Spanisch

Detailübersetzungen für hurgar (Spanisch) ins Schwedisch

hurgar:

hurgar Verb

 1. hurgar (chocar; empujar; toparse)
  jabba; sticka; stöta; smocka till
  • jabba Verb (jabbar, jabbade, jabbat)
  • sticka Verb (sticker, stack, stuckit)
  • stöta Verb (stöter, stötte, stött)
  • smocka till Verb (smockar till, smockade till, smockat till)
 2. hurgar (trepar a; reventar; sacar al azar; )
  klänga; klammra
  • klänga Verb (klänger, klängde, klängt)
  • klammra Verb (klammrar, klammrade, klammrat)
 3. hurgar (escarbar)
  plocka
  • plocka Verb (plockar, plockade, plockat)
 4. hurgar (soltar rascando)
  hacka loss
  • hacka loss Verb (hackrar loss, hackrade loss, hackat loss)
 5. hurgar (incitar a; estimular; soportar; )
  påskynda; skjuta på
  • påskynda Verb (påskyndar, påskyndade, påskyndat)
  • skjuta på Verb (skjuter på, sköt på, skjutit på)
 6. hurgar (agarrar; pillar)
  gräva; treva; kravla
  • gräva Verb (gräver, grävde, grävt)
  • treva Verb (trevar, trevade, trevat)
  • kravla Verb (kravlar, kravlade, kravlat)
 7. hurgar (revolver; disputarse; coger a la arrebatiña)
  undersöka; snoka efter; snoka runt
  • undersöka Verb (undersöker, undersökte, undersökt)
  • snoka efter Verb (snokar efter, snokade efter, snokat efter)
  • snoka runt Verb (snokar runt, snokade runt, snokat runt)
 8. hurgar (motivar; alentar; levantar; )
  uppmuntra; motivera
  • uppmuntra Verb (uppmuntrar, uppmuntrade, uppmuntrat)
  • motivera Verb (motiverar, motiverade, motiverat)
 9. hurgar (olfatear; husmear; escarbar; )
  nosa reda på
  • nosa reda på Verb (nosar reda på, nosade reda på, nosat reda på)
 10. hurgar (escarbar; hozar)
  gräva
  • gräva Verb (gräver, grävde, grävt)

Konjugationen für hurgar:

presente
 1. hurgo
 2. hurgas
 3. hurga
 4. hurgamos
 5. hurgáis
 6. hurgan
imperfecto
 1. hurgaba
 2. hurgabas
 3. hurgaba
 4. hurgábamos
 5. hurgabais
 6. hurgaban
indefinido
 1. hurgué
 2. hurgaste
 3. hurgó
 4. hurgamos
 5. hurgasteis
 6. hurgaron
fut. de ind.
 1. hurgaré
 2. hurgarás
 3. hurgará
 4. hurgaremos
 5. hurgaréis
 6. hurgarán
condic.
 1. hurgaría
 2. hurgarías
 3. hurgaría
 4. hurgaríamos
 5. hurgaríais
 6. hurgarían
pres. de subj.
 1. que hurgue
 2. que hurgues
 3. que hurgue
 4. que hurguemos
 5. que hurguéis
 6. que hurguen
imp. de subj.
 1. que hurgara
 2. que hurgaras
 3. que hurgara
 4. que hurgáramos
 5. que hurgarais
 6. que hurgaran
miscelánea
 1. ¡hurga!
 2. ¡hurgad!
 3. ¡no hurgues!
 4. ¡no hurguéis!
 5. hurgado
 6. hurgando
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

Übersetzung Matrix für hurgar:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
uppmuntra consuelos
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
gräva agarrar; escarbar; hozar; hurgar; pillar escarbar; excavar; hocicar
hacka loss hurgar; soltar rascando
jabba chocar; empujar; hurgar; toparse
klammra coger a la arrebatiña; encaramarse a; hurgar; ir a galope tendido; reventar; sacar al azar; trepar a
klänga coger a la arrebatiña; encaramarse a; hurgar; ir a galope tendido; reventar; sacar al azar; trepar a
kravla agarrar; hurgar; pillar
motivera acentuar; afilar; aguijonear; alentar; animar; apoyar; apresurar; apuntalar; arreciar; atosigar; avivar; calzar; empujar; encender; engendrar; engordar; entornar; escarbar; espolear; estimular; hurgar; impulsar a; incentivar; incitar; incitar a; instigar; levantar; motivar; poner en marcha; promocionar; provocar; resucitar; secundar; sostener; sujetar; suscitar; vaciar
nosa reda på curiosear; escarbar; fisgar; flirtear; hurgar; husmear; olfatear
plocka escarbar; hurgar coger; cosechar; recoger; recolectar; seleccionar
påskynda aguijonear; animar; apoyar; apresurar; avivar; calzar; empujar; engendrar; estimular; hacer subir; hurgar; impulsar a; incentivar; incitar; incitar a; instigar; motivar; pegarse; promocionar; provocar; soportar; sostener; sujetar; suscitar acelerar; adelantar el trabajo; anticipar; apresurar; levantar de automóvil; promover
skjuta på aguijonear; animar; apoyar; apresurar; avivar; calzar; empujar; engendrar; estimular; hacer subir; hurgar; impulsar a; incentivar; incitar; incitar a; instigar; motivar; pegarse; promocionar; provocar; soportar; sostener; sujetar; suscitar acañonear; aplazar; bombardear; cañonear; dejar en suspenso; dejar para más tarde; demorar; diferir; disparar a; ganar tiempo; posponer; postergar; postergarse; retrasar; retrasarse; tardar; tirar a
smocka till chocar; empujar; hurgar; toparse
snoka efter coger a la arrebatiña; disputarse; hurgar; revolver
snoka runt coger a la arrebatiña; disputarse; hurgar; revolver
sticka chocar; empujar; hurgar; toparse aventajar; eclipsar; exceder; hacer punto; largarse; pegar; pegarse; picar; pinchar; sobrepasar; sobreponerse a; sobrepujar; taladrar; trinchar; triunfar
stöta chocar; empujar; hurgar; toparse atacar; cerrar de golpe; contusionar; empujar; magullar; urgir
treva agarrar; hurgar; pillar caminar a tientas; caminar al tacto; farfullar
undersöka coger a la arrebatiña; disputarse; hurgar; revolver absorber por la nariz; analizar; aquilatar; averiguar; buscar; cachear; calcular; catar; cheqear; chequear; columbrar; comprobar; contestar; controlar; corregir; curiosear; descubrir; divisar; ensayar; escudriñar; esnifar; examinar; explorar; explorar a fondo; grabar; hacer una prueba escrita; husmear en; indagar; inspeccionar; investigar; mirar; pasar revista a; probar; prosperar; rastrear; reconocer; registrar; repasar; revisar; rodar; seguir el rastro de; someter a prueba; sondar; testar; tomar; verificar; visitar; vislumbrar
uppmuntra acentuar; afilar; aguijonear; alentar; animar; apoyar; apresurar; apuntalar; arreciar; atosigar; avivar; calzar; empujar; encender; engendrar; engordar; entornar; escarbar; espolear; estimular; hurgar; impulsar a; incentivar; incitar; incitar a; instigar; levantar; motivar; poner en marcha; promocionar; provocar; resucitar; secundar; sostener; sujetar; suscitar; vaciar aclamar; alegrar; alentar; animar; aparentar; aplacar; aplaudir; avivar; caldear; calmar; desafiar; desplazar hacia delante; encender; engendrar; entusiasmar; envalentonar; espolear; estimular; excitar; fingir; hacer deslizar el parabrisas; incentivar; incitar; incitar a; instigar; motivar; ovacionar; pretextar; provocar; resucitar; sosegar; suscitar; tranquilizar
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
uppmuntra alegrado; animado

Synonyms for "hurgar":


Wiktionary Übersetzungen für hurgar:


Cross Translation:
FromToVia
hurgar peta poke — to jab with a pointed object such as a finger or a stick
hurgar rota; böka root — rummage, root out

Verwandte Übersetzungen für hurgar