Englisch

Detailübersetzungen für horrible (Englisch) ins Niederländisch

horrible:


Übersetzung Matrix für horrible:

AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
afschrikwekkend hideous; horrible; horrific; monstrous
afschuwelijk hideous; horrible; horrific; monstrous abhorrent; obnoxious; repellant; repellent; repelling; repugnant; repulsive; revolting
afschuwwekkend hideous; horrible; horrific; monstrous
afzichtelijk ghastly; hideous; horrible; ugly as hell; ugly as sin
foeilelijk ghastly; hideous; horrible; ugly as hell; ugly as sin
gruwelijk horrible ghastly; grim; grisly; gruesome; macabre; sick
huiveringwekkend abominable; appalling; detestable; ghastly; horrible; horrid; ill-fated; obnoxious; odious; ominous; sinister; terrible; unholy ominous; sinister
ijselijk abominable; appalling; detestable; ghastly; horrible; horrid; ill-fated; obnoxious; odious; ominous; sinister; terrible; unholy
ijzingwekkend abominable; appalling; detestable; ghastly; horrible; horrid; ill-fated; obnoxious; odious; ominous; sinister; terrible; unholy appalling; dreadful; frightful; horribly; terribly
monsterlijk ghastly; hideous; horrible; horrific; monstrous; ugly as hell; ugly as sin abominable; barbaric; brutal; cruel; gruesome; heinous; inhuman; inhumane; monstrous
ontzettend dreadful; frightful; horrible; terrible; terrifying appalling; awful; dreadful; frightful; horribly; terrible; terribly
schrikaanjagend dreadful; frightful; horrible; terrible; terrifying alarming; disquieting; disturbing; fearfull; frightning; grizly; scary
schrikbarend dreadful; frightful; horrible; terrible; terrifying appalling; dreadful; frightful; horribly; terribly
schrikwekkend dreadful; frightful; horrible; terrible; terrifying alarming; appalling; disquieting; disturbing; dreadful; fearfull; frightful; frightning; grizly; horribly; scary; terribly
verschrikkelijk dreadful; frightful; horrible; terrible; terrifying appalling; awful; dreadful; terrible
vreselijk dreadful; frightful; horrible; terrible; terrifying appalling; awful; dreadful; frightful; horribly; terrible; terribly
- atrocious; frightful; horrifying; ugly
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- dreadful; frightful; horrid; terrifying
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
afgrijselijk horrible
oerlelijk ghastly; hideous; horrible; ugly as hell; ugly as sin

Verwandte Wörter für "horrible":


Synonyms for "horrible":


Verwandte Definitionen für "horrible":

  1. provoking horror1
    • war is beyond all words horrible1

Wiktionary Übersetzungen für horrible:

horrible
adjective
  1. onaangenaam
  2. gevoelens van vrees veroorzakend
  3. angst en vrees veroorzakend
  4. bijzonder erg, schrikwekkend

Cross Translation:
FromToVia
horrible schrikkelig; verschrikkelijk schrecklich — (Angst und) Schrecken, Entsetzen auslösend
horrible verschrikkelijk; afschuwelijk verheerendübertragen: scheußlich, besonders schlecht
horrible afschuwelijk; ijselijk; afgrijselijk; verfoeilijk; abominabel abominable — Qui est en horreur, qui mériter d’tenir en horreur.
horrible ijselijk; schrikaanjagend; verschrikkelijk; vervaarlijk; vreselijk; afzichtelijk; foeilelijk; afstotelijk affreux — Qui causer ou qui est propre à causer de la frayeur, de l’effroi.
horrible gruwelijk; barbaars; wreed; wreedaardig atroce — Traduction à trier
horrible afschuwelijk; ijselijk; afgrijselijk; verfoeilijk; abominabel hideux — Qui est difforme à l’excès, affreux et repoussant.
horrible afzichtelijk; foeilelijk; afstotelijk épouvantable — Qui causer de l’épouvante.

Verwandte Übersetzungen für horrible