Übersicht
Französisch nach Niederländisch:   mehr Daten
  1. compost:
  2. Wiktionary:


Französisch

Detailübersetzungen für compost (Französisch) ins Niederländisch

compost:

compost [le ~] Nomen

  1. le compost (terreau; terre végétale; humus; couche de terreau)
    de compost; pootaarde; de teelaarde

Übersetzung Matrix für compost:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
compost compost; couche de terreau; humus; terre végétale; terreau
pootaarde compost; couche de terreau; humus; terre végétale; terreau
teelaarde compost; couche de terreau; humus; terre végétale; terreau

Synonyms for "compost":


Wiktionary Übersetzungen für compost:

compost
noun
  1. is het residu dat ontstaat na ontbinding van organisch materiaal (d.w.z. van plantaardige of dierlijke oorsprong)

Cross Translation:
FromToVia
compost compost compost — decayed remains of organic matter