Übersicht
Niederländisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. acuut:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für acuut (Niederländisch) ins Deutsch

acuut:

acuut Adjektiv

  1. acuut
    akut; sofort; direkt

Übersetzung Matrix für acuut:

ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
akut acuut
direkt acuut bijna; contemplatief; dadelijk; direct; frontaal; gauw; gelijk; gezwind; haast; in een tel; in een wip; klassikaal; linea recta; meteen; nagenoeg; ongezouten; onmiddellijk; onverwijld; openlijk; prompt; rechtstreeks; regelrecht; ronduit; schier; terstond; welhaast; zo meteen
sofort acuut aanstonds; dadelijk; direct; gelijk; met onmiddellijk effect; met onmiddellijke ingang; meteen; onmiddellijk; per direct; subiet; terstond; zo; zo meteen

Verwandte Wörter für "acuut":

  • acute

Wiktionary Übersetzungen für acuut:

acuut
adjective
  1. plots ontstaan, op korte termijn verlopend

Cross Translation:
FromToVia
acuut akut acute — medicine: of an abnormal condition
acuut stechend sharp — intense and sudden (of pain)
acuut schrill; gellend; akut; heftig; hitzig; plötzlich auftretend; spitz; spitzwinkelig; grell; grelltönend; durchdringend; herb; scharf; beißend; hart; rau; streng aigu — Qui a un aspect pointu, tranchant, voire déchirer.