Übersicht
Französisch nach Niederländisch:   mehr Daten
 1. compte-rendu:
 2. compte rendu:
 3. Wiktionary:


Französisch

Detailübersetzungen für compte rendu (Französisch) ins Niederländisch

compte-rendu:

compte-rendu [le ~] Nomen

 1. le compte-rendu (critique littéraire; critique)
  de recensie; de bespreking; de kritiek
 2. le compte-rendu (rapport)
  het verslag; het rapport; de reportage; de weergave; het verhaal
 3. le compte-rendu (critique littéraire; rescension; critique)
  de recensie; de boekbespreking
 4. le compte-rendu (jugement; critique)
  de beoordeling
 5. le compte-rendu (conte; histoire; fable; )
  het verhaal; de geschiedenis; het verhaaltje; de vertelling; het relaas; het vertelsel; het verdichtsel

Übersetzung Matrix für compte-rendu:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
beoordeling compte-rendu; critique; jugement
bespreking compte-rendu; critique; critique littéraire
boekbespreking compte-rendu; critique; critique littéraire; rescension
geschiedenis compte-rendu; conte; exposé; fable; fiction; histoire; légende; mythe; rapport; tradition histoire; historique
kritiek compte-rendu; critique; critique littéraire critique; observation; remarques
rapport compte-rendu; rapport notation; note; procès-verbal; rapport
recensie compte-rendu; critique; critique littéraire; rescension
relaas compte-rendu; conte; exposé; fable; fiction; histoire; légende; mythe; rapport; tradition annonce; appel; avis; communication; envoi; information; mention; message; notice; nouvelle; publication; renvoi
reportage compte-rendu; rapport
verdichtsel compte-rendu; conte; exposé; fable; fiction; histoire; légende; mythe; rapport; tradition affabulation; conte de fées; fable; fabulation; fiction; illusion; invention
verhaal compte-rendu; conte; exposé; fable; fiction; histoire; légende; mythe; rapport; tradition
verhaaltje compte-rendu; conte; exposé; fable; fiction; histoire; légende; mythe; rapport; tradition
verslag compte-rendu; rapport composition; compte rendu; dissertation; essai; exposé; mémoire; présentation; rapport; rédaction
vertelling compte-rendu; conte; exposé; fable; fiction; histoire; légende; mythe; rapport; tradition
vertelsel compte-rendu; conte; exposé; fable; fiction; histoire; légende; mythe; rapport; tradition
weergave compte-rendu; rapport affichage; apparence; copie; remboursement; reproduction; restitution; réhabilitation; réparation; vue
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
geschiedenis historique
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
kritiek aléatoire; critique; de manière précaire; difficile; délicat; embarrassant; gênant; hasardeux; incertain; inquiétant; précaire; précairement; pénible; périlleuse; périlleux; à titre précaire; épineux

Synonyms for "compte-rendu":


Wiktionary Übersetzungen für compte-rendu:

compte-rendu
noun
 1. de akte waarmee een overheidsambtenaar verslag uitbrengt over wat hij in de uitoefening van zijn functies heeft verricht

Cross Translation:
FromToVia
compte-rendu verslag proceedings — published record

compte rendu:

compte rendu [le ~] Nomen

 1. le compte rendu (rapport; exposé; présentation)
  het referaat; het verslag; het bericht

Übersetzung Matrix für compte rendu:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bericht compte rendu; exposé; présentation; rapport annonce; appel; article; avis; bulletin mensuel; communication; document; envoi; faire-part; feuille mensuelle; hebdomadaire; information; magazine; magazine mensuel; mention; message; notice; nouvelle; publication; périodique; renvoi; revue
referaat compte rendu; exposé; présentation; rapport
verslag compte rendu; exposé; présentation; rapport composition; compte-rendu; dissertation; essai; mémoire; rapport; rédaction

Wiktionary Übersetzungen für compte rendu:

compte rendu
noun
 1. rapport, exposé, ou relation de certains faits particuliers ou d’une réunion.

Cross Translation:
FromToVia
compte rendu samenvatting; overzicht; opsomming summary — condensed presentation

Verwandte Übersetzungen für compte rendu