Englisch

Detailübersetzungen für screw (Englisch) ins Niederländisch

screw:

screw [the ~] Nomen

 1. the screw (propeller)
  de schroef
 2. the screw (scoundrel; sly dog; stinker; )
  de smeerlap; de schoft; het mispunt; de naarling; de smiecht; de fielt; de stinkerd; de rotzak
 3. the screw
  de gladakker
 4. the screw (skinflint; niggard)
  oppotter

screw Verb

 1. screw (have sexual intercourse; fuck)
  neuken; vozen; geslachtsgemeenschap hebben
 2. screw (tighten)
 3. screw (tighten)
  vastschroeven; dichtschroeven
  • vastschroeven Verb (schroef vast, schroeft vast, schroefte vast, schroeften vast, vastgeschroefd)
  • dichtschroeven Verb (schroef dicht, schroeft dicht, schroefde dicht, schroefden dicht, dichtgeschroefd)

Übersetzung Matrix für screw:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
dichtschroeven screwing down; screwing home; tighten with screws
fielt cur; rascal; scoundrel; screw; skunk; sly dog; stinker bastard; cad; cur; pariah; rascal; rogue; scoundrel; villain
gladakker screw
mispunt cur; rascal; scoundrel; screw; skunk; sly dog; stinker bastard; louse; nasty piece of work; pain in the neck; rotter; scoundrel; villain; wretch; wretched fellow
naarling cur; rascal; scoundrel; screw; skunk; sly dog; stinker
neuken fucking; screwing
oppotter niggard; screw; skinflint
rotzak cur; rascal; scoundrel; screw; skunk; sly dog; stinker
schoft cur; rascal; scoundrel; screw; skunk; sly dog; stinker asshole; bastard; cad; cunt; cur; dickhead; louse; nasty piece of work; pain in the neck; pariah; piece of shit; prick; rascal; rotter; scamp; scoundrel; shit; shithead; shoulder; villain; wretch; wretched fellow
schroef propeller; screw
smeerlap cur; rascal; scoundrel; screw; skunk; sly dog; stinker asshole; bastard; cad; cunt; cur; dickhead; dirty fellow; louse; nasty piece of work; pain in the neck; pariah; pervert; piece of shit; prick; rascal; rotter; scamp; scoundrel; shit; shithead; skunk; slob; swine; villain; wretch; wretched fellow
smiecht cur; rascal; scoundrel; screw; skunk; sly dog; stinker cur; pariah; rascal; scoundrel
stinkerd cur; rascal; scoundrel; screw; skunk; sly dog; stinker rascal; rogue
vastschroeven screwing down; screwing home; screwing tighter; tighten with screws
- gaoler; jailer; jailor; prison guard; screw propeller; turnkey
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
dichtschroeven screw; tighten
geslachtsgemeenschap hebben fuck; have sexual intercourse; screw
neuken fuck; have sexual intercourse; screw couple; fuck; have sexual intercourse; make love; shag
schroeven screw; tighten
vastschroeven screw; tighten screw down; screw on
vozen fuck; have sexual intercourse; screw
- be intimate; cheat; chicane; chouse; do it; drive in; eff; fuck; get laid; have intercourse; have it away; have it off; have sex; hump; jazz; jockey; know; love; make love; make out; roll in the hay; shaft; sleep together; sleep with
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- lay

Verwandte Wörter für "screw":


Synonyms for "screw":


Antonyme für "screw":


Verwandte Definitionen für "screw":

 1. a fastener with a tapered threaded shank and a slotted head1
 2. a propeller with several angled blades that rotates to push against water or air1
 3. a simple machine of the inclined-plane type consisting of a spirally threaded cylindrical rod that engages with a similarly threaded hole1
 4. someone who guards prisoners1
 5. defeat someone through trickery or deceit1
 6. tighten or fasten by means of screwing motions1
 7. cause to penetrate, as with a circular motion1
  • drive in screws or bolts1
 8. turn like a screw1
 9. have sexual intercourse with1

Wiktionary Übersetzungen für screw:

screw
noun
 1. fastener
 2. ship’s propeller
verb
 1. to connect or assemble pieces using a screw
 2. to have sexual intercourse with
screw
verb
 1. geslachtsgemeenschap hebben
 2. iemand een veraderlijke streek leveren
 3. het in- of uitdraaien van een schroef
noun
 1. een voorwerp dat wordt gebruikt om andere voorwerpen vast te zetten
 2. een werktuig met twee of meer gebogen bladen die door draaiing een schip of vliegtuig voortbewegen

Cross Translation:
FromToVia
screw schroef; vijs Schraube — Stift mit Gewinde, der in eine Unterlage oder in ein Schraubenmutter genanntes Gegenstück gedreht wird
screw schroef Schraube — unter Wasser laufender Propeller
screw neuken fickenvulgär, transitiv, intransitiv: den Geschlechtsakt vollziehen, koitieren
screw schroeven; vijzen schrauben — (transitiv) Schrauben oder Ähnliches hinein- oder herausdrehen
screw neuken enculer — Posséder charnellement
screw vervormen; verneuken galvauder — (familier, fr) (figuré) altérer, déformer, mal employer, gâcher une chose, un avantage, une qualité.
screw propeller; schroef; schroeflijn; spiraal; spiraallijn; helix; schroefdraad hélice — géom|fr ligne tracer en forme de vis autour d’un cylindre.
screw schroef vis — pièce mécanique
screw vijzen visser — Attacher, fixer avec des vis.

Verwandte Übersetzungen für screw