Englisch

Detailübersetzungen für adequate (Englisch) ins Niederländisch

adequate:

adequate Adjektiv

 1. adequate (sufficient; satisfactory; enough; up to the mark)
 2. adequate
  passend

Übersetzung Matrix für adequate:

AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bevredigend adequate; enough; satisfactory; sufficient; up to the mark
genoegzaam adequate; enough; satisfactory; sufficient; up to the mark
passend adequate applicable; apposite; appropriate; apt; effective; efficient; fit; fitting; proper; relevant; right; suitable
sufficiënt adequate; enough; satisfactory; sufficient; up to the mark
toereikend adequate; enough; satisfactory; sufficient; up to the mark
- decent; enough; equal; fair to middling; passable; tolerable
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- perfect; perfectly satisfactory; satisfactory
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
genoeg adequate; enough; satisfactory; sufficient; up to the mark contented; enough; fullfilled; satiated; satisfied
voldoende adequate; enough; satisfactory; sufficient; up to the mark

Verwandte Wörter für "adequate":


Synonyms for "adequate":


Antonyme für "adequate":


Verwandte Definitionen für "adequate":

 1. having the requisite qualities or resources to meet a task1
  • she had adequate training1
  • her training was adequate1
  • she was adequate to the job1
 2. about average; acceptable1
  • more than adequate as a secretary1
 3. sufficient for the purpose1
  • an adequate income1
  • the food was adequate1

Wiktionary Übersetzungen für adequate:

adequate
adjective
 1. equal to some requirement
adequate
adverb
 1. correct en passend bij het beoogde doel

Cross Translation:
FromToVia
adequate adequaat adäquat — den gestellten Bedingungen angemessen
adequate passend; adequaat; redelijk angemessen — den Verhältnissen entsprechend, passend
adequate bruikbaar; geschikt; doelmatig; gemakkelijk; gepast; passend; betamelijk; toepasselijk; behoorlijk; fatsoenlijk; keurig; voegzaam; welvoeglijk convenable — Qui est approprier, qui convient à quelqu’un ou à quelque chose.

Verwandte Übersetzungen für adequate