Spanisch

Detailübersetzungen für bajar (Spanisch) ins Schwedisch

bajar:

bajar Verb

 1. bajar (descender)
  komma ifrån; häröra från
  • komma ifrån Verb (kommer ifrån, kom ifrån, kommit ifrån)
  • häröra från Verb (härör från, härörde från, härört från)
 2. bajar (descender)
  sjunka; gå ner; sänkas; nerstiga
  • sjunka Verb (sjunker, sjönk, sjunkit)
  • gå ner Verb (går ner, gick ner, gått ner)
  • sänkas Verb (sänkar, sänkade, sänkat)
  • nerstiga Verb (nerstigar, nerstigade, nerstigat)
 3. bajar (salir)
  kliva ur; kliva av
  • kliva ur Verb (kliver ur, klev ur, klivit ur)
  • kliva av Verb (kliver av, klev av, klivit av)
 4. bajar (caer; suspender; hundir; )
  slänga; kasta
  • slänga Verb (slänger, slängde, slängt)
  • kasta Verb (kastar, kastade, kastat)
 5. bajar (abreviar; disminuir; regresar; )
  förgå; krympa; blekna; minska; avta
  • förgå Verb (förgår, förgick, förgått)
  • krympa Verb (krymper, krympte, krympt)
  • blekna Verb (bleknar, bleknade, bleknat)
  • minska Verb (minskar, minskade, minskat)
  • avta Verb (avtar, avtog, avtagit)
 6. bajar (hacer un paso abajo; apearse)
  gå av; kliva ned
  • gå av Verb (går av, gick av, gått av)
  • kliva ned Verb (kliver ned, klev ned, klivit ned)
 7. bajar (ir bajando)
  gå under; gå ner sig
  • gå under Verb (går under, gick under, gått under)
  • gå ner sig Verb (går ner sig, gick ner sig, gått ner sig)
 8. bajar (descender; levantarse; escapar; )
  försvinna; schappa; hastigt dra iväg
  • försvinna Verb (försvinnar, försvinnade, försvinnat)
  • schappa Verb (schappar, schappade, schappat)
  • hastigt dra iväg Verb (hastigt dra iväg, hastigt drog iväg, hastigt dragit iväg)
 9. bajar
  sjunka; gå ner; gå ned
  • sjunka Verb (sjunker, sjönk, sjunkit)
  • gå ner Verb (går ner, gick ner, gått ner)
  • gå ned Verb (går ned, gick ned, gått ned)
 10. bajar
  klättra ner
  • klättra ner Verb (klättrar ner, klättrade ner, klättrat ner)
 11. bajar
  ta ned
  • ta ned Verb (tar ned, tog ned, tagit ned)
 12. bajar
  sänka; förödmjuka; ta ner; göra ner
  • sänka Verb (sänker, sänkte, sänkt)
  • förödmjuka Verb (förödmjukar, förödmjukade, förödmjukat)
  • ta ner Verb (tar ner, tog ner, tagit ner)
  • göra ner Verb (gör ner, gjorde ner, gjort ner)
 13. bajar (dirigirse a; encaminarse a; recorrer)
  styra mot
  • styra mot Verb (styr mot, styrde mot, styrt mot)
 14. bajar (rebajarse)
  sjunka; bli lägre
  • sjunka Verb (sjunker, sjönk, sjunkit)
  • bli lägre Verb (blir lägre, blev lägre, blivit lägre)
 15. bajar (evadir; pasar desapercibido; escapar; )
  komma undan; fly; bryta sig loss
  • komma undan Verb (kommer undan, komm undan, kommit undan)
  • fly Verb (flyr, flydde, flytt)
  • bryta sig loss Verb (bryter sig loss, bröt sig loss, brutit sig loss)
 16. bajar (descabalgar; desmontar; apearse; bajarse de)
  klättra ner; stiga ner
  • klättra ner Verb (klättrar ner, klättrade ner, klättrat ner)
  • stiga ner Verb (stiger ner, steg ner, stigit ner)
 17. bajar (quitar)
  ta ned från
  • ta ned från Verb (tar ned från, tog ned från, tagit ned från)
 18. bajar (decreder; ceder; acceder; )
  lämna in; ge upp
  • lämna in Verb (lämnar in, lämnade in, lämnat in)
  • ge upp Verb (ger upp, gav upp, givit upp)
 19. bajar (llevar hacia abajo)
  ta ner; hämta ner
  • ta ner Verb (tar ner, tog ner, tagit ner)
  • hämta ner Verb (hämtar ner, hämtade ner, hämtat ner)
 20. bajar (derrumbarse; encovar; embodegar)
  störta; rasa; sjunka i värde
  • störta Verb (störtar, störtade, störtat)
  • rasa Verb (rasar, rasade, rasat)
  • sjunka i värde Verb (sjunker i värde, sjönk i värde, sjunkit i värde)

bajar [el ~] Nomen

 1. el bajar (descensión; descender)

Übersetzung Matrix für bajar:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
förödmjuka humildad
gå under amodorrarse; hundirse
kasta arrojar; lanzamiento; lanzar; tiro
nergång bajar; descender; descensión
sjunka amodorrarse; hundirse
störta aterrizaje; baja; bajada; derrumbarse; descenso; volcar; voltear
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
avta abreviar; ahorrar; bajar; decaer; decrecer; desaparecer; descender; disminuir; llevarse; menguar; rebajar; recortar; reducir; regresar; remover; robar; vencer disminuir; gandulear; gastarse; holgazanear; pasar; podrirse; reducirse
blekna abreviar; ahorrar; bajar; decaer; decrecer; desaparecer; descender; disminuir; llevarse; menguar; rebajar; recortar; reducir; regresar; remover; robar; vencer aflojar; borrar; debilitarse; descolorarse; descolorirse; desdibujar; desteñirse; desvanecerse; disipar; emblanquecerse; empalidecer; entibiar; palidecer; ponerse pálido; volverse blanco
bli lägre bajar; rebajarse
bryta sig loss apearse; bajar; dejarse libre; descender; desembarcarse; escabullirse; escapar; escapar de; esquivar; evadir; pasar desapercibido; refugiarse; salir
fly apearse; bajar; dejarse libre; descender; desembarcarse; escabullirse; escapar; escapar de; esquivar; evadir; pasar desapercibido; refugiarse; salir acelerar; apresurarse; aumentar la velocidad al llegar cerca de la meta; ceder; coger las de Villadiego; correr; correr velozmente; dar prisa; darse prisa; despedirse a la francesa; discurrir; escapar; escaparse; escurrirse; esquivar; evadir; evadirse; fluir; fugarse; galopear; huir; huir de; huirse; ir al galope; ir al trote; ir corriendo; irse; irse pitando; largarse; marcharse; meter prisa; salir; sprintar; tomar las de Villadiego; trotar
förgå abreviar; ahorrar; bajar; decaer; decrecer; desaparecer; descender; disminuir; llevarse; menguar; rebajar; recortar; reducir; regresar; remover; robar; vencer avanzar; declinar; expirar; pasar; transcurrir
försvinna apearse; bajar; coger las de Villadiego; descender; desembarcarse; eludir; escabullirse; escapar; esfumarse; esquivar; largarse; levantarse; marcharse; poner pies en polvorosa; tomar las de Villadiego desaparecer; disiparse; evaporar; ir a la porra; irse a la mierda; languidecer; largarse; marchitarse; mermar hasta desaparecer; perderse; volatilizar
förödmjuka bajar torturar
ge upp acceder; bajar; ceder; decreder; descender; hacer sacrificios; sacrificar parte de los ingresos abandonar; capitular; desistir de; devolver; empatar; entregar; entregar a; entregarse; enviar; excretar; mandar; parar; prescendir de; remitir; rendir; rendirse; renunciar a; retransmitir; suspender; terminar
gå av apearse; bajar; hacer un paso abajo abusar de; cascar; craquear; desfigurar; hacer pedazos; petardear; quebrantar; quebrar; refractar
gå ned bajar
gå ner bajar; descender disminuir; reducirse
gå ner sig bajar; ir bajando
gå under bajar; ir bajando desaparecer bajo u.c.; irse a pique; sucumbir; zozobrar
göra ner bajar
hastigt dra iväg apearse; bajar; coger las de Villadiego; descender; desembarcarse; eludir; escabullirse; escapar; esfumarse; esquivar; largarse; levantarse; marcharse; poner pies en polvorosa; tomar las de Villadiego
hämta ner bajar; llevar hacia abajo
häröra från bajar; descender
kasta bajar; caer; catear; derrumbarse; descender; disminuir; echar a pique; embodegar; encovar; hundir; hundirse; ir a pique; sumergirse; sumirse; suspender arrojar; arrojar al suelo; caer; dar bandazos; dejar tirado; derribar; derrocar; desembarazar de; deshacerse de; despeñar; desprenderse de; echar; escorar; estar tirado; irse de trompa; joder; lanzar; pegarse un porrazo; precipitar; tambalearse; tirar; tirar abajo; tirar al suelo; venirse abajo
kliva av bajar; salir descender; desprenderse; soltar; soltarse
kliva ned apearse; bajar; hacer un paso abajo
kliva ur bajar; salir
klättra ner apearse; bajar; bajarse de; descabalgar; desmontar
komma ifrån bajar; descender brotar; derivarse de; descender de; salirse de; ser originario de
komma undan apearse; bajar; dejarse libre; descender; desembarcarse; escabullirse; escapar; escapar de; esquivar; evadir; pasar desapercibido; refugiarse; salir conseguir que se marche; escabullirse
krympa abreviar; ahorrar; bajar; decaer; decrecer; desaparecer; descender; disminuir; llevarse; menguar; rebajar; recortar; reducir; regresar; remover; robar; vencer contraerse; decrecer; disminuir; disminuirse; encogerse; menguarse; mermar; mermarse; reducir; reducirse
lämna in acceder; bajar; ceder; decreder; descender; hacer sacrificios; sacrificar parte de los ingresos acceder; consentir; entregar; reconocer
minska abreviar; ahorrar; bajar; decaer; decrecer; desaparecer; descender; disminuir; llevarse; menguar; rebajar; recortar; reducir; regresar; remover; robar; vencer ablandar; abreviar; achicar; aflojar; aminorar; anular; atenuar; bajar el precio; decrecer; denigrar; diminuir; disminuir; empequeñecer; girar en sentido contrario; humillar; menguar; menospreciar; mermar; moderar; rebajar; recortar; reducir; reducirse; restringir; suavizar; templar; tratar con menosprecio
nerstiga bajar; descender
rasa bajar; derrumbarse; embodegar; encovar agredir de palabra; blasfemar; bramar; corretear; desatarse contra; descender pronunciadamente; desentonar; desfogarse; despotricar; despotricar contra; encrustar; hacer estragos; imprecar; insultar; juguetear; lanzar blasfemias; maldecir; rabiar; refunfuñar; renegar; rugir; soltar palabrotas; soltar un taco; vociferar
schappa apearse; bajar; coger las de Villadiego; descender; desembarcarse; eludir; escabullirse; escapar; esfumarse; esquivar; largarse; levantarse; marcharse; poner pies en polvorosa; tomar las de Villadiego
sjunka bajar; descender; rebajarse aminorar; atenuar; decrecer; desaparecer bajo u.c.; disminuir; hundir; menguar; mermar; reducir; reducirse; restringir; sucumbir
sjunka i värde bajar; derrumbarse; embodegar; encovar
slänga bajar; caer; catear; derrumbarse; descender; disminuir; echar a pique; embodegar; encovar; hundir; hundirse; ir a pique; sumergirse; sumirse; suspender arrastrar; arrojar; arrojar al suelo; atraer; caer; dar bandazos; derribar; desembarazar de; deshacerse de; desprenderse de; echar; escorar; hacerle la vida imposible a una; irse de trompa; joder; lanzar; pegarse un porrazo; tambalearse; tirar; tirar abajo; tirar al suelo; venirse abajo
stiga ner apearse; bajar; bajarse de; descabalgar; desmontar
styra mot bajar; dirigirse a; encaminarse a; recorrer dirigirse a; encaminarse a; hacer rumbo a; navegar; navegar por; poner proa a
störta bajar; derrumbarse; embodegar; encovar caer abajo; caer en el suelo; caer en picado; caerse; descender pronunciadamente; estrellarse; haber gran demanda; sufrir un colapso; venirse abajo
sänka bajar abreviar; aminorar; atenuar; bajar el precio; decrecer; disminuir; doblar hacia abajo; menguar; mermar; rebajar; reducir; restringir
sänkas bajar; descender
ta ned bajar colocar; colocarse; componer; depositar sobre; derribar; destinar; encajar; engarzar; hacer; hacer arreglos musicales; invertir; jugar; mover; pagar; poner; publicar; reducir; situar; tender; tumbar; ubicar
ta ned från bajar; quitar
ta ner bajar; llevar hacia abajo colocar; colocarse; componer; depositar sobre; derribar; desanclar; destinar; encajar; engarzar; hacer; hacer arreglos musicales; invertir; jugar; mover; pagar; poner; publicar; reducir; situar; tender; tumbar; ubicar
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
minska disminución; disminución del inventario
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ge upp revoltijo

Synonyms for "bajar":


Wiktionary Übersetzungen für bajar:


Cross Translation:
FromToVia
bajar tanka; tanka hem; tanka ner; ladda hem; ladda ner; dra ner; ta hem; dra hem; plocka hem download — to transfer data from a remote computer to a local one
bajar göra slut på erledigenGanovenslang: jemanden umbringen
bajar förminska; sänka; förringa erniedrigen — einen Wert herabsetzen
bajar sjunka fallen — auf einen niedrigeren Wert sinken
bajar ladda ned herunterladen — Inhalte vom Netzwerk (zum Beispiel Internet) auf den lokalen Computer übertragen
bajar förnedra; förödmjuka abaisser — Mettre en position plus basse, faire descendre, diminuer la hauteur.

Verwandte Übersetzungen für bajar