Übersicht
Englisch nach Schwedisch:   mehr Daten
  1. hygiene:
  2. Wiktionary:


Englisch

Detailübersetzungen für hygiene (Englisch) ins Schwedisch

hygiene:

hygiene [the ~] Nomen

  1. the hygiene (personal hygiene)

Übersetzung Matrix für hygiene:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
hygien hygiene; personal hygiene
personlig hygien hygiene; personal hygiene
- hygienics
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
hälsolära hygiene
hälsovårdslära hygiene; hygienics

Synonyms for "hygiene":


Verwandte Definitionen für "hygiene":

  1. the science concerned with the prevention of illness and maintenance of health1
  2. a condition promoting sanitary practices1
    • personal hygiene1

Wiktionary Übersetzungen für hygiene:


Cross Translation:
FromToVia
hygiene hygien hygiëne — (medisch, nld) alles wat een goede gezondheid vereist en de handelingen, inrichtingen en instellingen die deze bevorderen zoals b.v. het schoon-zijn om infectie te voorkomen, gezondheidsleer
hygiene hygien Hygiene — Maßnahmen zur Sauberkeit wie Körperpflege; Sauberkeit, Reinlichkeit
hygiene hygien hygiènepartie de la médecine qui traiter de la manière de conserver la santé.

Verwandte Übersetzungen für hygiene