Französisch

Detailübersetzungen für intervenir (Französisch) ins Niederländisch

intervenir:

intervenir Verb (interviens, intervient, intervenons, intervenez, )

 1. intervenir (s'interposer; intercéder; intercéder en faveur de qn; s'entremettre)
  interfereren; interveniëren; tussenkomen; ingrijpen; interrumperen; bemiddelen; tussenbeide komen
  • interfereren Verb (interfereer, interfereert, interfereerde, interfereerden, geïnterfereerd)
  • interveniëren Verb (interveniëer, interveniëert, interveniëerde, interveniëerden, geïnterveniëerd)
  • tussenkomen Verb (kom tussen, komt tussen, kwam tussen, kwamen tussen, tussengekomen)
  • ingrijpen Verb (grijp in, grijpt in, greep in, grepen in, ingegrepen)
  • interrumperen Verb (interrumpeer, interrumpeert, interrumpeerde, interrumpeerden, geïnterrumpeerd)
  • bemiddelen Verb (bemiddel, bemiddelt, bemiddelde, bemiddelden, bemiddeld)
  • tussenbeide komen Verb (kom tussenbeide, komt tussenbeide, kwam tussenbeide, kwamen tussenbeide, tussenbeide gekomen)
 2. intervenir (se mêler de; se mêler; interférer; intervenir dans; s'interposer)
  bemoeien; mengen; inmengen
  • bemoeien Verb (bemoei, bemoeit, bemoeide, bemoeiden, bemoeid)
  • mengen Verb (meng, mengt, mengde, mengden, gemengd)
  • inmengen Verb (meng in, mengt in, mengde in, mengden in, ingemengd)
 3. intervenir (interrompre; s'interposer; s'entremettre)
  onderbreken; interrumperen; in de rede vallen
  • onderbreken Verb (onderbreek, onderbreekt, onderbrak, onderbraken, onderbroken)
  • interrumperen Verb (interrumpeer, interrumpeert, interrumpeerde, interrumpeerden, geïnterrumpeerd)
  • in de rede vallen Verb (val in de rede, valt in de rede, viel in de rede, vielen in de rede, in de rede gevallen)
 4. intervenir (agir comme; servir)
  fungeren; optreden als
 5. intervenir
  tussenspringen
  • tussenspringen Verb (spring tussen, springt tussen, sprong tussen, sprongen tussen, tussengesprongen)

Konjugationen für intervenir:

Présent
 1. interviens
 2. interviens
 3. intervient
 4. intervenons
 5. intervenez
 6. intervienent
imparfait
 1. intervenais
 2. intervenais
 3. intervenait
 4. intervenions
 5. interveniez
 6. intervenaient
passé simple
 1. intervins
 2. intervins
 3. intervint
 4. intervînmes
 5. intervîntes
 6. intervinrent
futur simple
 1. interviendrai
 2. interviendras
 3. interviendra
 4. interviendrons
 5. interviendrez
 6. interviendront
subjonctif présent
 1. que j'intervienne
 2. que tu interviennes
 3. qu'il intervienne
 4. que nous intervenions
 5. que vous interveniez
 6. qu'ils interviennent
conditionnel présent
 1. interviendrais
 2. interviendrais
 3. interviendrait
 4. interviendrions
 5. interviendriez
 6. interviendraient
passé composé
 1. suis intervenu
 2. es intervenu
 3. est intervenu
 4. sommes intervenus
 5. êtes intervenus
 6. sont intervenus
divers
 1. interviens!
 2. intervenez!
 3. intervenons!
 4. intervenu
 5. intervenant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Übersetzung Matrix für intervenir:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
mengen fusion; mixtion; mixture; mélange
onderbreken interruption; pause; suspension
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bemiddelen intercéder; intercéder en faveur de qn; intervenir; s'entremettre; s'interposer concilier; négocier; servir de médiateur dans
bemoeien interférer; intervenir; intervenir dans; s'interposer; se mêler; se mêler de
fungeren agir comme; intervenir; servir
in de rede vallen interrompre; intervenir; s'entremettre; s'interposer
ingrijpen intercéder; intercéder en faveur de qn; intervenir; s'entremettre; s'interposer prendre; saisir; se servir
inmengen interférer; intervenir; intervenir dans; s'interposer; se mêler; se mêler de
interfereren intercéder; intercéder en faveur de qn; intervenir; s'entremettre; s'interposer
interrumperen intercéder; intercéder en faveur de qn; interrompre; intervenir; s'entremettre; s'interposer
interveniëren intercéder; intercéder en faveur de qn; intervenir; s'entremettre; s'interposer
mengen interférer; intervenir; intervenir dans; s'interposer; se mêler; se mêler de allier; mixer; mélanger; mêler
onderbreken interrompre; intervenir; s'entremettre; s'interposer bloquer; faire arrêter; interrompre; obstruer
optreden als agir comme; intervenir; servir
tussenbeide komen intercéder; intercéder en faveur de qn; intervenir; s'entremettre; s'interposer
tussenkomen intercéder; intercéder en faveur de qn; intervenir; s'entremettre; s'interposer concilier; négocier; servir de médiateur dans
tussenspringen intervenir

Synonyms for "intervenir":


Wiktionary Übersetzungen für intervenir:

intervenir
verb
 1. trachten overeenstemming tussen twee partijen tot stand te brengen
 2. zich beslissend mengen in het verloop van iets

Cross Translation:
FromToVia
intervenir tussenkomen; interveniëren; ingrijpen intervene — to come between, or to be between, persons or things

Verwandte Übersetzungen für intervenir