Englisch

Detailübersetzungen für satisfied (Englisch) ins Niederländisch

satisfied:

satisfied Adjektiv

 1. satisfied (fullfilled; satiated; contented)
  voldaan; tevreden; bevredigd; vergenoegd; verzadigd; genoeg
 2. satisfied (delighted; pleased; happy; glad)
  verheugd; verblijd; blij
 3. satisfied (sated; full; stuffed)
  verzadigd; vol; volgegeten
 4. satisfied (gay; happy; pleased; merry; glad)
  vrolijk; blij; opgewekt; blijmoedig; opgetogen; blijgestemd
 5. satisfied
  verzadigd; vol

Übersetzung Matrix für satisfied:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
verheugd brighten; charm; cheer; delight; enchant; fascinate; gladden; make happy; ravish
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
blij delighted; gay; glad; happy; merry; pleased; satisfied amusing; animated; attentive; bright; brisk; buoyant; bustling; cheerful; clear; colorful; colourful; dependable; eager; eagre; enchanted; enthusiastic; festive; full of joy; funny; gay; happy; high-spirited; jolly; joyful; joyous; lively; merry; mystified; neat; passionate; pleasant; reliable; safe; spell bound; sprightly; sunny; tidy; trusted; trustworthy; under enchantment; upbeat; vibrant
blijmoedig gay; glad; happy; merry; pleased; satisfied amusing; animated; attentive; bright; brisk; buoyant; bustling; cheerful; clear; colorful; colourful; dependable; eager; eagre; enchanted; enthusiastic; felicitous; festive; full of joy; funny; gay; happy; high-spirited; in good spirits; jolly; joyful; joyous; lively; merry; mystified; neat; passionate; pleasant; reliable; safe; spell bound; sprightly; sunny; tidy; trusted; trustworthy; under enchantment; upbeat; vibrant
opgetogen gay; glad; happy; merry; pleased; satisfied amusing; animated; as pleased as punch; attentive; bright; brisk; buoyant; bustling; cheerful; clear; colorful; colourful; dependable; eager; eagre; enchanted; enthusiastic; festive; full of joy; funny; gay; happy; high-spirited; in high spirits; jolly; joyful; joyous; lively; merry; mystified; neat; passionate; pleasant; reliable; safe; spell bound; sprightly; sunny; tidy; trusted; trustworthy; under enchantment; upbeat; vibrant
opgewekt gay; glad; happy; merry; pleased; satisfied amusing; animated; as pleased as punch; attentive; bright; brisk; buoyant; bustling; cheerful; clear; colorful; colourful; dependable; eager; eagre; enchanted; enthusiastic; felicitous; festive; full of joy; funny; gay; good natured; good-humored; good-humoured; good-tempered; happy; high-spirited; in good spirits; in high spirits; jolly; joyful; joyous; lively; merry; mystified; neat; passionate; pleasant; reliable; safe; spell bound; sprightly; sunny; tidy; trusted; trustworthy; under enchantment; upbeat; vibrant
tevreden contented; fullfilled; satiated; satisfied contented
verblijd delighted; glad; happy; pleased; satisfied
vergenoegd contented; fullfilled; satiated; satisfied contented
verheugd delighted; glad; happy; pleased; satisfied
vol full; sated; satisfied; stuffed crammed; filled; filled out; full; packed; stuffed
voldaan contented; fullfilled; satiated; satisfied contented
volgegeten full; sated; satisfied; stuffed
vrolijk gay; glad; happy; merry; pleased; satisfied amusing; animated; attentive; bright; brisk; buoyant; bustling; cheerful; clear; colorful; colourful; dependable; eager; eagre; enchanted; enthusiastic; festive; full of joy; funny; gay; happy; high-spirited; jolly; joyful; joyous; lively; merry; mystified; neat; passionate; pleasant; reliable; safe; spell bound; sprightly; sunny; tidy; trusted; trustworthy; under enchantment; upbeat; vibrant
- quenched; slaked
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- content
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bevredigd contented; fullfilled; satiated; satisfied
blijgestemd gay; glad; happy; merry; pleased; satisfied
genoeg contented; fullfilled; satiated; satisfied adequate; enough; satisfactory; sufficient; up to the mark
verzadigd contented; full; fullfilled; sated; satiated; satisfied; stuffed

Verwandte Wörter für "satisfied":


Synonyms for "satisfied":


Verwandte Definitionen für "satisfied":

 1. filled with satisfaction1
  • a satisfied customer1
 2. allayed1

Wiktionary Übersetzungen für satisfied:

satisfied
adjective
 1. in a state of satisfaction
satisfied
adjective
 1. vrolijk van stemming
 2. eng: glad, pleased, happy, satisfied
 3. verzadigd van eten
 4. niet langer geplaagd door gevoelens van behoefte of verlangen

Cross Translation:
FromToVia
satisfied tevreden zufrieden — voller Genugtuung/ohne jede Beanstandung angesichts einer Situation oder eines Umstandes

satisfy:

to satisfy Verb (satisfies, satisfied, satisfying)

 1. to satisfy (allay; soothe; please; )
  bevredigen; voldoening geven; begeerte stillen
  • bevredigen Verb (bevredig, bevredigt, bevredigde, bevredigden, bevredigd)
  • voldoening geven Verb (geef voldoening, geeft voldoening, gaf voldoening, gaven voldoening, voldoening gegeven)
  • begeerte stillen Verb (stil begeerte, stilt begeerte, stilde begeerte, stilden begeerte, begeerte gestild)
 2. to satisfy (suffice; provide gratification; appease; please)
  tevreden stellen; vergenoegen
  • tevreden stellen Verb (stel tevreden, stelt tevreden, stelde tevreden, stelden tevreden, tevreden gesteld)
  • vergenoegen Verb (vergenoeg, vergenoegt, vergenoegde, vergenoegden, vergenoegd)
 3. to satisfy (to eat one's fill; satiate; fill)
  verzadigen; zich de buik vol eten
 4. to satisfy (satisfy one's hunger; saturate; satiate)
  honger stillen
  • honger stillen Verb (stil honger, stilt honger, stilde honger, stilden honger, honger gestild)

Konjugationen für satisfy:

present
 1. satisfy
 2. satisfy
 3. satisfies
 4. satisfy
 5. satisfy
 6. satisfy
simple past
 1. satisfied
 2. satisfied
 3. satisfied
 4. satisfied
 5. satisfied
 6. satisfied
present perfect
 1. have satisfied
 2. have satisfied
 3. has satisfied
 4. have satisfied
 5. have satisfied
 6. have satisfied
past continuous
 1. was satisfying
 2. were satisfying
 3. was satisfying
 4. were satisfying
 5. were satisfying
 6. were satisfying
future
 1. shall satisfy
 2. will satisfy
 3. will satisfy
 4. shall satisfy
 5. will satisfy
 6. will satisfy
continuous present
 1. am satisfying
 2. are satisfying
 3. is satisfying
 4. are satisfying
 5. are satisfying
 6. are satisfying
subjunctive
 1. be satisfied
 2. be satisfied
 3. be satisfied
 4. be satisfied
 5. be satisfied
 6. be satisfied
diverse
 1. satisfy!
 2. let's satisfy!
 3. satisfied
 4. satisfying
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Übersetzung Matrix für satisfy:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
begeerte stillen allay; hush; please; quiet; satiate; satisfy; saturate; silence; soothe; tranquilize; tranquillise; tranquillize
bevredigen allay; hush; please; quiet; satiate; satisfy; saturate; silence; soothe; tranquilize; tranquillise; tranquillize
honger stillen satiate; satisfy; satisfy one's hunger; saturate
tevreden stellen appease; please; provide gratification; satisfy; suffice
vergenoegen appease; please; provide gratification; satisfy; suffice do someone a favour; please someone
verzadigen fill; satiate; satisfy; to eat one's fill saturate
voldoening geven allay; hush; please; quiet; satiate; satisfy; saturate; silence; soothe; tranquilize; tranquillise; tranquillize
zich de buik vol eten fill; satiate; satisfy; to eat one's fill
- fill; fulfil; fulfill; gratify; live up to; meet

Verwandte Wörter für "satisfy":


Synonyms for "satisfy":


Antonyme für "satisfy":

 • fall short of; dissatisfy

Verwandte Definitionen für "satisfy":

 1. fill or meet a want or need1
 2. make happy or satisfied1
 3. meet the requirements or expectations of1

Wiktionary Übersetzungen für satisfy:

satisfy
verb
 1. to meet needs, to fulfill
satisfy
verb
 1. beantwoorden aan een sterk verlangen
 2. ervoor zorgen dat iemand tevreden wordt
 3. een eis vervullen

Cross Translation:
FromToVia
satisfy voldoen befriedigen — die Erwartungen oder Bedürfnisse von jemandem erfüllen
satisfy bevredigen; paaien; tegemoetkomen aan; tevreden stellen; voldoen contenterrendre quelqu’un content en lui procurer ce qu’il souhaiter avoir.
satisfy bevredigen; paaien; tegemoetkomen aan; tevreden stellen; voldoen satisfaire — Traductions à trier suivant le sens

Verwandte Übersetzungen für satisfied