Spanisch

Detailübersetzungen für autorización (Spanisch) ins Niederländisch

autorización:

autorización [la ~] Nomen

 1. la autorización (adversidad; desgracia)
  de autorisatie; de toestemming; de machtiging; het fiat
 2. la autorización (permiso; permisión; aprobación; )
  de goedkeuring; de toestemming; de permissie; het akkoord; het goedvinden; het fiat
 3. la autorización (competencia)
  de bevoegdheid; bevoegd zijn
 4. la autorización (aprobación; acuerdo; ratificación; )
  de goedkeuring; de instemming; het akkoord
 5. la autorización (licencia; permiso; pase)
  de licentie; de vergunning
 6. la autorización (consentimiento; permiso; licencia; )
  de autorisatie; de machtiging; de volmacht; de toestemming; het fiat
 7. la autorización (confirmación; consolidación; ratificación)
  de bevestiging; de bekrachtiging
 8. la autorización (poder; carta-poder)
  de volmacht; geven van volmacht; de lastgeving; de lastbrief
 9. la autorización (mandato; poder; encargo; carta-poder)
  het mandaat; de volmacht; de vergunning; de procuratie; de licentie
 10. la autorización (acuerdo; ratificación; convenio; consentimiento)
  de goedkeuring; accoord; de toestemming
 11. la autorización (pase; convenio; aprobación; )
  de vrijbrief
 12. la autorización (consentimiento; aprobación; ratificación)
  het welbevinden
 13. la autorización
  de autorisatie

Übersetzung Matrix für autorización:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
accoord acuerdo; autorización; consentimiento; convenio; ratificación
akkoord acuerdo; aprobación; aquiescencia; autorización; concesión; consentimiento; licencia; otorgamiento; permisión; permiso; ratificación; sanción acorde; acuerdo; alianza; arreglo; compromiso; confederación; contrato; convenio; cooperación; disposición; enlace; federación; interdepencia; interrelación; liga; negociación; pacto; permiso; ratificación; relación; tratado; unión
autorisatie adversidad; aprobación; autorización; consentimiento; desgracia; escolta; licencia; pase; permiso; poder
bekrachtiging autorización; confirmación; consolidación; ratificación aprobación; ratificación
bevestiging autorización; confirmación; consolidación; ratificación ACK; afirmación; anuncio; comunicación; confirmación; fijación; información; informe; mención; noticia; notificación; sujeción
bevoegd zijn autorización; competencia
bevoegdheid autorización; competencia autoridad; competencia; facultad; privilegio
fiat adversidad; aprobación; autorización; concesión; consentimiento; desgracia; escolta; licencia; otorgamiento; pase; permisión; permiso; poder; sanción
geven van volmacht autorización; carta-poder; poder
goedkeuring acuerdo; aprobación; aquiescencia; autorización; concesión; consentimiento; convenio; licencia; otorgamiento; permisión; permiso; ratificación; sanción actividad de aprobación; aprobación
goedvinden aprobación; autorización; concesión; consentimiento; otorgamiento; permisión; permiso; sanción
instemming acuerdo; aprobación; aquiescencia; autorización; consentimiento; licencia; permiso; ratificación adhesión; aprobación; asentimiento
lastbrief autorización; carta-poder; poder mandatos; órdenes
lastgeving autorización; carta-poder; poder encargo; instrucciones; mandato; ordenes; tarea
licentie autorización; carta-poder; encargo; licencia; mandato; pase; permiso; poder certificado; diploma; licencia; licencia de patente; licencia para vender bebidas alcohólicas; permiso
machtiging adversidad; aprobación; autorización; consentimiento; desgracia; escolta; licencia; pase; permiso; poder permiso
mandaat autorización; carta-poder; encargo; mandato; poder encargo; instrucciones; mandato; mandato electoral; mandatos; ordenes; tarea; órdenes
permissie aprobación; autorización; concesión; consentimiento; otorgamiento; permisión; permiso; sanción
procuratie autorización; carta-poder; encargo; mandato; poder
toestemming acuerdo; adversidad; aprobación; autorización; concesión; consentimiento; convenio; desgracia; escolta; licencia; otorgamiento; pase; permisión; permiso; poder; ratificación; sanción permiso
vergunning autorización; carta-poder; encargo; licencia; mandato; pase; permiso; poder carnet de conducir; licencia; licencia para vender bebidas alcohólicas; permiso; permiso de conducir
volmacht aprobación; autorización; carta-poder; consentimiento; encargo; escolta; licencia; mandato; pase; permiso; poder mandato
vrijbrief aprobación; autorización; certificación; consentimiento; convenio; escolta; explicación; licencia; liga; pacto; pase; permiso; salvoconducto
welbevinden aprobación; autorización; consentimiento; ratificación
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
goedvinden aprobar; autorizar; conceder; consentir
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
akkoord O.K.; de acuerdo; está bien; okey
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
accoord aceptado; admisible; aprobado; convenido; lícito; permisible; permitido; tolerable
akkoord conforme; de acuerdo

Synonyms for "autorización":


Wiktionary Übersetzungen für autorización:

autorización
noun
 1. verlof, patent
 2. (tijdelijke) volmacht, machtiging
 3. een toezegging dat iets geoorloofd is

Cross Translation:
FromToVia
autorización volmacht; machtiging; authorisatie; vergunning authorization — act of authorizing
autorización machtiging; volmacht authorization — formal sanction, permission or warrant
autorización vergunning; volmacht; authorisatie authorization — power or right to give orders
autorización bevoegdheid; machtiging; mandaat; volmacht; permissie; toestemming; vergunning; verlof autorisationaction d’autoriser.
autorización permissie; toestemming; vergunning; verlof; licentie; doctoraal licencepermission.

Verwandte Übersetzungen für autorización