Spanisch

Detailübersetzungen für cargo (Spanisch) ins Niederländisch

cargo:

cargo [el ~] Nomen

 1. el cargo (trabajo; actividad; empleo; obra)
  het werk; de arbeid; de taak; de werkzaamheid; het vak; de inspanning; het ambacht; de bezigheid
 2. el cargo (carga; lastre; camionada; tonelada)
  de cargo; de lading; de vracht
 3. el cargo (carga; peso; cargamento)
  de vracht; de lading; de belading; de last
 4. el cargo (función; puesto; oficio)
  de functie; de betrekking; het ambt
 5. el cargo (cargamento; flete; estiba; )
  het vrachtgoed
 6. el cargo (acusación; inculpación; querella; imputación)
  de beschuldiging; de verdachtmaking; de aantijging; de insinuatie
 7. el cargo (carga; embarque)
  de inscheping; inlading
 8. el cargo (camionada; carga; cargamento; carretada)
  de karrenvracht

Übersetzung Matrix für cargo:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aantijging acusación; cargo; imputación; inculpación; querella alusión; insinuación
ambacht actividad; cargo; empleo; obra; trabajo actividad; actividades; apelación; artesanía; asignatura; asunto; asuntos; aventura; caseta; casilla; causa; compartimiento; mercancía; profesión; trabajo
ambt cargo; función; oficio; puesto profesión
arbeid actividad; cargo; empleo; obra; trabajo actividad; empleo; función; misión; obra; ocupación; trabajo
belading carga; cargamento; cargo; peso
beschuldiging acusación; cargo; imputación; inculpación; querella acusación; denuncia; querella; sospecha
betrekking cargo; función; oficio; puesto
bezigheid actividad; cargo; empleo; obra; trabajo actividad; empleo; faena; función; memoria; misión; obra; ocupación; quehacer; tarea; trabajo; trabajo escrito
cargo camionada; carga; cargo; lastre; tonelada
functie cargo; función; oficio; puesto característica; empleo; función; rol; trabajo
inlading carga; cargo; embarque
inscheping carga; cargo; embarque
insinuatie acusación; cargo; imputación; inculpación; querella alusión; insinuación
inspanning actividad; cargo; empleo; obra; trabajo empeños; esfuerzo; intento
karrenvracht camionada; carga; cargamento; cargo; carretada
lading camionada; carga; cargamento; cargo; lastre; peso; tonelada carga; carga eléctrica
last carga; cargamento; cargo; peso carga sentimental; empeños; estorbo; incomodidad; jaleo; molestia; molestias
taak actividad; cargo; empleo; obra; trabajo Tarea pendiente; apremio; caso; comando; cometido; comisión; consigna; contrato; dedicación; encargo; enseñanza; instrucción; mando; misión; tarea; tarea escolar; tarea pendiente; trabajo; trabajo escrito
vak actividad; cargo; empleo; obra; trabajo actividad; actividades; apelación; artesanía; asignatura; asunto; asuntos; aventura; caseta; casilla; causa; compartimiento; congelador de la nevera; mercancía; profesión; trabajo
verdachtmaking acusación; cargo; imputación; inculpación; querella insinuación
vracht camionada; carga; cargamento; cargo; lastre; peso; tonelada cargar; flete
vrachtgoed camionada; carga; cargamento; cargo; estiba; flete; gravamen; imputación; lastre; mercancía; peso; porte
werk actividad; cargo; empleo; obra; trabajo creación; círculo laboral; empleo; fabricación; lugar de trabajo; obra; obra artística; obra de arte; obras completas; producto artificial; profesión; trabajo; trabajo agrario por hora; trabajo asalariado
werkzaamheid actividad; cargo; empleo; obra; trabajo actividad; afanoso; afán de trabajar; ardor; asiduidad; capacidad de trabajo; capacidad laboral; entusiasmo; funcionalidad; intensidad; obra; productividad; ímpetu

Verwandte Wörter für "cargo":


Synonyms for "cargo":


Wiktionary Übersetzungen für cargo:

cargo
noun
 1. bij de rechtbank ingediende beschuldiging of klacht
 2. positie binnen een bedrijf of organisatie
 3. een vaste betrekking
 4. lidmaatschap van een raad of vergadering, meestal met een beperkt aantal leden

Cross Translation:
FromToVia
cargo functie function — professional or official position
cargo aanklacht; beschuldiging; telastlegging; tenlastelegging; aangifte; accusatie accusationaction en justice par laquelle on accuser quelqu’un.
cargo graad; mate; trap degréespace compris entre deux marches d’un escalier.
cargo aangifte; aanklacht dénonciationaction de dénoncer ; signification officielle.
cargo ambt; baan; betrekking; werkkring; plaats; functie fonction — Activité qui tend à un but précis
cargo dienst; magazijn; provisiekamer; provisiekast; voorraadkamer; ambt; baan; betrekking; werkkring; plaats office — Fonction, emploi
cargo zucht; beklag; aanklacht; klacht; beschuldiging; telastlegging; tenlastelegging; aangifte; accusatie plainte — Traductions à trier suivant le sens

cargo form of cargar:

cargar Verb

 1. cargar (fletar; recargar)
  laden; bevrachten; beladen
  • laden Verb (laad, laadt, laadde, laadden, geladen)
  • bevrachten Verb (bevracht, bevrachtte, bevrachtten, bevracht)
  • beladen Verb (belaad, belaadt, belaadde, belaadden, beladen)
 2. cargar (embarcar; recargar)
  laden; inladen
  • laden Verb (laad, laadt, laadde, laadden, geladen)
  • inladen Verb (laad in, laadt in, laadde in, laadden in, ingeladen)
 3. cargar
  opladen; op iets laden
 4. cargar
  sjouwen; torsen; zeulen
  • sjouwen Verb (sjouw, sjouwt, sjouwde, sjouwden, gesjouwd)
  • torsen Verb (tors, torst, torste, torsten, getorst)
  • zeulen Verb (zeul, zeult, zeulde, zeulden, gezeuld)
 5. cargar
 6. cargar (llenar; empastar; acolchar; rellenar; colmar)
  plomberen; vullen
  • plomberen Verb (plombeer, plombeert, plombeerde, plombeerden, geplobeerd)
  • vullen Verb (vul, vult, vulde, vulden, gevuld)
 7. cargar (facturar; cobrar)
  in rekening brengen; factureren
  • in rekening brengen Verb (breng in rekening, brengt in rekening, bracht in rekening, brachten in rekening, in rekening gebracht)
  • factureren Verb (factureer, factureert, factureerde, factureerden, gefactureerd)
 8. cargar (estibar; recargar; fletar)
 9. cargar (ordenar; encargar; agobiar; )
  belasten; opdragen
  • belasten Verb (belast, belastte, belastten, belast)
  • opdragen Verb (draag op, draagt op, droeg op, droegen op, opgedragen)

Konjugationen für cargar:

presente
 1. cargo
 2. cargas
 3. carga
 4. cargamos
 5. cargáis
 6. cargan
imperfecto
 1. cargaba
 2. cargabas
 3. cargaba
 4. cargábamos
 5. cargabais
 6. cargaban
indefinido
 1. cargué
 2. cargaste
 3. cargó
 4. cargamos
 5. cargasteis
 6. cargaron
fut. de ind.
 1. cargaré
 2. cargarás
 3. cargará
 4. cargaremos
 5. cargaréis
 6. cargarán
condic.
 1. cargaría
 2. cargarías
 3. cargaría
 4. cargaríamos
 5. cargaríais
 6. cargarían
pres. de subj.
 1. que cargue
 2. que cargues
 3. que cargue
 4. que carguemos
 5. que carguéis
 6. que carguen
imp. de subj.
 1. que cargara
 2. que cargaras
 3. que cargara
 4. que cargáramos
 5. que cargarais
 6. que cargaran
miscelánea
 1. ¡carga!
 2. ¡cargad!
 3. ¡no cargues!
 4. ¡no carguéis!
 5. cargado
 6. cargando
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

cargar [el ~] Nomen

 1. el cargar
  de bevrachting; de vracht
 2. el cargar
  het laden
 3. el cargar (carga)
  de belasting

Übersetzung Matrix für cargar:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
belasting carga; cargar carga impositiva; costas; coste; costes; costo; derechos; exacción; expensas; gastos; imposición; impuesto; recargo; recaudación; tasa
bevrachting cargar
in rekening brengen cargar en cuenta
inladen cargamento; embarque
laden cargar
vracht cargar camionada; carga; cargamento; cargo; flete; lastre; peso; tonelada
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
beladen cargar; fletar; recargar
belasten agobiar; cargar; encargar; gravar; mandar; ordenar; pesar sobre
bevrachten cargar; fletar; recargar
factureren cargar; cobrar; facturar
in rekening brengen cargar; cobrar; facturar
inladen cargar; embarcar; recargar
laden cargar; embarcar; fletar; recargar cargar un fusil
op iets laden cargar
opdragen agobiar; cargar; encargar; gravar; mandar; ordenar; pesar sobre dar orden de; dar un encargo; decretar; encargar; encomendar; instruir; mandar; obligar; ordenar
opladen cargar
opladen elektriciteit cargar; estibar; fletar; recargar
opnieuw laden cargar; estibar; fletar; recargar recargar
plomberen acolchar; cargar; colmar; empastar; llenar; rellenar
sjouwen cargar
torsen cargar alcanzar; llevar; sufrir
uploaden cargar
vullen acolchar; cargar; colmar; empastar; llenar; rellenar acolchar; colmar; llenar; llenar hasta el borde; rellenar
zeulen cargar
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
uploaden carga
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
beladen agobiado; cargado

Synonyms for "cargar":


Wiktionary Übersetzungen für cargar:

cargar
verb
 1. een lading aanbrengen op een lastdier of een voer- of vaartuig
 2. gewichten plaatsen op
 3. scheepvaart|nld (overgankelijk) (zeilen) inkorten of gorden door het doorhalen van de daartoe bestemde touwen
 4. lopen met een zware lading
 5. opzettelijk beladen met extra gewicht

Cross Translation:
FromToVia
cargar dragen carry — to transport by lifting
cargar inladen load — to put a load on
cargar inlezen; laden load — to read into memory
cargar afschrijven abbuchen — (transitiv) einen Geldbetrag von einem Konto rechnerisch abziehen, subtrahieren
cargar uploaden uploadenEDV: einen Upload durchführen; Daten online an einen anderen Rechner oder Server schicken
cargar laden; belasten met; opdracht geven; opdragen chargergarnir d’une charge.
cargar ergeren; tegenstaan; vermoeien; vervelen ennuyer — Traductions à trier suivant le sens
cargar ergeren; tegenstaan; vermoeien; vervelen; ontkrachten fatigueraffaiblir par une trop grande dépense de force.
cargar ergeren; tegenstaan; vermoeien; vervelen lasser — désuet|fr rendre las.

Verwandte Übersetzungen für cargo