel; shit; shithead
schoffie brat; rascal
schoft cur; pariah; rascal; scoundrel; screw; skunk; sly dog; stinker asshole; bastard; cad; cunt; dickhead; louse; nasty piece of work; pain in the neck; piece of shit; prick; rotter; scamp; scoundrel; shit; shithead; shoulder; villain; wretch; wretched fellow
schooiers beggar; rascal; vagrants
schurk bastard; cad; rascal; rogue; scoundrel; villain bastard; louse; nasty piece of work; pain in the neck; rotter; scoundrel; villain; wretch; wretched fellow
sloebers beggar; rascal; vagrants
smeerlap cur; pariah; rascal; scoundrel; screw; skunk; sly dog; stinker asshole; bastard; cad; cunt; dickhead; dirty fellow; louse; nasty piece of work; pain in the neck; pervert; piece of shit; prick; rotter; scamp; scoundrel; shit; shithead; skunk; slob; swine; villain; wretch; wretched fellow
smiecht cur; pariah; rascal; scoundrel; screw; skunk; sly dog; stinker
smiek cur; pariah; rascal; scoundrel
snaak rascal; rogue clown; comedian; comic; funnyman; joker; scoundrel
spitsboef rascal; scoundrel
stinkerd cur; rascal; rogue; scoundrel; screw; skunk; sly dog; stinker
stouterd jackanapes; naughty boy; naughty child; rascal; rogue
vlegel baddie; blackguard; brat; good for nothing; knave; naughty boy; naughty child; rascal; rogue; scoundrel bastard; boor; bumpkin; churl; clodhopper; clumsy fellow; hulk; ill-mannered brute; lout; prole; slob; swine; yokel
vlerk brat; rascal wing
- imp; knave; monkey; rapscallion; rogue; scalawag; scallywag; scamp; varlet
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
jongen drop young; give birth; produce young
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- rotter

Verwandte Wörter für "rascal":


Synonyms for "rascal":


Verwandte Definitionen für "rascal":

 1. one who is playfully mischievous1
 2. a deceitful and unreliable scoundrel1

Wiktionary Übersetzungen für rascal:

rascal
noun
 1. someone who is naughty
adjective
 1. part of the common rabble
rascal
noun
 1. een scheldwoord dat (vooral vroeger) gebruikt werd voor kinderen die kattenkwaad uithaalden
 2. 1.iemand die zich onbehoorlijk of misdadig gedraagt
 3. een ondeugend kind
 4. een jongen die dingen doet die men niet goedkeurt, maar die men toch aardig vindt
 5. ondeugend persoon

Cross Translation:
FromToVia
rascal sodemieter Halunke(scherzend) kleiner frecher Junge
rascal kapoen fripouille — injur|fr Personne malhonnête, escroc.

Verwandte Übersetzungen für rascal