Englisch

Detailübersetzungen für submit to (Englisch) ins Niederländisch

submit to:

to submit to Verb (submits to, submitted to, submitting to)

 1. to submit to (allow; concede; grant; )
  toestaan; laten; permitteren; toelaten; duren; toestemmen; goedkeuren; gunnen; inwilligen; vergunnen; dulden; goedvinden
  • toestaan Verb (sta toe, staat toe, stond toer, stonden toe, toegestaan)
  • laten Verb (laat, liet, lieten, gelaten)
  • permitteren Verb (permitteer, permitteert, permitteerde, permitteerden, gepermitteerd)
  • toelaten Verb (laat toe, liet toe, lieten toe, toegelaten)
  • duren Verb (duurt, duurde, geduurd)
  • toestemmen Verb (stem toe, stemt toe, stemde toe, stemden toe, toegestemd)
  • goedkeuren Verb (keur goed, keurt goed, keurde goed, keurden goed, goedgekeurd)
  • gunnen Verb (gun, gunt, gunde, gunden, gegund)
  • inwilligen Verb (willig in, willigt in, willigde in, willigden in, ingewilligd)
  • vergunnen Verb (vergun, vergunt, vergunde, vergunden, vergund)
  • dulden Verb (duld, duldt, duldde, duldden, geduld)
  • goedvinden Verb (vind goed, vindt goed, vond goed, vonden goed, goedgevonden)
 2. to submit to (put up with; let happen; let come; accept)
  accepteren; aanvaarden; voor lief nemen; zich laten gevallen
 3. to submit to (put up with)
  aanleunen; zich laten welgevallen
 4. to submit to (put up with)

Konjugationen für submit to:

present
 1. submit to
 2. submit to
 3. submits to
 4. submit to
 5. submit to
 6. submit to
simple past
 1. submitted to
 2. submitted to
 3. submitted to
 4. submitted to
 5. submitted to
 6. submitted to
present perfect
 1. have submitted to
 2. have submitted to
 3. has submitted to
 4. have submitted to
 5. have submitted to
 6. have submitted to
past continuous
 1. was submitting to
 2. were submitting to
 3. was submitting to
 4. were submitting to
 5. were submitting to
 6. were submitting to
future
 1. shall submit to
 2. will submit to
 3. will submit to
 4. shall submit to
 5. will submit to
 6. will submit to
continuous present
 1. am submitting to
 2. are submitting to
 3. is submitting to
 4. are submitting to
 5. are submitting to
 6. are submitting to
subjunctive
 1. be submitted to
 2. be submitted to
 3. be submitted to
 4. be submitted to
 5. be submitted to
 6. be submitted to
diverse
 1. submit to!
 2. let's submit to!
 3. submitted to
 4. submitting to
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Übersetzung Matrix für submit to:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aanvaarden acceptance; accepting; inner acceptance; intake
accepteren acceptance; intake
goedvinden acceptance; access; admission; admittance; allowance; granting; permission
welgevallen complacency; pleasure; satisfaction
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aanleunen put up with; submit to lean against; lean on; rest on
aanvaarden accept; let come; let happen; put up with; submit to abide; accept; accept a gift; collect; receive; take; take on; take possession of
accepteren accept; let come; let happen; put up with; submit to abide; accept; accept a gift; collect; receive; take; take on; take possession of
dulden admit; allow; authorise; authorize; concede; give one's fiat to; grant; permit; submit to; tolerate bear; endure; persist; stand; tolerate
duren admit; allow; authorise; authorize; concede; give one's fiat to; grant; permit; submit to; tolerate endure; last
goedkeuren admit; allow; authorise; authorize; concede; give one's fiat to; grant; permit; submit to; tolerate accept; acknowledge; admit; allow; approve; authorise; authorize; bear out; confirm; give one's fiat to; permit; ratify; sanction; seal; support; uphold; validate
goedvinden admit; allow; authorise; authorize; concede; give one's fiat to; grant; permit; submit to; tolerate admit; allow; authorise; authorize; confirm; give one's fiat to; permit; sanction; validate
gunnen admit; allow; authorise; authorize; concede; give one's fiat to; grant; permit; submit to; tolerate allocate; allot; allow; assign; bestow on; confer; give
inwilligen admit; allow; authorise; authorize; concede; give one's fiat to; grant; permit; submit to; tolerate allow; award; comply with; grant
laten admit; allow; authorise; authorize; concede; give one's fiat to; grant; permit; submit to; tolerate allow
permitteren admit; allow; authorise; authorize; concede; give one's fiat to; grant; permit; submit to; tolerate allow; authorise; authorize; permit
toelaten admit; allow; authorise; authorize; concede; give one's fiat to; grant; permit; submit to; tolerate admit; allow; let in
toestaan admit; allow; authorise; authorize; concede; give one's fiat to; grant; permit; submit to; tolerate accept; agree; allow; authorise; authorize; award; comply with; grant; permit
toestemmen admit; allow; authorise; authorize; concede; give one's fiat to; grant; permit; submit to; tolerate accept; agree; allow; permit
vergunnen admit; allow; authorise; authorize; concede; give one's fiat to; grant; permit; submit to; tolerate allow; authorise; authorize; award; comply with; grant; permit; tolerate
voor lief nemen accept; let come; let happen; put up with; submit to
welgevallen put up with; submit to
zich laten gevallen accept; let come; let happen; put up with; submit to
zich laten welgevallen put up with; submit to put up with something
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
goedkeuren authorize
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- refer to; subject to

Verwandte Übersetzungen für submit to