Übersicht
Spanisch nach Niederländisch:   mehr Daten
 1. tierra:
 2. Wiktionary:


Spanisch

Detailübersetzungen für tierra (Spanisch) ins Niederländisch

tierra:

tierra [la ~] Nomen

 1. la tierra (paisaje; país; campo)
  het landschap; het land
 2. la tierra
  het land; de landmassa
 3. la tierra
  het droge
 4. la tierra (mundo)
  de wereld; de aarde
 5. la tierra (capa terrestre; barro; terreno)
  de grond; de bodem; de aardkorst; de aarde
 6. la tierra (campo; tierra de cultivo; base; terreno; pedazo de tierra)
  het veld; het bouwland; de grond; de akker
 7. la tierra (suelo)
  de grond; de vloer
 8. la tierra (suelo; terreno)
  bodemoppervlak; de bodem; de grond
 9. la tierra (abono compuesto; humus; capa de mantillo; )
  de compost; pootaarde; de teelaarde
 10. la tierra (muralla de la ciudad; muralla; baluarte; )
  de stadswal; de veste

Übersetzung Matrix für tierra:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aarde barro; capa terrestre; mundo; terreno; tierra bola del mundo
aardkorst barro; capa terrestre; terreno; tierra
akker base; campo; pedazo de tierra; terreno; tierra; tierra de cultivo
bodem barro; capa terrestre; suelo; terreno; tierra
bodemoppervlak suelo; terreno; tierra extensión superficial; superficie; superficie de fondo; superficie del terreno
bouwland base; campo; pedazo de tierra; terreno; tierra; tierra de cultivo
compost abono compuesto; abono orgánico; capa de humus; capa de mantillo; capa de tierra vegetal; humus; limo; mantillo; tierra; tierra cultivable; tierra vegetal
droge tierra
grond barro; base; campo; capa terrestre; pedazo de tierra; suelo; terreno; tierra; tierra de cultivo premisa; punto de arranque
land campo; paisaje; país; tierra Estado; administración; autoridades; campo; estado; nación
landmassa tierra
landschap campo; paisaje; país; tierra
pootaarde abono compuesto; abono orgánico; capa de humus; capa de mantillo; capa de tierra vegetal; humus; limo; mantillo; tierra; tierra cultivable; tierra vegetal
stadswal baluarte; bastión; cincha; fortificación; muralla; muralla de la ciudad; terraplén; tierra
teelaarde abono compuesto; abono orgánico; capa de humus; capa de mantillo; capa de tierra vegetal; humus; limo; mantillo; tierra; tierra cultivable; tierra vegetal
veld base; campo; pedazo de tierra; terreno; tierra; tierra de cultivo campo
veste baluarte; bastión; cincha; fortificación; muralla; muralla de la ciudad; terraplén; tierra foso
vloer suelo; tierra
wereld mundo; tierra
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
droge seco

Verwandte Wörter für "tierra":


Synonyms for "tierra":


Wiktionary Übersetzungen für tierra:

tierra
noun
 1. de aarde met alles wat zij bevat
 2. gedeelte van het aardoppervlak dat boven water uitsteekt
 3. dat deel van de aardbodem dat geschikt is voor of gebruikt wordt voor bebouwing of landbouw en veeteelt

Cross Translation:
FromToVia
tierra aarde; Aarde Earth — third planet from the Sun
tierra grond; aarde earth — soil
tierra aarde earth — any general rock-based material
tierra aarde earth — the ground, land
tierra aarde earth — electrical connection
tierra aarde earth — one of the five basic elements
tierra aarde earth — one of the four basic elements
tierra grond; bodem ground — surface of the Earth
tierra aarde; grond ground — soil, earth
tierra land land — part of Earth which is not covered by oceans or other bodies of water
tierra grond soil — country or territory
tierra aarde; wereld world — the earth
tierra aarde Erdenur Singular: der feste Boden, die Landoberfläche von [3]
tierra aarde terre — Planète au sens général
tierra land terre — Surface de notre planète qui n’est pas recouverte par l’eau
tierra land; grond terre — Partie que l’on possède
tierra aarde; grond terre — Matériau meuble où poussent les végétaux
tierra aarde; wereld terre — Monde dans lequel nous vivons

Verwandte Übersetzungen für tierra