Übersicht
Französisch nach Niederländisch:   mehr Daten
  1. doctrine:
  2. Wiktionary:


Französisch

Detailübersetzungen für doctrine (Französisch) ins Niederländisch

doctrine:

doctrine [la ~] Nomen

  1. la doctrine (corps de doctrine)
    leersysteem; het leerstelsel
  2. la doctrine (façon de penser; point de vue; conception; )
    het gezichtspunt; de opvatting; de visie; het inzicht; de interpretatie; de zienswijze; de denkbeeld; het standpunt; de idee; de mening; de opinie; het oordeel; de lezing

Übersetzung Matrix für doctrine:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
denkbeeld avis; concept; conception; conviction; doctrine; exposé; façon de penser; idée; intention; interprétation; mentalité; notion; opinion; optique; pensée; perspective; point de vue; position; prise de position; réflexion; vision avis; compréhension; concept; conception; conscience; entendement; façon de voir; idée; notion; opinion; optique; pensée; perspective; point de vue; réflexion; vision
gezichtspunt avis; concept; conception; conviction; doctrine; exposé; façon de penser; idée; intention; interprétation; mentalité; notion; opinion; optique; pensée; perspective; point de vue; position; prise de position; réflexion; vision angle; cas; différend; instant; moment; optique; perspective; point de vue; problème; question
idee avis; concept; conception; conviction; doctrine; exposé; façon de penser; idée; intention; interprétation; mentalité; notion; opinion; optique; pensée; perspective; point de vue; position; prise de position; réflexion; vision compréhension; concept; conception; idée; ingéniosité; intellect; intelligence; notion; opinion; pensée; réflexion
interpretatie avis; concept; conception; conviction; doctrine; exposé; façon de penser; idée; intention; interprétation; mentalité; notion; opinion; optique; pensée; perspective; point de vue; position; prise de position; réflexion; vision commentaire; explication; interprétation
inzicht avis; concept; conception; conviction; doctrine; exposé; façon de penser; idée; intention; interprétation; mentalité; notion; opinion; optique; pensée; perspective; point de vue; position; prise de position; réflexion; vision compréhension; conception; discernement; esprit; ingéniosité; intellect; intelligence; notion; perspective; perspicacité; point de vue; vision; vue
leerstelsel corps de doctrine; doctrine
leersysteem corps de doctrine; doctrine
lezing avis; concept; conception; conviction; doctrine; exposé; façon de penser; idée; intention; interprétation; mentalité; notion; opinion; optique; pensée; perspective; point de vue; position; prise de position; réflexion; vision allocution; conférence; discours; exposé; exposé oral; lecture; tour de lecture; version
mening avis; concept; conception; conviction; doctrine; exposé; façon de penser; idée; intention; interprétation; mentalité; notion; opinion; optique; pensée; perspective; point de vue; position; prise de position; réflexion; vision avis; conviction; façon de voir; idée; opinion; optique; perspective; point de vue; vision
oordeel avis; concept; conception; conviction; doctrine; exposé; façon de penser; idée; intention; interprétation; mentalité; notion; opinion; optique; pensée; perspective; point de vue; position; prise de position; réflexion; vision avis; conception; façon de voir; idée; jugement; opinion; optique; perspective; point de vue; sentence; vision
opinie avis; concept; conception; conviction; doctrine; exposé; façon de penser; idée; intention; interprétation; mentalité; notion; opinion; optique; pensée; perspective; point de vue; position; prise de position; réflexion; vision avis; conviction; façon de voir; idée; opinion; optique; perspective; point de vue; vision
opvatting avis; concept; conception; conviction; doctrine; exposé; façon de penser; idée; intention; interprétation; mentalité; notion; opinion; optique; pensée; perspective; point de vue; position; prise de position; réflexion; vision avis; façon de voir; idée; opinion; optique; perspective; point de vue; vision
standpunt avis; concept; conception; conviction; doctrine; exposé; façon de penser; idée; intention; interprétation; mentalité; notion; opinion; optique; pensée; perspective; point de vue; position; prise de position; réflexion; vision angle; attitude; attitude physique; avis; cas; différend; instant; moment; opinion; opinions; optique; perspective; point de vue; position; prise de position; problème; question; tenue physique
visie avis; concept; conception; conviction; doctrine; exposé; façon de penser; idée; intention; interprétation; mentalité; notion; opinion; optique; pensée; perspective; point de vue; position; prise de position; réflexion; vision avis; façon de voir; idée; opinion; optique; perspective; point de vue; vision
zienswijze avis; concept; conception; conviction; doctrine; exposé; façon de penser; idée; intention; interprétation; mentalité; notion; opinion; optique; pensée; perspective; point de vue; position; prise de position; réflexion; vision avis; façon de voir; idée; opinion; optique; perspective; point de vue; vision

Synonyms for "doctrine":


Wiktionary Übersetzungen für doctrine:

doctrine
noun
  1. (religion) philosophie|fr maximes, opinions, notions, postuler vraies, qui permettent d’orienter l’action humaine et d’interpréter les faits. Ce que l’on croire ou qu’on enseigner.
doctrine
noun
  1. een verzameling leerstellingen of dogmas die niet ter discussie staan

Cross Translation:
FromToVia
doctrine onderwijzing teaching — something taught

Verwandte Übersetzungen für doctrine