Französisch

Detailübersetzungen für inciter (Französisch) ins Niederländisch

inciter:

inciter Verb (incite, incites, incitons, incitez, )

 1. inciter (aguillonner; stimuler; mettre en marche; pousser; actionner)
  opwekken; aansporen; stimuleren; aandrijven; prikkelen; opkrikken
  • opwekken Verb (wek op, wekt op, wekte op, wekten op, opgewekt)
  • aansporen Verb (spoor aan, spoort aan, spoorde aan, spoorden aan, aangespoord)
  • stimuleren Verb (stimuleer, stimuleert, stimuleerde, stimuleerden, gestimuleerd)
  • aandrijven Verb (drijf aan, drijft aan, dreef aan, dreven aan, aangedreven)
  • prikkelen Verb (prikkel, prikkelt, prikkelde, prikkelden, geprikkeld)
  • opkrikken Verb (krik op, krikt op, krikte op, krikten op, opgekrikt)
 2. inciter (allumer; énerver; ameuter; exciter; semer la discorde)
  aanzetten; opfokken; opruien; poken; ophitsen; opstoken; opjutten; aanwakkeren; aanstoken
  • aanzetten Verb (zet aan, zette aan, zetten aan, aangezet)
  • opfokken Verb (fok op, fokt op, fokte op, fokten op, opgefokt)
  • opruien Verb (rui op, ruit op, ruide op, ruiden op, opgeruid)
  • poken Verb
  • ophitsen Verb (hits op, hitst op, hitste op, hitsten op, opgehitst)
  • opstoken Verb (stook op, stookt op, stookte op, stookten op, opgestookt)
  • opjutten Verb (jut op, jutte op, jutten op, opgejut)
  • aanwakkeren Verb (wakker aan, wakkert aan, wakkerde aan, wakkerden aan, aangewakkerd)
  • aanstoken Verb (stook aan, stookt aan, stookte aan, stookten aan, aangestookt)
 3. inciter (réveiller en secouant; attiser; animer; stimuler)
 4. inciter (exciter; allumer; aiguiser; )
  opwinden; opwekken; prikkelen; stimuleren
  • opwinden Verb (wind op, windt op, wond op, wonden op, opgewonden)
  • opwekken Verb (wek op, wekt op, wekte op, wekten op, opgewekt)
  • prikkelen Verb (prikkel, prikkelt, prikkelde, prikkelden, geprikkeld)
  • stimuleren Verb (stimuleer, stimuleert, stimuleerde, stimuleerden, gestimuleerd)
 5. inciter (exhorter; éperonner; activer; )
  aansporen; aanjagen; opjutten; porren
  • aansporen Verb (spoor aan, spoort aan, spoorde aan, spoorden aan, aangespoord)
  • aanjagen Verb (jaag aan, jaagt aan, joeg aan, joegen aan, aangejaagd)
  • opjutten Verb (jut op, jutte op, jutten op, opgejut)
  • porren Verb (por, port, porde, porden, gepord)
 6. inciter (encourager; applaudir; animer; )
  aanmoedigen; aanvuren; toemoedigen; bemoedigen; stimuleren
  • aanmoedigen Verb (moedig aan, moedigt aan, moedigde aan, moedigden aan, aangemoedigd)
  • aanvuren Verb (vuur aan, vuurt aan, vuurde aan, vuurden aan, aangevuurd)
  • toemoedigen Verb (moedig toe, moedigt toe, moedigde toe, moedigden toe, toegemoedigd)
  • bemoedigen Verb (bemoedig, bemoedigt, bemoedigde, bemoedigden, bemoedigd)
  • stimuleren Verb (stimuleer, stimuleert, stimuleerde, stimuleerden, gestimuleerd)
 7. inciter (inciter à; provoquer; stimuler; )
  aanzetten tot; provoceren; instigeren
  • provoceren Verb (provoceer, provoceert, provoceerde, provoceerden, geprovoceerd)
  • instigeren Verb (instigeer, instigeert, instigeerde, instigeerden, geïnstigeerd)
 8. inciter (motiver; encourager; inciter à; )
  motiveren
  • motiveren Verb (motiveer, motiveert, motiveerde, motiveerden, gemotiveerd)
 9. inciter (stimuler; animer; encourager; )
  stimuleren; aanzetten; aansporen; animeren
  • stimuleren Verb (stimuleer, stimuleert, stimuleerde, stimuleerden, gestimuleerd)
  • aanzetten Verb (zet aan, zette aan, zetten aan, aangezet)
  • aansporen Verb (spoor aan, spoort aan, spoorde aan, spoorden aan, aangespoord)
  • animeren Verb (animeer, animeert, animeerde, animeerden, geanimeerd)
 10. inciter (motiver; encourager; stimuler; )
  stimuleren; aanmoedigen; prikkelen; iemand motiveren
  • stimuleren Verb (stimuleer, stimuleert, stimuleerde, stimuleerden, gestimuleerd)
  • aanmoedigen Verb (moedig aan, moedigt aan, moedigde aan, moedigden aan, aangemoedigd)
  • prikkelen Verb (prikkel, prikkelt, prikkelde, prikkelden, geprikkeld)
 11. inciter (attiser; ranimer; exciter; )
  aanwakkeren; oppoken; opporren
  • aanwakkeren Verb (wakker aan, wakkert aan, wakkerde aan, wakkerden aan, aangewakkerd)
  • oppoken Verb (pook op, pookt op, pookte op, pookten op, opgepookt)
  • opporren Verb (por op, port op, porde op, porden op, opgepord)
 12. inciter (pousser en avant; augmenter; encourager; )
  wegjagen; voortdrijven; voortjagen; aanzwiepen; opdrijven
  • wegjagen Verb (jaag weg, jaagt weg, joeg weg, joegen weg, weggejaagd)
  • voortdrijven Verb (drijf voort, drijft voort, dreef voort, dreven voort, voortgedreven)
  • voortjagen Verb (jaag voort, jaagt voort, joeg voort, joegen voort, voortgejaagd)
  • aanzwiepen Verb
  • opdrijven Verb (drijf op, drijft op, dreef op, dreven op, opgedreven)

Konjugationen für inciter:

Présent
 1. incite
 2. incites
 3. incite
 4. incitons
 5. incitez
 6. incitent
imparfait
 1. incitais
 2. incitais
 3. incitait
 4. incitions
 5. incitiez
 6. incitaient
passé simple
 1. incitai
 2. incitas
 3. incita
 4. incitâmes
 5. incitâtes
 6. incitèrent
futur simple
 1. inciterai
 2. inciteras
 3. incitera
 4. inciterons
 5. inciterez
 6. inciteront
subjonctif présent
 1. que j'incite
 2. que tu incites
 3. qu'il incite
 4. que nous incitions
 5. que vous incitiez
 6. qu'ils incitent
conditionnel présent
 1. inciterais
 2. inciterais
 3. inciterait
 4. inciterions
 5. inciteriez
 6. inciteraient
passé composé
 1. ai incité
 2. as incité
 3. a incité
 4. avons incité
 5. avez incité
 6. ont incité
divers
 1. incite!
 2. incitez!
 3. incitons!
 4. incité
 5. incitant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

inciter [la ~] Nomen

 1. l'inciter (exciter; stimuler)
  aanmoedigen; stimuleren; aanvuren; toejuichen

Übersetzung Matrix für inciter:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aandrijven alluvionnement; propulsion
aanjagen propulsion
aanmoedigen exciter; inciter; stimuler aiguillon; encouragement; incitation; stimulant; stimulation
aansporen activation; aiguillon; allumage; encouragement; excitation; incitation; mise en marche; propulsion; réconfort; soutien; stimulant; stimulation; support
aanstoken attisement; excitation; provocation; tisonnement
aanvuren exciter; inciter; stimuler
aanzetten aiguillon; encouragement; incitation; stimulant; stimulation
instigeren excitation; instigation
ophitsen attisement; excitation; provocation; tisonnement
opstoken attisement; excitation; provocation; tisonnement
opwekken excitation; instigation
poken fourgons; tisonniers
porren bourrade
provoceren provocation
stimuleren exciter; inciter; stimuler aiguillon; avancements; encouragement; incitation; promotions; stimulant; stimulation; stimulations
toejuichen exciter; inciter; stimuler
wegjagen fait de chasser; intimidation
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aandrijven actionner; aguillonner; inciter; mettre en marche; pousser; stimuler être jeté sur le rivage
aanjagen activer; animer; attiser; exciter; exhorter; inciter; inciter à; presser; tisonner; éperonner
aanmoedigen acclamer; activer; aggraver; aiguillonner; animer; applaudir; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; inciter; motiver; ovationner; ranimer; stimuler; tisonner; éperonner acclamer; activer; animer; animer quelqu'un; applaudir; attiser; donner du courage; enflammer; enthousiasmer; exciter; faciliter; favoriser; inspirer; ovationner; promouvoir; ranimer; raviver; stimuler; vivifier
aansporen actionner; activer; aguillonner; aiguillonner; aiguiser; animer; attiser; encourager; exciter; exhorter; inciter; inciter à; mettre en marche; pousser; presser; provoquer; stimuler; tisonner; éperonner; être l'instigateur de convier; encourager à; exciter; inviter; presser; s'empresser; stimuler
aanstoken allumer; ameuter; exciter; inciter; semer la discorde; énerver activer; agacer; ameuter; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; inciter à; ranimer; semer la discorde; tisonner; énerver
aanvuren acclamer; activer; aiguillonner; animer; applaudir; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; inciter; ovationner; ranimer; stimuler; tisonner acclamer; animer quelqu'un; applaudir; attiser; donner du courage; enthousiasmer; exciter; favoriser; inspirer; ovationner; promouvoir; ranimer; stimuler; vivifier
aanwakkeren activer; aiguillonner; allumer; ameuter; attiser; aviver; exciter; inciter; ranimer; semer la discorde; stimuler; tisonner; énerver activer; agacer; ameuter; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; faire monter; inciter à; ranimer; semer la discorde; souffler sur; stimuler; tisonner; énerver
aanzetten activer; aiguillonner; aiguiser; allumer; ameuter; animer; attiser; encourager; exciter; inciter; inciter à; provoquer; semer la discorde; stimuler; énerver; éperonner; être l'instigateur de affiler; affûter; aiguillonner; aiguiser; allumer; brancher sur; convier; encourager à; exciter; faire fonctionner; faire marcher; inviter; limer; mettre en circuit; mettre en marche; polir; pousser en avant; presser; propulser; s'empresser; stimuler; tailler; établir le contact
aanzetten tot activer; aiguillonner; aiguiser; animer; attiser; encourager; exciter; inciter; inciter à; provoquer; stimuler; éperonner; être l'instigateur de
aanzwiepen aiguillonner; augmenter; dépêcher; encourager; faire monter; inciter; pousser; pousser en avant; propulser; stimuler
animeren activer; aiguillonner; aiguiser; animer; attiser; encourager; exciter; inciter; inciter à; provoquer; stimuler; éperonner; être l'instigateur de
bemoedigen acclamer; activer; aiguillonner; animer; applaudir; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; inciter; ovationner; ranimer; stimuler; tisonner aider; apaiser; appuyer; collaborer; consoler; remonter le moral; réconforter; soulager; soutenir
iemand motiveren activer; aggraver; animer; attiser; encourager; inciter; motiver; ranimer; stimuler; éperonner
instigeren activer; aiguillonner; aiguiser; animer; attiser; encourager; exciter; inciter; inciter à; provoquer; stimuler; éperonner; être l'instigateur de
motiveren activer; aiguillonner; animer; aviver; encourager; exciter; inciter; inciter à; motiver; stimuler
opdrijven aiguillonner; augmenter; dépêcher; encourager; faire monter; inciter; pousser; pousser en avant; propulser; stimuler augmenter; chasser; faire monter beaucoup; gonfler; hausser; majorer; pousser; presser
opfokken allumer; ameuter; exciter; inciter; semer la discorde; énerver faire l'élevage de; élever
ophitsen allumer; ameuter; exciter; inciter; semer la discorde; énerver chasser; inciter à; presser; provoquer; susciter
opjutten activer; allumer; ameuter; animer; attiser; exciter; exhorter; inciter; inciter à; presser; semer la discorde; tisonner; énerver; éperonner animer quelqu'un; monter la tête à quelqu'un
opkrikken actionner; aguillonner; inciter; mettre en marche; pousser; stimuler
oppoken activer; aiguillonner; attiser; aviver; exciter; inciter; ranimer; stimuler; tisonner activer; agacer; agiter; ameuter; attiser; aviver; bouger; encourager; exciter; exciter à; inciter à; mettre en émoi; pousser; ranimer; remuer; semer la discorde; tisonner; énerver
opporren activer; aiguillonner; attiser; aviver; exciter; inciter; ranimer; stimuler; tisonner
opruien allumer; ameuter; exciter; inciter; semer la discorde; énerver
opstoken allumer; ameuter; exciter; inciter; semer la discorde; énerver activer; agacer; agiter; ameuter; attiser; aviver; bouger; encourager; exciter; exciter à; inciter à; mettre en émoi; pousser; ranimer; remuer; semer la discorde; tisonner; énerver
opwekken actionner; aguillonner; aiguillonner; aiguiser; allumer; ameuter; exciter; inciter; mettre en marche; picoter; piquer; pousser; stimuler activer; animer; aviver; enflammer; ranimer; raviver; stimuler; vitaliser; vivifier
opwinden aiguillonner; aiguiser; allumer; ameuter; exciter; inciter; picoter; piquer; stimuler bobiner; renvider
poken allumer; ameuter; exciter; inciter; semer la discorde; énerver activer; agacer; ameuter; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; inciter à; ranimer; semer la discorde; tisonner; énerver
porren activer; animer; attiser; exciter; exhorter; inciter; inciter à; presser; tisonner; éperonner donner un bourrade à; donner un coup de coude à
prikkelen actionner; activer; aggraver; aguillonner; aiguillonner; aiguiser; allumer; ameuter; animer; attiser; encourager; exciter; inciter; mettre en marche; motiver; picoter; piquer; pousser; ranimer; stimuler; éperonner
provoceren activer; aiguillonner; aiguiser; animer; attiser; encourager; exciter; inciter; inciter à; provoquer; stimuler; éperonner; être l'instigateur de inciter à; provoquer; susciter
stimuleren acclamer; actionner; activer; aggraver; aguillonner; aiguillonner; aiguiser; allumer; ameuter; animer; applaudir; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; inciter; inciter à; mettre en marche; motiver; ovationner; picoter; piquer; pousser; provoquer; ranimer; stimuler; tisonner; éperonner; être l'instigateur de activer; animer; enflammer; raviver; stimuler; vivifier
toejuichen acclamer; animer quelqu'un; applaudir; attiser; donner du courage; enthousiasmer; exciter; favoriser; inspirer; ovationner; promouvoir; ranimer; stimuler; vivifier
toemoedigen acclamer; activer; aiguillonner; animer; applaudir; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; inciter; ovationner; ranimer; stimuler; tisonner
voortdrijven aiguillonner; augmenter; dépêcher; encourager; faire monter; inciter; pousser; pousser en avant; propulser; stimuler
voortjagen aiguillonner; augmenter; dépêcher; encourager; faire monter; inciter; pousser; pousser en avant; propulser; stimuler chasser; presser
wakker schudden animer; attiser; inciter; réveiller en secouant; stimuler
wegjagen aiguillonner; augmenter; dépêcher; encourager; faire monter; inciter; pousser; pousser en avant; propulser; stimuler bannir; chasser; chasser de; exiler; exorciser; expulser; mettre au ban

Synonyms for "inciter":


Wiktionary Übersetzungen für inciter:

inciter inciter
verb
 1. opmonteren, animeren
 2. tot kwaad brengen

Cross Translation:
FromToVia
inciter aanzetten impel — To urge a person; to press on; to incite to action or motion via intrinsic motivation
inciter ophitsen; aanzetten incite — to rouse, stir up or excite
inciter aanstichten instigate — to goad or urge forward; to set on; to provoke; to incite
inciter aansporen; aanmoedigen; aanzetten prompt — to lead someone toward what they should say or do
inciter aansporen urge — to press the mind or will of

inciter à:

inciter à Verb

 1. inciter à (susciter; provoquer)
  aanleiding geven tot; provoceren; uitlokken; ophitsen; uitdagen
  • aanleiding geven tot Verb (geef aanleiding tot, geeft aanleiding tot, gaf aanleiding tot, gaven aanleiding tot, aanleiding gegeven tot)
  • provoceren Verb (provoceer, provoceert, provoceerde, provoceerden, geprovoceerd)
  • uitlokken Verb (lok uit, lokt uit, lokte uit, lokten uit, uitgelokt)
  • ophitsen Verb (hits op, hitst op, hitste op, hitsten op, opgehitst)
  • uitdagen Verb (daag uit, daagt uit, daagde uit, daagden uit, uitgedaagd)
 2. inciter à (inciter; motiver; encourager; )
  motiveren
  • motiveren Verb (motiveer, motiveert, motiveerde, motiveerden, gemotiveerd)
 3. inciter à (causer; provoquer; commettre; )
  veroorzaken; aandoen; aanstichten; aanrichten
  • veroorzaken Verb (veroorzaak, veroorzaakt, veroorzaakte, veroorzaakten, veroorzaakt)
  • aandoen Verb (doe aan, doet aan, deed aan, deden aan, aangedaan)
  • aanstichten Verb (sticht aan, stichtte aan, stichtten aan, aangesticht)
  • aanrichten Verb (richt aan, richtte aan, richtten aan, aangericht)
 4. inciter à (attiser; aviver; énerver; )
  stoken; opstoken; poken; aanblazen; aanstoken; oppoken; aanwakkeren
  • stoken Verb (stook, stookt, stookte, stookten, gestookt)
  • opstoken Verb (stook op, stookt op, stookte op, stookten op, opgestookt)
  • poken Verb
  • aanblazen Verb (blaas aan, blaast aan, blies aan, bliezen aan, aangeblazen)
  • aanstoken Verb (stook aan, stookt aan, stookte aan, stookten aan, aangestookt)
  • oppoken Verb (pook op, pookt op, pookte op, pookten op, opgepookt)
  • aanwakkeren Verb (wakker aan, wakkert aan, wakkerde aan, wakkerden aan, aangewakkerd)
 5. inciter à (exhorter; inciter; éperonner; )
  aansporen; aanjagen; opjutten; porren
  • aansporen Verb (spoor aan, spoort aan, spoorde aan, spoorden aan, aangespoord)
  • aanjagen Verb (jaag aan, jaagt aan, joeg aan, joegen aan, aangejaagd)
  • opjutten Verb (jut op, jutte op, jutten op, opgejut)
  • porren Verb (por, port, porde, porden, gepord)
 6. inciter à (stimuler; animer; encourager; )
  stimuleren; aanzetten; aansporen; animeren
  • stimuleren Verb (stimuleer, stimuleert, stimuleerde, stimuleerden, gestimuleerd)
  • aanzetten Verb (zet aan, zette aan, zetten aan, aangezet)
  • aansporen Verb (spoor aan, spoort aan, spoorde aan, spoorden aan, aangespoord)
  • animeren Verb (animeer, animeert, animeerde, animeerden, geanimeerd)
 7. inciter à (donner lieu à; susciter; amener à; )
  veroorzaken; teweegbrengen
  • veroorzaken Verb (veroorzaak, veroorzaakt, veroorzaakte, veroorzaakten, veroorzaakt)
  • teweegbrengen Verb (breng teweeg, brengt teweeg, bracht teweeg, brachten teweeg, teweeggebracht)
 8. inciter à (provoquer; stimuler; encourager; )
  aanzetten tot; provoceren; instigeren
  • provoceren Verb (provoceer, provoceert, provoceerde, provoceerden, geprovoceerd)
  • instigeren Verb (instigeer, instigeert, instigeerde, instigeerden, geïnstigeerd)
 9. inciter à (attiser; alimenter; exciter; )
 10. inciter à (provoquer; arracher)
  ontlokken
  • ontlokken Verb (ontlok, ontlokt, ontlokte, ontlokten, ontlokt)

Übersetzung Matrix für inciter à:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aandoen habillement
aanjagen propulsion
aanrichten organiser; provocer
aansporen activation; aiguillon; allumage; encouragement; excitation; incitation; mise en marche; propulsion; réconfort; soutien; stimulant; stimulation; support
aanstoken attisement; excitation; provocation; tisonnement
aanzetten aiguillon; encouragement; incitation; stimulant; stimulation
instigeren excitation; instigation
ophitsen attisement; excitation; provocation; tisonnement
opstoken attisement; excitation; provocation; tisonnement
poken fourgons; tisonniers
porren bourrade
provoceren provocation
stimuleren aiguillon; avancements; encouragement; exciter; incitation; inciter; promotions; stimulant; stimulation; stimulations; stimuler
teweegbrengen provocation
uitlokken provocation
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aanblazen activer; agacer; ameuter; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; inciter à; ranimer; semer la discorde; tisonner; énerver activer; attiser; faire monter; ranimer; souffler sur; stimuler; tisonner
aandoen causer; commettre; faire; inciter à; mettre; occasionner; provoquer allumer; brancher sur; causer; enclencher; faire; faire du mal; faire fonctionner; faire marcher; habiller; mettre; mettre en circuit; mettre en marche; porter; s'habiller; se couvrir; se vêtir; établir le contact
aanjagen activer; animer; attiser; exciter; exhorter; inciter; inciter à; presser; tisonner; éperonner
aanleiding geven tot inciter à; provoquer; susciter
aanrichten causer; commettre; faire; inciter à; mettre; occasionner; provoquer
aansporen activer; aiguillonner; aiguiser; animer; attiser; encourager; exciter; exhorter; inciter; inciter à; presser; provoquer; stimuler; tisonner; éperonner; être l'instigateur de actionner; aguillonner; convier; encourager à; exciter; inciter; inviter; mettre en marche; pousser; presser; s'empresser; stimuler
aanstichten causer; commettre; faire; inciter à; mettre; occasionner; provoquer
aanstoken activer; agacer; ameuter; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; inciter à; ranimer; semer la discorde; tisonner; énerver activer; allumer; ameuter; attiser; exciter; exciter à; inciter; semer la discorde; énerver
aanwakkeren activer; agacer; ameuter; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; inciter à; ranimer; semer la discorde; tisonner; énerver activer; aiguillonner; allumer; ameuter; attiser; aviver; exciter; faire monter; inciter; ranimer; semer la discorde; souffler sur; stimuler; tisonner; énerver
aanzetten activer; aiguillonner; aiguiser; animer; attiser; encourager; exciter; inciter; inciter à; provoquer; stimuler; éperonner; être l'instigateur de affiler; affûter; aiguillonner; aiguiser; allumer; ameuter; brancher sur; convier; encourager à; exciter; faire fonctionner; faire marcher; inciter; inviter; limer; mettre en circuit; mettre en marche; polir; pousser en avant; presser; propulser; s'empresser; semer la discorde; stimuler; tailler; énerver; établir le contact
aanzetten tot activer; aiguillonner; aiguiser; animer; attiser; encourager; exciter; inciter; inciter à; provoquer; stimuler; éperonner; être l'instigateur de
animeren activer; aiguillonner; aiguiser; animer; attiser; encourager; exciter; inciter; inciter à; provoquer; stimuler; éperonner; être l'instigateur de
iets aanstoken alimenter; attiser; aviver; entrainer à; exciter; exciter à; inciter à; pousser à
instigeren activer; aiguillonner; aiguiser; animer; attiser; encourager; exciter; inciter; inciter à; provoquer; stimuler; éperonner; être l'instigateur de
motiveren activer; aiguillonner; animer; aviver; encourager; exciter; inciter; inciter à; motiver; stimuler
ontlokken arracher; inciter à; provoquer
ophitsen inciter à; provoquer; susciter allumer; ameuter; chasser; exciter; inciter; presser; semer la discorde; énerver
opjutten activer; animer; attiser; exciter; exhorter; inciter; inciter à; presser; tisonner; éperonner allumer; ameuter; animer quelqu'un; exciter; inciter; monter la tête à quelqu'un; semer la discorde; énerver
oppoken activer; agacer; ameuter; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; inciter à; ranimer; semer la discorde; tisonner; énerver activer; agiter; aiguillonner; attiser; aviver; bouger; exciter; exciter à; inciter; mettre en émoi; pousser; ranimer; remuer; stimuler; tisonner
opstoken activer; agacer; ameuter; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; inciter à; ranimer; semer la discorde; tisonner; énerver activer; agiter; allumer; ameuter; attiser; bouger; exciter; exciter à; inciter; mettre en émoi; pousser; remuer; semer la discorde; énerver
poken activer; agacer; ameuter; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; inciter à; ranimer; semer la discorde; tisonner; énerver allumer; ameuter; exciter; inciter; semer la discorde; énerver
porren activer; animer; attiser; exciter; exhorter; inciter; inciter à; presser; tisonner; éperonner donner un bourrade à; donner un coup de coude à
provoceren activer; aiguillonner; aiguiser; animer; attiser; encourager; exciter; inciter; inciter à; provoquer; stimuler; susciter; éperonner; être l'instigateur de
stimuleren activer; aiguillonner; aiguiser; animer; attiser; encourager; exciter; inciter; inciter à; provoquer; stimuler; éperonner; être l'instigateur de acclamer; actionner; activer; aggraver; aguillonner; aiguillonner; aiguiser; allumer; ameuter; animer; applaudir; attiser; aviver; encourager; enflammer; exciter; exciter à; inciter; mettre en marche; motiver; ovationner; picoter; piquer; pousser; ranimer; raviver; stimuler; tisonner; vivifier; éperonner
stoken activer; agacer; ameuter; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; inciter à; ranimer; semer la discorde; tisonner; énerver distiller
teweegbrengen amener à; donner lieu à; inciter a; inciter quelqu'un à; inciter à; occasionner; provoquer; susciter; être l'instigateur de amener; causer
uitdagen inciter à; provoquer; susciter agacer; asticoter; enquiquiner; harceler; irriter; taquiner
uitlokken inciter à; provoquer; susciter
veroorzaken amener à; causer; commettre; donner lieu à; faire; inciter a; inciter quelqu'un à; inciter à; mettre; occasionner; provoquer; susciter; être l'instigateur de causer; faire; porter

Verwandte Übersetzungen für inciter