Französisch

Detailübersetzungen für exposer (Französisch) ins Niederländisch

exposer:

exposer Verb (expose, exposes, exposons, exposez, )

 1. exposer (étaler; exhiber)
  tonen; tentoonstellen; uitstallen; etaleren
  • tonen Verb (toon, toont, toonde, toonden, getoond)
  • tentoonstellen Verb (stel tentoon, stelt tentoon, stelde tentoon, stelden tentoon, tentoongesteld)
  • uitstallen Verb (stal uit, stalt uit, stalde uit, stalden uit, uitgestald)
  • etaleren Verb (etaleer, etaleert, etaleerde, etaleerden, geëtaleerd)
 2. exposer (présenter; montrer; faire voir; proposer)
  tonen; voorleggen; presenteren; laten zien; offreren; aanbieden
  • tonen Verb (toon, toont, toonde, toonden, getoond)
  • voorleggen Verb (leg voor, legt voor, legde voor, legden voor, voorgelegd)
  • presenteren Verb (presenteer, presenteert, presenteerde, presenteerden, gepresenteerd)
  • laten zien Verb (laat zien, liet zien, lieten zien, laten zien)
  • offreren Verb (offreer, offreert, offreerde, offreerden, geoffreerd)
  • aanbieden Verb (bied aan, biedt aan, bood aan, boden aan, aangeboden)
 3. exposer (montrer; présenter; faire voir; offrir)
  presenteren; laten zien; tonen; vertonen
  • presenteren Verb (presenteer, presenteert, presenteerde, presenteerden, gepresenteerd)
  • laten zien Verb (laat zien, liet zien, lieten zien, laten zien)
  • tonen Verb (toon, toont, toonde, toonden, getoond)
  • vertonen Verb (vertoon, vertoont, vertoonde, vertoonden, vertoond)
 4. exposer (montrer; révéler; présenter; )
  vertonen; tonen; exposeren; tentoonstellen; voor ogen brengen
  • vertonen Verb (vertoon, vertoont, vertoonde, vertoonden, vertoond)
  • tonen Verb (toon, toont, toonde, toonden, getoond)
  • exposeren Verb (exposeer, exposeert, exposeerde, exposeerden, geëxposeerd)
  • tentoonstellen Verb (stel tentoon, stelt tentoon, stelde tentoon, stelden tentoon, tentoongesteld)
 5. exposer (éclaircir; commenter; expliquer)
  verklaren; toelichten; ophelderen; verduidelijken; verhelderen; belichten; accentueren; opklaren
  • verklaren Verb (verklaar, verklaart, verklaarde, verklaarden, verklaard)
  • toelichten Verb (licht toe, lichtte toe, lichtten toe, toegelicht)
  • ophelderen Verb (helder op, heldert op, helderde op, helderden op, opgehelderd)
  • verduidelijken Verb (verduidelijk, verduidelijkt, verduidelijkte, verduidelijkten, verduidelijkt)
  • verhelderen Verb (verhelder, verheldert, verhelderde, verhelderden, verhelderd)
  • belichten Verb (belicht, belichtte, belichtten, belicht)
  • accentueren Verb (accentueer, accentueert, accentueerde, accentueerden, geaccentueerd)
  • opklaren Verb (klaar op, klaart op, klaarde op, klaarden op, opgeklaard)
 6. exposer (ouvrir; mettre à nu; découvrir; dénouer; déboutonner)
  openen; openmaken; opendoen; ontsluiten
  • openen Verb (open, opent, opende, openden, geopend)
  • openmaken Verb (maak open, maakt open, maakte open, maakten open, opengemaakt)
  • opendoen Verb (doe open, doet open, deed open, deden open, opengedaan)
  • ontsluiten Verb (ontsluit, ontsloot, ontsloten, ontsloten)
 7. exposer (montrer; présenter; faire étalage de; )
  tonen; vertonen; tentoonstellen; exposeren
  • tonen Verb (toon, toont, toonde, toonden, getoond)
  • vertonen Verb (vertoon, vertoont, vertoonde, vertoonden, vertoond)
  • tentoonstellen Verb (stel tentoon, stelt tentoon, stelde tentoon, stelden tentoon, tentoongesteld)
  • exposeren Verb (exposeer, exposeert, exposeerde, exposeerden, geëxposeerd)
 8. exposer (démasquer; découvrir; mettre à nu)
  ontmaskeren; blootleggen; onthullen
  • ontmaskeren Verb (ontmasker, ontmaskert, ontmaskerde, ontmaskerden, ontmaskerd)
  • blootleggen Verb (leg bloot, legt bloot, legde bloot, legden bloot, blootgelegd)
  • onthullen Verb (onthul, onthult, onthulde, onthulden, onthuld)
 9. exposer (déceler; découvrir)
  blootleggen
  • blootleggen Verb (leg bloot, legt bloot, legde bloot, legden bloot, blootgelegd)
 10. exposer
  beschikbaar maken
  • beschikbaar maken Verb (maak beschikbaar, maakt beschikbaar, maakte beschikbaar, maakten beschikbaar, beschikbaar gemaakt)

Konjugationen für exposer:

Présent
 1. expose
 2. exposes
 3. expose
 4. exposons
 5. exposez
 6. exposent
imparfait
 1. exposais
 2. exposais
 3. exposait
 4. exposions
 5. exposiez
 6. exposaient
passé simple
 1. exposai
 2. exposas
 3. exposa
 4. exposâmes
 5. exposâtes
 6. exposèrent
futur simple
 1. exposerai
 2. exposeras
 3. exposera
 4. exposerons
 5. exposerez
 6. exposeront
subjonctif présent
 1. que j'expose
 2. que tu exposes
 3. qu'il expose
 4. que nous exposions
 5. que vous exposiez
 6. qu'ils exposent
conditionnel présent
 1. exposerais
 2. exposerais
 3. exposerait
 4. exposerions
 5. exposeriez
 6. exposeraient
passé composé
 1. ai exposé
 2. as exposé
 3. a exposé
 4. avons exposé
 5. avez exposé
 6. ont exposé
divers
 1. expose!
 2. exposez!
 3. exposons!
 4. exposé
 5. exposant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Übersetzung Matrix für exposer:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
laten zien démonstration
ontsluiten dilatation; ouverture
opendoen ouverture
openmaken ouverture
tonen acte de montrer; démonstration; représentation
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aanbieden exposer; faire voir; montrer; proposer; présenter donner; faire une offre de; offrir; promettre; proposer; présenter; remettre aux mains
accentueren commenter; expliquer; exposer; éclaircir accentuer; accroître; appuyer sur; faire ressortir; insister; marteler; mettre l'accent sur; souligner
belichten commenter; expliquer; exposer; éclaircir clarifier; illuminer; mettre en lumière; éclaircir; éclairer
beschikbaar maken exposer attacher; rendre disponible
blootleggen déceler; découvrir; démasquer; exposer; mettre à nu
etaleren exhiber; exposer; étaler
exposeren exhiber; exposer; faire voir; faire étalage de; manifester; montrer; présenter; révéler; étaler
laten zien exposer; faire voir; montrer; offrir; proposer; présenter démontrer; manifester; mettre au jour; montrer; sortir pour montrer
offreren exposer; faire voir; montrer; proposer; présenter donner; faire une offre de; offrir; promettre; proposer; présenter
onthullen découvrir; démasquer; exposer; mettre à nu
ontmaskeren découvrir; démasquer; exposer; mettre à nu
ontsluiten déboutonner; découvrir; dénouer; exposer; mettre à nu; ouvrir desserrer; déboucher; déboulonner; déverrouiller; dévisser; ouvrir; tourner
opendoen déboutonner; découvrir; dénouer; exposer; mettre à nu; ouvrir
openen déboutonner; découvrir; dénouer; exposer; mettre à nu; ouvrir aborder; agrandir; avancer; construire; construire en plus; desserrer; déboucher; déboulonner; déboutonner; démarrer; dénouer; développer; déverrouiller; dévisser; enfler; entamer; entamer la conversation; frayer; gonfler; grossir; inaugurer; introduire; lancer; lever; mettre en marche; mettre sur la table; mettre sur le tapis; ouvrir; prendre de l'ampleur; prendre de l'expansion; prendre du poids; proposer; publier; rajouter une aile; rendre accessible; rendre public; révéler; s'amplifier; s'enfler; se dilater; tourner; élargir; étendre; évaser
openmaken déboutonner; découvrir; dénouer; exposer; mettre à nu; ouvrir
ophelderen commenter; expliquer; exposer; éclaircir clarifier; expliquer; illustrer; préciser; tirer au clair; éclaircir
opklaren commenter; expliquer; exposer; éclaircir clarifier; expliquer; illustrer; préciser; s'éclaircir; se dégager; tirer au clair; éclaircir
presenteren exposer; faire voir; montrer; offrir; proposer; présenter donner; faire une offre de; offrir; promettre; proposer; présenter
tentoonstellen exhiber; exposer; faire voir; faire étalage de; manifester; montrer; présenter; révéler; étaler présenter
toelichten commenter; expliquer; exposer; éclaircir clarifier; commenter; expliquer; illustrer; préciser; tirer au clair; éclaircir; élucider
tonen exhiber; exposer; faire voir; faire étalage de; manifester; montrer; offrir; proposer; présenter; révéler; étaler
uitstallen exhiber; exposer; étaler étaler
verduidelijken commenter; expliquer; exposer; éclaircir clarifier; commenter; expliquer; faire comprendre; éclaircir; élucider
verhelderen commenter; expliquer; exposer; éclaircir
verklaren commenter; expliquer; exposer; éclaircir argumenter; attester; avancer; certifier; clarifier; déclarer; expliquer; faire semblant; feindre; illustrer; porter témoignage; préciser; prétendre; prétexter; simuler; soutenir; tirer au clair; témoigner; éclaircir
vertonen exhiber; exposer; faire voir; faire étalage de; manifester; montrer; offrir; présenter; révéler; étaler
voor ogen brengen exhiber; exposer; faire étalage de; manifester; montrer; présenter; révéler; étaler
voorleggen exposer; faire voir; montrer; proposer; présenter proposer; présenter; soumettre; suggérer

Synonyms for "exposer":


Wiktionary Übersetzungen für exposer:

exposer
verb
 1. (overgankelijk)kunst|nld iets laten zien aan bezoekers van een expositie
 2. iets verklaren
 3. voor een publiek toonbaar maken

Cross Translation:
FromToVia
exposer tentoonstellen; tonen exhibit — display or show (something) for others to see
exposer blootleggen; [[zichtbaar maken]] expose — to uncover, make visible, bring to daylight, introduce to
exposer blootstellen expose — to subject photographic film to light thus ruining it or taking a picture if controlled
exposer ophangen hang — to exhibit by hanging
exposer etaleren; tentoonstellen ausstellen — zur Schau stellen

Verwandte Übersetzungen für exposer