Übersicht
Französisch nach Niederländisch:   mehr Daten
 1. enregister:


Französisch

Detailübersetzungen für enregister (Französisch) ins Niederländisch

enregister:

enregister Verb

 1. enregister (noter; register; consigner; )
  boeken; noteren; vastleggen; registreren; opschrijven; optekenen
  • boeken Verb (boek, boekt, boekte, boekten, geboekt)
  • noteren Verb (noteer, noteert, noteerde, noteerden, genoteerd)
  • vastleggen Verb (leg vast, legt vast, legde vast, legden vast, vastgelegd)
  • registreren Verb (registreer, registreert, registreerde, registreerden, geregistreerd)
  • opschrijven Verb (schrijf op, schrijft op, schreef op, schreven op, opgeschreven)
  • optekenen Verb (teken op, tekent op, tekende op, tekenden op, opgetekend)
 2. enregister (inscrire)
  inschrijven; opgeven
  • inschrijven Verb (schrijf in, schrijft in, schreef in, schreven in, ingeschreven)
  • opgeven Verb (geef op, geeft op, gaf op, gaven op, opgegeven)
 3. enregister (retenir; mémoriser)
  onthouden; opnemen; opslaan
  • onthouden Verb (onthoud, onthoudt, onthield, onthielden, onthouden)
  • opnemen Verb (neem op, neemt op, nam op, namen op, opgenomen)
  • opslaan Verb (sla op, slaat op, sloeg op, sloegen op, opgeslagen)

Übersetzung Matrix für enregister:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
boeken livres; romans
onthouden abstention; abstinence; carême; jeûne; renonciation
opgeven demander; prièr; requêter
opnemen absorption; enregistrement; fait d'ingurgiter
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
boeken annoter; consigner; enregister; indexer; inscrire; noter; register consigner; coucher par écrit; imputation; mettre par écrit; mettre à l'écrit; validation
inschrijven enregister; inscrire cadastrer; faire inscrire; inscrire; inscrire pour; présenter; s'enrôler; s'inscrire; se faire inscrire; souscrire
noteren annoter; consigner; enregister; indexer; inscrire; noter; register consigner; coucher par écrit; déclarer; inscrire; mettre par écrit; mettre à l'écrit; noter
onthouden enregister; mémoriser; retenir apprendre par coeur; exhorter à; ne pas oublier; rappeler; refuser; rejeter; repousser; s'abstenir; s'abstenir de; se rappeler; se souvenir; se souvenir de; sommer de
opgeven enregister; inscrire abandonner; arrêter; capituler; cesser; céder; débrancher; débrayer; déconnecter; décrocher; défaire; dégrafer; déposer; déserter; désespérer; détacher; dételer; dévisser; faire inscrire; inscrire; inscrire pour; laisser; laisser tomber; perdre l'espoir; présenter; rendre les armes; renoncer à; s'inscrire; sacrifier; se livrer; se rendre; souscrire; être éliminé
opnemen enregister; mémoriser; retenir absorber; aspirer; assimiler; avaler; capturer; enregistrer; finir en faisant du bruit; incorporer; ingurgiter; ingérer; prendre; s'imprégner; surprendre
opschrijven annoter; consigner; enregister; indexer; inscrire; noter; register déclarer; inscrire; noter
opslaan enregister; mémoriser; retenir archiver; conserver; emmagasiner; enregistrer; entreposer; placer; ranger; stocker
optekenen annoter; consigner; enregister; indexer; inscrire; noter; register consigner; coucher par écrit; mettre par écrit; mettre à l'écrit; noter
registreren annoter; consigner; enregister; indexer; inscrire; noter; register consigner; coucher par écrit; enregistrer; mettre par écrit; mettre à l'écrit; s'inscrire
vastleggen annoter; consigner; enregister; indexer; inscrire; noter; register aborder; accoster; amarrer; attacher; contracter; déposer de l'argent; effectuer des réservations; enchaîner; ficeler; fixer; lier; mettre; mettre à l'attache; signer; signer un contrat avec