Niederländisch

Detailübersetzungen für aanleiding geven tot (Niederländisch) ins Deutsch

aanleiding geven tot:

aanleiding geven tot Verb (geef aanleiding tot, geeft aanleiding tot, gaf aanleiding tot, gaven aanleiding tot, aanleiding gegeven tot)

 1. aanleiding geven tot (uitlokken; provoceren; ophitsen; uitdagen)
  herausfordern; herauslocken; aufregen; anreizen; provozieren; stimulieren; veranlassen; aufhetzen; anregen; ermuntern; reizen; hervorrufen; verursachen; erwecken; aufmuntern; aufwecken; aufstacheln; aufreizen; aufputschen
  • herausfordern Verb (fordre heraus, forderst heraus, fordert heraus, forderte heraus, fordertet heraus, herausgefordert)
  • herauslocken Verb (locke heraus, lockst heraus, lockt heraus, lockte heraus, locktet heraus, herausgelockt)
  • aufregen Verb (rege auf, regst auf, regt auf, regte auf, regtet auf, aufgeregt)
  • anreizen Verb (reize an, reizt an, reizte an, reiztet an, angereizt)
  • provozieren Verb (provoziere, provozierst, provoziert, provozierte, provoziertet, provoziert)
  • stimulieren Verb (stimuliere, stimulierst, stimuliert, stimulierte, stimuliertet, stimuliert)
  • veranlassen Verb (veranlasse, veranlasst, veranlasste, veranlasstet, veranlaßt)
  • aufhetzen Verb (hetze auf, hetzt auf, hetzte auf, hetztet auf, aufgehetzt)
  • anregen Verb (rege an, regst an, regt an, regte an, regtet an, angeregt)
  • ermuntern Verb (ermuntere, ermunterst, ermuntert, ermunterte, ermuntertet, ermuntert)
  • reizen Verb (reize, reizst, reizt, reizte, reiztet, gereizt)
  • hervorrufen Verb (rufe hervor, rufst hervor, ruft hervor, rief hervor, rieft hervor, hervorgerufen)
  • verursachen Verb (verursache, verursachst, verursacht, verursachte, verursachtet, verursacht)
  • erwecken Verb (erwecke, erweckst, erweckt, erweckte, erwecktet, erweckt)
  • aufmuntern Verb (muntere auf, munterst auf, muntert auf, munterte auf, muntertet auf, aufgemuntert)
  • aufwecken Verb (wecke auf, weckst auf, weckt auf, weckte auf, wecktet auf, aufgeweckt)
  • aufstacheln Verb (stachele auf, stachelst auf, stachelt auf, stachelte auf, stacheltet auf, aufgestachelt)
  • aufreizen Verb (reize auf, reizt auf, reizte auf, reiztet auf, aufgereizt)
  • aufputschen Verb (putsche auf, putscht auf, putschte auf, putschtet auf, aufgeputscht)

Konjugationen für aanleiding geven tot:

o.t.t.
 1. geef aanleiding tot
 2. geeft aanleiding tot
 3. geeft aanleiding tot
 4. geven aanleiding tot
 5. geven aanleiding tot
 6. geven aanleiding tot
o.v.t.
 1. gaf aanleiding tot
 2. gaf aanleiding tot
 3. gaf aanleiding tot
 4. gaven aanleiding tot
 5. gaven aanleiding tot
 6. gaven aanleiding tot
v.t.t.
 1. heb aanleiding gegeven tot
 2. hebt aanleiding gegeven tot
 3. heeft aanleiding gegeven tot
 4. hebben aanleiding gegeven tot
 5. hebben aanleiding gegeven tot
 6. hebben aanleiding gegeven tot
v.v.t.
 1. had aanleiding gegeven tot
 2. had aanleiding gegeven tot
 3. had aanleiding gegeven tot
 4. hadden aanleiding gegeven tot
 5. hadden aanleiding gegeven tot
 6. hadden aanleiding gegeven tot
o.t.t.t.
 1. zal aanleiding geven tot
 2. zult aanleiding geven tot
 3. zal aanleiding geven tot
 4. zullen aanleiding geven tot
 5. zullen aanleiding geven tot
 6. zullen aanleiding geven tot
o.v.t.t.
 1. zou aanleiding geven tot
 2. zou aanleiding geven tot
 3. zou aanleiding geven tot
 4. zouden aanleiding geven tot
 5. zouden aanleiding geven tot
 6. zouden aanleiding geven tot
diversen
 1. geef aanleiding tot!
 2. geeft aanleiding tot!
 3. aanleiding gegeven tot
 4. aanleiding gevende tot
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für aanleiding geven tot:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
anregen aanleiding geven tot; ophitsen; provoceren; uitdagen; uitlokken aandrijven; aanmoedigen; aansporen; activeren; adviseren; bezielen; iets aanraden; influisteren; ingeven; opkrikken; oppeppen; opwekken; opwinden; prikkelen; raden; souffleren; stimuleren; suggereren; vooruitschoppen
anreizen aanleiding geven tot; ophitsen; provoceren; uitdagen; uitlokken opwekken; opwinden; prikkelen; stimuleren
aufhetzen aanleiding geven tot; ophitsen; provoceren; uitdagen; uitlokken aanstoken; aanwakkeren; aanzetten; iemand opstoken; iets aanstoken; jachten; opdrijven; opfokken; ophitsen; opjagen; opjutten; opruien; opstoken; opzetten; poken; voortjagen
aufmuntern aanleiding geven tot; ophitsen; provoceren; uitdagen; uitlokken aandrijven; aanmoedigen; aansporen; aanvuren; bemoedigen; blij maken; fleurig maken; motiveren; opbeuren; opfleuren; opkikkeren; opknappen; opkrikken; opmonteren; opvrolijken; opwekken; prikkelen; stimuleren; toemoedigen; verkwikken; vrolijker worden
aufputschen aanleiding geven tot; ophitsen; provoceren; uitdagen; uitlokken aanstoken; aanwakkeren; aanzetten; opfokken; ophitsen; opjutten; opruien; opstoken; poken
aufregen aanleiding geven tot; ophitsen; provoceren; uitdagen; uitlokken agiteren; in beroering brengen; oppoken; opstoken
aufreizen aanleiding geven tot; ophitsen; provoceren; uitdagen; uitlokken aanzetten; opwekken; opwinden; opzwepen; prikkelen; sterk prikkelen; stimuleren
aufstacheln aanleiding geven tot; ophitsen; provoceren; uitdagen; uitlokken aanstoken; aanwakkeren; aanzetten; iemand opstoken; jachten; opdrijven; opfokken; ophitsen; opjagen; opjutten; opruien; opstoken; opzetten; poken; voortjagen
aufwecken aanleiding geven tot; ophitsen; provoceren; uitdagen; uitlokken wakker maken; wakker porren; wekken
ermuntern aanleiding geven tot; ophitsen; provoceren; uitdagen; uitlokken aandrijven; aanjagen; aanmoedigen; aansporen; aanvuren; bemoedigen; bijkomen; blij maken; fleurig maken; iemand motiveren; motiveren; op adem komen; opfleuren; opjutten; opkrikken; opmonteren; opwekken; porren; prikkelen; stimuleren; toemoedigen; verkwikken; vooruitschoppen; vrolijker worden
erwecken aanleiding geven tot; ophitsen; provoceren; uitdagen; uitlokken wakker porren
herausfordern aanleiding geven tot; ophitsen; provoceren; uitdagen; uitlokken ontbieden; oproepen; sommeren
herauslocken aanleiding geven tot; ophitsen; provoceren; uitdagen; uitlokken aanlokken; dichtbijlokken; lokken; meelokken; naar buiten lokken; tevoorschijn lokken; verleiden; verlokken; voortlokken; weglokken
hervorrufen aanleiding geven tot; ophitsen; provoceren; uitdagen; uitlokken aanmoedigen; activeren; bezielen; leiden tot; oppeppen; opwekken; stimuleren; teweegbrengen; veroorzaken
provozieren aanleiding geven tot; ophitsen; provoceren; uitdagen; uitlokken jennen; pesten; plagen; sarren; stangen; tarten; tergen; treiteren; uitdagen; zieken
reizen aanleiding geven tot; ophitsen; provoceren; uitdagen; uitlokken aandrijven; aansporen; bekoren; bevallen; blij maken; ergeren; in verrukking brengen; irriteren; jennen; op de zenuwen werken; opkrikken; opwekken; opwinden; pesten; plagen; plezieren; prikkelen; sarren; stangen; stimuleren; tarten; tergen; treiteren; uitdagen; verblijden; verheugd; verrukken; vervelen; zieken
stimulieren aanleiding geven tot; ophitsen; provoceren; uitdagen; uitlokken aandrijven; aanjagen; aanmoedigen; aansporen; aanzetten; animeren; iemand motiveren; opjutten; opkrikken; opwekken; opwinden; porren; prikkelen; stimuleren; vooruitschoppen
veranlassen aanleiding geven tot; ophitsen; provoceren; uitdagen; uitlokken
verursachen aanleiding geven tot; ophitsen; provoceren; uitdagen; uitlokken aandoen; berokkenen; losmaken; teweegbrengen; veroorzaken

Verwandte Übersetzungen für aanleiding geven tot