Französisch

Detailübersetzungen für cacher (Französisch) ins Deutsch

cacher:

cacher Verb (cache, caches, cachons, cachez, )

 1. cacher (dissimuler; camoufler; taire; )
  verbergen; verstecken; kamouflieren
  • verbergen Verb (verberge, verborgen)
  • verstecken Verb (verstecke, versteckst, versteckt, versteckte, verstecktet, versteckt)
  • kamouflieren Verb (kamoufliere, kamouflierst, kamoufliert, kamouflierte, kamoufliertet, kamoufliert)
 2. cacher (camoufler; déguiser; mettre en sûreté; )
  verbergen; verstecken; kamouflieren; verheimlichen; verschleiern; verschweigen; abschirmen; tarnen; zurückhalten; hinterziehen; verhehlen
  • verbergen Verb (verberge, verborgen)
  • verstecken Verb (verstecke, versteckst, versteckt, versteckte, verstecktet, versteckt)
  • kamouflieren Verb (kamoufliere, kamouflierst, kamoufliert, kamouflierte, kamoufliertet, kamoufliert)
  • verheimlichen Verb (verheimliche, verheimlichst, verheimlicht, verheimlichte, verheimlichtet, verheimlicht)
  • verschleiern Verb (verschleiere, verschleierst, verschleiert, verschleierte, verschleiertet, verschleiert)
  • verschweigen Verb (verschweige, verschweigst, verscheigt, verschieg, verschwiegt, verschwiegen)
  • abschirmen Verb (schirme ab, schirmst ab, schirmt ab, schirmte ab, schirmtet ab, abgeschirmt)
  • tarnen Verb (tarne, tarnst, tarnt, tarnte, tarntet, getarnt)
  • zurückhalten Verb (halte zurück, hälst zurück, hält zurück, hielt zurück, hieltet zurück, zurückgehalten)
  • hinterziehen Verb (ziehe hinter, ziehst hinter, zieht hinter, zog hinter, zogt hinter, hintergezogen)
  • verhehlen Verb (verhehle, verhehlst, verhehlt, verhehlte, verhehltet, verhehlt)
 3. cacher (masquer; couvrir; voiler; )
  kamouflieren; hüllen; verhüllen; verschleiern; einhüllen
  • kamouflieren Verb (kamoufliere, kamouflierst, kamoufliert, kamouflierte, kamoufliertet, kamoufliert)
  • hüllen Verb (hülle, hüllst, hüllt, hüllte, hülltet, gehüllt)
  • verhüllen Verb
  • verschleiern Verb (verschleiere, verschleierst, verschleiert, verschleierte, verschleiertet, verschleiert)
  • einhüllen Verb (hülle ein, hüllst ein, hüllt ein, hüllte ein, hülltet ein, eingehüllt)
 4. cacher (protéger; sauvegarder; préserver; )
  schützen; erhalten; wahren; abschirmen; bewahren; hegen; Schutz bieten; hüten
  • schützen Verb (schütze, schützt, schützte, schütztet, geschützt)
  • erhalten Verb (erhalte, erhältst, erhält, erhielt, erhieltet, erhalten)
  • wahren Verb (wahre, wahrst, wahrt, wahrte, wahrtet, gewahrt)
  • abschirmen Verb (schirme ab, schirmst ab, schirmt ab, schirmte ab, schirmtet ab, abgeschirmt)
  • bewahren Verb (bewahre, bewahrst, bewahrt, bewahrte, bewahrtet, bewahrt)
  • hegen Verb (hege, hegst, hegt, hegte, hegtet, gehegt)
  • hüten Verb (hüte, hütest, hütet, hütete, hütetet, gehütet)
 5. cacher (camoufler; déguiser; voiler)
  verschleiern; kamouflieren; tarnen
  • verschleiern Verb (verschleiere, verschleierst, verschleiert, verschleierte, verschleiertet, verschleiert)
  • kamouflieren Verb (kamoufliere, kamouflierst, kamoufliert, kamouflierte, kamoufliertet, kamoufliert)
  • tarnen Verb (tarne, tarnst, tarnt, tarnte, tarntet, getarnt)
 6. cacher (refouler; évincer)
 7. cacher
  wegdrängen; verdrängen; entthronen; jemanden vom Platz verdrängen
  • wegdrängen Verb (dränge weg, drängst weg, drängt weg, drängte weg, drängtet weg, weggedrängt)
  • verdrängen Verb (verdränge, verdrängst, verdrängt, verdrängte, verdrängtet, verdrängt)
  • entthronen Verb (entthrone, entthronst, entthront, entthronte, entthrontet, entthront)
 8. cacher (passer sous silence; taire; celer; se taire de quelque chose; dissimuler)
  verschweigen; verheimlichen; verstecken; zurückhalten; verbergen
  • verschweigen Verb (verschweige, verschweigst, verscheigt, verschieg, verschwiegt, verschwiegen)
  • verheimlichen Verb (verheimliche, verheimlichst, verheimlicht, verheimlichte, verheimlichtet, verheimlicht)
  • verstecken Verb (verstecke, versteckst, versteckt, versteckte, verstecktet, versteckt)
  • zurückhalten Verb (halte zurück, hälst zurück, hält zurück, hielt zurück, hieltet zurück, zurückgehalten)
  • verbergen Verb (verberge, verborgen)
 9. cacher (enlever; refouler)
  verstecken; wegstecken
  • verstecken Verb (verstecke, versteckst, versteckt, versteckte, verstecktet, versteckt)
  • wegstecken Verb (stecke weg, steckst weg, steckt weg, steckte weg, stecktet weg, weggesteckt)
 10. cacher (équiper d'un dispositif d'alarme; protéger; sauvegarder; )
  abschirmen; schützen; sichern; sicherstellen
  • abschirmen Verb (schirme ab, schirmst ab, schirmt ab, schirmte ab, schirmtet ab, abgeschirmt)
  • schützen Verb (schütze, schützt, schützte, schütztet, geschützt)
  • sichern Verb (sichere, sicherst, sichert, sicherte, sichertet, gesichert)

Konjugationen für cacher:

Présent
 1. cache
 2. caches
 3. cache
 4. cachons
 5. cachez
 6. cachent
imparfait
 1. cachais
 2. cachais
 3. cachait
 4. cachions
 5. cachiez
 6. cachaient
passé simple
 1. cachai
 2. cachas
 3. cacha
 4. cachâmes
 5. cachâtes
 6. cachèrent
futur simple
 1. cacherai
 2. cacheras
 3. cachera
 4. cacherons
 5. cacherez
 6. cacheront
subjonctif présent
 1. que je cache
 2. que tu caches
 3. qu'il cache
 4. que nous cachions
 5. que vous cachiez
 6. qu'ils cachent
conditionnel présent
 1. cacherais
 2. cacherais
 3. cacherait
 4. cacherions
 5. cacheriez
 6. cacheraient
passé composé
 1. ai caché
 2. as caché
 3. a caché
 4. avons caché
 5. avez caché
 6. ont caché
divers
 1. cache!
 2. cachez!
 3. cachons!
 4. caché
 5. cachant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

cacher

 1. cacher

Übersetzung Matrix für cacher:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
sichern acte de verouiller
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Gefühle verdrängen cacher; refouler; évincer
Schutz bieten abriter; cacher; mettre en sûreté; protéger; préserver; recéler; sauvegarder
abschirmen abriter; cacher; camoufler; celer; dissimuler; déguiser; détenir; farder; garder; mettre en sûreté; omettre; protéger; préserver; receler; recéler; retenir; sauvegarder; se taire de quelque chose; voiler; équiper d'un dispositif d'alarme abriter; assurer la surveillance; blinder; borner; clôturer; conserver; couvrir; cuirasser; desservir; débarrasser; débarrasser la table; défendre; fermer au verrou; garder; maintenir; mettre à l'abri de; nettoyer; protéger; préserver; sauvegarder; surveiller; veiller; veiller sur quelqu'un; veiller sur quelque chose; verrouiller
bedecken couvrir; décalquer; exercer; occuper; recouvrir; remplir; revêtir; se couvrir; tapisser
bewahren abriter; cacher; mettre en sûreté; protéger; préserver; recéler; sauvegarder abriter; assurer la surveillance; conserver; débarrasser; défendre; déposer; emmagasiner; entreposer; garder; installer; liquider; maintenir; mettre; mettre à l'abri de; nettoyer; placer; poser qch; protéger; préserver; ranger; retenir; sauvegarder; se maintenir; solder; stocker; surveiller; veiller; veiller sur quelqu'un; veiller sur quelque chose
einhüllen cacher; camoufler; couvrir; couvrir de; dissimuler; déguiser; envelopper; envelopper de; masquer; se draper dans; se revêtir de; voiler
entthronen cacher détrôner
erhalten abriter; cacher; mettre en sûreté; protéger; préserver; recéler; sauvegarder acquérir; atteindre; conserver; gagner; garder; maintenir; mériter; ne pas changer; obtenir; parvenir à; percevoir; prendre livraison de; recevoir; remettre en état; restaurer; rester tel quel; retenir; revenir; réaliser; réhabiliter; rénover; se contenir; se dominer; se maintenir; toucher; être digne de
hegen abriter; cacher; mettre en sûreté; protéger; préserver; recéler; sauvegarder cultiver; produire
hinterziehen abriter; cacher; camoufler; celer; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; se taire de quelque chose; voiler barboter; chiper; choper; dérober; enlever; faucher; marauder; piller; piquer; prendre; rafler; retirer; s'emparer; subtiliser; voler; ôter
hüllen cacher; camoufler; couvrir; couvrir de; dissimuler; déguiser; envelopper; envelopper de; masquer; se draper dans; se revêtir de; voiler changer d'habits; déguiser; revêtir; se changer
hüten abriter; cacher; mettre en sûreté; protéger; préserver; recéler; sauvegarder abriter; assurer la surveillance; conserver; défendre; faire attention; garder; maintenir; mettre à l'abri de; patronner; prendre garde; protéger; préserver; sauvegarder; surveiller; veiller; veiller sur; veiller sur quelqu'un; veiller sur quelque chose; être attentif
jemanden vom Platz verdrängen cacher
kamouflieren abriter; cacher; camoufler; celer; couvrir; couvrir de; dissimuler; déguiser; détenir; envelopper; envelopper de; farder; masquer; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; se draper dans; se revêtir de; se taire de quelque chose; taire; voiler
schützen abriter; cacher; dissimuler; garder; mettre en sûreté; protéger; préserver; receler; recéler; sauvegarder; équiper d'un dispositif d'alarme garantir; protéger; préserver
sichern abriter; cacher; dissimuler; garder; mettre en sûreté; protéger; préserver; receler; sauvegarder; équiper d'un dispositif d'alarme assurer; enquêter; examiner; faire des recherches; flairer; fouiller; fouiner; fourrer le nez dans; fureter; garantir; inspecter; protéger; préserver; renifler; sauvegarder
sicherstellen abriter; cacher; dissimuler; garder; mettre en sûreté; protéger; préserver; receler; sauvegarder; équiper d'un dispositif d'alarme assurer; certifier; garantir; protéger; préserver; rassurer; ratifier; répondre pour; se porter caution pour; se porter garant; se porter garant de; être garant; être garant de; être garant que
tarnen abriter; cacher; camoufler; celer; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; se taire de quelque chose; voiler camoufler; déguiser; masquer
verbergen abriter; cacher; camoufler; celer; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; passer sous silence; receler; retenir; se taire de quelque chose; taire; voiler dissimuler; s'abriter; se cacher; se mettre à l'abri
verdrängen cacher
verhehlen abriter; cacher; camoufler; celer; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; se taire de quelque chose; voiler colorer; dissimuler; déguiser; dérober; farder; fleurir; pallier; subtiliser; voiler; voler
verheimlichen abriter; cacher; camoufler; celer; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; passer sous silence; receler; retenir; se taire de quelque chose; taire; voiler dérober; subtiliser; tenir secret; voler
verhüllen cacher; camoufler; couvrir; couvrir de; dissimuler; déguiser; envelopper; envelopper de; masquer; se draper dans; se revêtir de; voiler se draper dans
verschleiern abriter; cacher; camoufler; celer; couvrir; couvrir de; dissimuler; déguiser; détenir; envelopper; envelopper de; farder; masquer; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; se draper dans; se revêtir de; se taire de quelque chose; voiler colorer; dissimuler; déguiser; excuser; farder; fleurir; minimiser; pallier; voiler
verschweigen abriter; cacher; camoufler; celer; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; passer sous silence; receler; retenir; se taire de quelque chose; taire; voiler
verstecken abriter; cacher; camoufler; celer; dissimuler; déguiser; détenir; enlever; farder; mettre en sûreté; omettre; passer sous silence; receler; refouler; retenir; se taire de quelque chose; taire; voiler s'abriter; se cacher; se mettre à l'abri
wahren abriter; cacher; mettre en sûreté; protéger; préserver; recéler; sauvegarder conserver; garder; maintenir; retenir; se maintenir
wegdrängen cacher bousculer; refouler; repousser; éloigner en poussant
wegstecken cacher; enlever; refouler
zurückhalten abriter; cacher; camoufler; celer; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; passer sous silence; receler; retenir; se taire de quelque chose; taire; voiler affecter; arrêter; broyer; concasser; contrecarrer; dissuader; dominer; dompter; dérober; empêcher; garder; gouverner; maîtriser; mettre de côté; mettre à l'écart; mettre à part; poser de côté; refouler; repousser; retenir; réprimer; réserver; se contenir; se maîtriser; se modérer; se retenir; stopper; subtiliser; voler; écarter; écraser
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bedecken cacher

Synonyms for "cacher":


Wiktionary Übersetzungen für cacher:

cacher
verb
 1. mettre (une personne ou une chose) en un lieu où on ne peut pas la voir, la découvrir.
cacher
verb
 1. unerwünschte Aspekte/ Eigenschaften durch gezielte Maßnahmen verbergen
 2. sich oder jemand anderen oder etwas an einen Ort bringen, der anderen nicht bekannt ist, wo man nicht gesehen wird
 1. etwas verstecken
 2. etwas nicht zeigen

Cross Translation:
FromToVia
cacher verheimlichen; verbergen; verschleiern; verschweigen conceal — to hide something
cacher verdecken; verbergen; verheimlichen; verstecken hide — (transitive)
cacher verstecken verstoppen — iets stoppen waar het niet gemakkelijk gevonden zal worden
cacher verbergen; verstecken verbergen — iets ergens plaatsen waar het niet gemakkelijk door anderen gevonden wordt

Verwandte Übersetzungen für cacher