Französisch

Detailübersetzungen für salaire (Französisch) ins Niederländisch

salaire:

salaire [le ~] Nomen

 1. le salaire (rémunération; paye; rétribution; )
  het salaris; het loon; de bezoldiging; de gage; het inkomen
 2. le salaire (revenus; paye; ressources; )
  het salaris; het loon; inkomen uit onderneming; het inkomen
 3. le salaire (rémunération; honoraire; paie; )
  het honorarium; het salaris; het loon; de bezoldiging; de verdienste; de gage; het arbeidsloon; het traktement; de soldij; de wedde
 4. le salaire (récompense; rémunération; honoraire; )
  de vergoeding; de beloning; het loon
 5. le salaire (revenus; ressources; gains; )
  de inkomsten; de verdiensten; de ontvangsten
 6. le salaire (revenus; rémunération; appointements; )
  het arbeidsinkomen; het salaris; het loon; het inkomen
 7. le salaire (rémunération)
  de salariëring
 8. le salaire (frais de fabrication)
  fabricagekosten; het arbeidsloon; het maakloon
 9. le salaire (solde; paie; appointements; paye)
  de wedde; de soldij
 10. le salaire
  het loon
  • loon [het ~] Nomen

Übersetzung Matrix für salaire:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
arbeidsinkomen appointements; paye; revenus; récompense; rémunération; rétribution; salaire
arbeidsloon appointements; cachet; frais de fabrication; gages; honoraire; paie; paye; prime; revenu; récompense; rémunération; rétribution; salaire; solde; traitement
beloning appointements; cachet; droit de l'inventeur; gages; honoraire; honoraires; prime; récompense; rémunération; rétribution; salaire; traitement droit de l'inventeur
bezoldiging appointements; cachet; gages; honoraire; paie; paye; prime; revenu; récompense; rémunération; rétribution; salaire; solde; traitement
fabricagekosten frais de fabrication; salaire
gage appointements; cachet; gages; honoraire; paie; paye; prime; revenu; récompense; rémunération; rétribution; salaire; solde; traitement
honorarium appointements; cachet; gages; honoraire; paie; paye; prime; revenu; récompense; rémunération; rétribution; salaire; solde; traitement
inkomen appointements; gages; paye; ressources; revenus; récompense; rémunération; rétribution; salaire; solde; traitement revenu
inkomen uit onderneming gages; paye; ressources; revenus; récompense; salaire; solde
inkomsten appointements; gains; paye; ressources; revenus; rémunération; rétribution; salaire; traitement recette
loon appointements; cachet; droit de l'inventeur; gages; honoraire; honoraires; paie; paye; prime; ressources; revenu; revenus; récompense; rémunération; rétribution; salaire; solde; traitement
maakloon frais de fabrication; salaire
ontvangsten appointements; gains; paye; ressources; revenus; rémunération; rétribution; salaire; traitement
salaris appointements; cachet; gages; honoraire; paie; paye; prime; ressources; revenu; revenus; récompense; rémunération; rétribution; salaire; solde; traitement
salariëring rémunération; salaire
soldij appointements; cachet; gages; honoraire; paie; paye; prime; revenu; récompense; rémunération; rétribution; salaire; solde; traitement
traktement appointements; cachet; gages; honoraire; paie; paye; prime; revenu; récompense; rémunération; rétribution; salaire; solde; traitement
verdienste appointements; cachet; gages; honoraire; paie; paye; prime; revenu; récompense; rémunération; rétribution; salaire; solde; traitement mérite
verdiensten appointements; gains; paye; ressources; revenus; rémunération; rétribution; salaire; traitement mérites
vergoeding appointements; cachet; droit de l'inventeur; gages; honoraire; honoraires; prime; récompense; rémunération; rétribution; salaire; traitement avantage; compensation; dédommagement; indemnisation; indemnité; remboursement des dégâts; restitution des dégâts; réparation
wedde appointements; cachet; gages; honoraire; paie; paye; prime; revenu; récompense; rémunération; rétribution; salaire; solde; traitement

Synonyms for "salaire":


Wiktionary Übersetzungen für salaire:

salaire salaire
noun
 1. financiële vergoeding voor geleverde arbeid
 2. regelmatige, meestal maandelijkse beloning voor werk verricht in een werkverband
 3. het geld dat een arbeider krijgt voor het uitvoeren van werk

Cross Translation:
FromToVia
salaire loon LohnVergütung für eine geleistete Arbeit der Arbeiter
salaire salaris SalärLohn, Gehalt, Honorar
salaire salaris; loon salary — fixed amount of money paid on monthly or annual basis
salaire loon; salaris; arbeidsloon wage — money paid to a worker

Verwandte Übersetzungen für salaire