Übersicht
Englisch nach Niederländisch:   mehr Daten
 1. displeasure:
 2. Wiktionary:


Englisch

Detailübersetzungen für displeasure (Englisch) ins Niederländisch

displeasure:

displeasure [the ~] Nomen

 1. the displeasure (discontentedness; dissatisfaction; malcontentedness; )
  de ontevredenheid; het ongenoegen; het misnoegen
 2. the displeasure (dissatisfaction; discontent; discord)
  het onbehagen; de onvrede; het misnoegen; de onmin
 3. the displeasure
  de ontstemming

Übersetzung Matrix für displeasure:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
misnoegen discontent; discontentedness; discord; disgruntlement; displeasure; dissatisfaction; ill-pleasure; malcontentedness annoyance; chagrin; discomfort; discontent; discord; dissatisfaction; drag; irritation; nuisance; unpleasantness; vexation
onbehagen discontent; discord; displeasure; dissatisfaction discomfort; discontent; discord; dissatisfaction; unpleasantness
ongenoegen discontentedness; discord; disgruntlement; displeasure; dissatisfaction; ill-pleasure; malcontentedness
onmin discontent; discord; displeasure; dissatisfaction argument; disagreement; discord; unease about
ontevredenheid discontentedness; discord; disgruntlement; displeasure; dissatisfaction; ill-pleasure; malcontentedness discomfort; discontent; discord; dissatisfaction; unpleasantness
ontstemming displeasure
onvrede discontent; discord; displeasure; dissatisfaction argument; disagreement; discomfort; discontent; discord; dissatisfaction; unease about; unpleasantness

Synonyms for "displeasure":


Verwandte Definitionen für "displeasure":

 1. the feeling of being displeased or annoyed or dissatisfied with someone or something1

Wiktionary Übersetzungen für displeasure:

displeasure
noun
 1. een gevoel van onvrede en onbehagen, gewoonlijk veroorzaakt door iemands optreden

Verwandte Übersetzungen für displeasure