Englisch

Detailübersetzungen für uphold (Englisch) ins Niederländisch

uphold:

to uphold Verb (upholds, upheld, upholding)

 1. to uphold (stand firm; maintain; preserve; )
  handhaven; stand houden
 2. to uphold (ratify; confirm; validate; )
  goedkeuren; bevestigen; bekrachtigen; homologeren; bezegelen
  • goedkeuren Verb (keur goed, keurt goed, keurde goed, keurden goed, goedgekeurd)
  • bevestigen Verb (bevestig, bevestigt, bevestigde, bevestigden, bevestigd)
  • bekrachtigen Verb (bekrachtig, bekrachtigt, bekrachtigde, bekrachtigden, bekrachtigd)
  • homologeren Verb (homologeer, homologeert, homologeerde, homologeerden, gehomologeerd)
  • bezegelen Verb (bezegel, bezegelt, bezegelde, bezegelden, bezegeld)
 3. to uphold (confirm; certify; authenticate; )
  certificeren; bekrachtigen; waarmerken; bestempelen; merken
  • certificeren Verb (certificeer, certificeert, certificeerde, certificeerden, gecertificeerd)
  • bekrachtigen Verb (bekrachtig, bekrachtigt, bekrachtigde, bekrachtigden, bekrachtigd)
  • waarmerken Verb (waarmerk, waarmerkt, waarmerkte, waarmerkten, gewaarmerkt)
  • bestempelen Verb (bestempel, bestempelt, bestempelde, bestempelden, bestempeld)
  • merken Verb (merk, merkt, merkte, merkten, gemerkt)

Konjugationen für uphold:

present
 1. uphold
 2. uphold
 3. upholds
 4. uphold
 5. uphold
 6. uphold
simple past
 1. upheld
 2. upheld
 3. upheld
 4. upheld
 5. upheld
 6. upheld
present perfect
 1. have upheld
 2. have upheld
 3. has upheld
 4. have upheld
 5. have upheld
 6. have upheld
past continuous
 1. was upholding
 2. were upholding
 3. was upholding
 4. were upholding
 5. were upholding
 6. were upholding
future
 1. shall uphold
 2. will uphold
 3. will uphold
 4. shall uphold
 5. will uphold
 6. will uphold
continuous present
 1. am upholding
 2. are upholding
 3. is upholding
 4. are upholding
 5. are upholding
 6. are upholding
subjunctive
 1. be upheld
 2. be upheld
 3. be upheld
 4. be upheld
 5. be upheld
 6. be upheld
diverse
 1. uphold!
 2. let's uphold!
 3. upheld
 4. upholding
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Übersetzung Matrix für uphold:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
homologeren homologate
waarmerken hall-mark; stamps; trading stamps
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bekrachtigen assent; authenticate; bear out; certify; confirm; notice; ratify; seal; signal; support; uphold; validate
bestempelen assent; authenticate; certify; confirm; notice; ratify; signal; uphold call; mention; name; stamp one's foot
bevestigen bear out; confirm; ratify; seal; support; uphold; validate affix; assent to; attach; attach to; bind; confirm; connect; endorse; fasten; fix; knot; secure; tie together; tie up
bezegelen bear out; confirm; ratify; seal; support; uphold; validate seal; stamp
certificeren assent; authenticate; certify; confirm; notice; ratify; signal; uphold
goedkeuren bear out; confirm; ratify; seal; support; uphold; validate accept; acknowledge; admit; allow; approve; authorise; authorize; concede; confirm; give one's fiat to; grant; permit; sanction; submit to; tolerate; validate
handhaven hang on; hold; maintain; preserve; stand by; stand firm; uphold
homologeren bear out; confirm; ratify; seal; support; uphold; validate
merken assent; authenticate; certify; confirm; notice; ratify; signal; uphold attend; brand; check; feel; mark; mark with a cross; notice; observe; perceive; see; sense; signal; tick; witness
stand houden hang on; hold; maintain; preserve; stand by; stand firm; uphold
waarmerken assent; authenticate; certify; confirm; notice; ratify; signal; uphold acknowledge viability; hallmark
- bear on; carry on; continue; maintain; preserve
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
goedkeuren authorize
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- defend

Verwandte Wörter für "uphold":

 • upholding

Synonyms for "uphold":


Antonyme für "uphold":

 • discontinue

Verwandte Definitionen für "uphold":

 1. stand up for; stick up for; of causes, principles, or ideals1
 2. support against an opponent1
  • The appellate court upheld the verdict1
 3. keep or maintain in unaltered condition; cause to remain or last1

Wiktionary Übersetzungen für uphold:

uphold
verb
 1. to support by approval or encouragement

Cross Translation:
FromToVia
uphold billijken; goedkeuren; toestemming geven billigen — (transitiv) etwas befürworten, begrüßen, gutheißen
uphold dragen; schoren; steunen; ondersteunen; ruggesteunen; schragen; stutten appuyerplacer contre quelque chose.
uphold bekrachtigen; bevestigen; erkennen; staven; vormen confirmer — Faire persister quelqu’un dans une opinion, dans une résolution, l’affermir dans cette opinion, dans cette résolution.
uphold dragen; schoren; steunen; ondersteunen; ruggesteunen; schragen; behouden; bergen; bewaren; conserveren; handhaven; onderhouden; overhouden; doorgaan; verder gaan met; vervolgen; voortgaan; voortzetten maintenirtenir ferme et fixe.