Niederländisch

Detailübersetzungen für behoorlijk (Niederländisch) ins Deutsch

behoorlijk:


Übersetzung Matrix für behoorlijk:

AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
riesig groots; grootschalig; reuze
schwer groots; grootschalig; reuze
sichtbar aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors detecteerbaar/kan worden gevonden; duidelijk; eenduidig; flagrant; ondubbelzinnig; op heterdaad; overduidelijk; te zien; zichtbaar; zienderogen; zo klaar als een klontje; zonneklaar
stattlich groots; grootschalig; reuze
- aardig; beleefd; fatsoenlijk; flink; goed; keurig
AdverbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- netjes
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
angemessen behoorlijk; nogal; redelijk; tamelijk adequaat; decent; deugdzaam; eerbaar; eerzaam; fatsoenlijk; gepast; geschikt; geëigend; juist; keurig; manierlijk; netjes; ordentelijk; passend; welvoeglijk; zedig
ansehnlich aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors; substantieel aanzienlijk; adelijk; beroemd; chic; deftig; doorluchtig; eerbaar; eerbiedwekkend; eerzaam; elegant; esthetisch; fier; gedistingeerd; gewichtig; hooggeplaatst; illuster; indrukwekkend; keurig; kies; majestueus; modieuze verfijning; nobel; parmant; parmantig; plechtig; plechtstatig; respectabel; royaal; sierlijk; smaakvol; statig; stijlvol; trots; verfijnd; verheven; voornaam; vorstelijk; zeer plechtig
anständig behoorlijk; danig; duchtig; nogal; redelijk; tamelijk beschaafd; billijk; deugdzaam; eerlijk; eerzaam; fair; fatsoenlijk; geciviliseerd; gecultiveerd; geschikt; kuis; net; netjes; ontwikkeld; ordentelijk; redelijk; rein; schappelijk; schoon; welgemanierd; wellevend; welopgevoed; zedig
beachtenswert aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors; substantieel frappant; in het oog lopend; in het oog springend; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; treffend
beachtlich aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; substantieel
bedeutend aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors; substantieel befaamd; eerbiedwekkend; geacht; hooggeplaatst; hooggezeten; important; indrukwekkend; prominent; vooraanstaand; vooraanstaande
bemerkenswert aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors bovenmatig; buitengemeen; buitensporig; extreem; mateloos; tomeloos; uitermate
besonders behoorlijk; behoorlijke; erg; in hoge mate apart; bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitenissig; buitensporig; ergst; excentriek; excessief; extravagant; extreem; grootst; heel erg; hogelijk; hoogst; maximaal; meest; ten zeerste; typisch; uitermate; uiterst; vreemd; zeer
beträchtlich aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors; nogal; redelijk; substantieel; tamelijk eerbiedwekkend; indrukwekkend; terdege; wel degelijk
erheblich aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors; nogal; redelijk; substantieel; tamelijk eerbiedwekkend; indrukwekkend; terdege; wel degelijk
ganz behoorlijk; nogal; redelijk; tamelijk algeheel; allemaal; alles; compleet; fulltime; gaaf; heel; hele; helemaal; intact; kompleet; maagdelijk; onaangeraakt; ongerept; puur; totaal; virginaal; volkomen; volledig; volslagen; voluit; zuiver
gehörig behoorlijk; behoorlijke; erg; in hoge mate terdege; wel degelijk
hervorspringend aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors bovenmatig; buitengemeen; buitensporig; extreem; frappant; in het oog lopend; in het oog springend; mateloos; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; tomeloos; treffend; uitermate
merklich aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; substantieel te zien; zichtbaar
natürlich behoorlijk; nogal; redelijk; tamelijk 'tuurlijk; allicht; bijgevolg; dus; eenvoudig; logisch; natuurlijk; ongedwongen; ongekunsteld; onontkomelijk; onverplicht; spontaan; uit vrije wil; uiteraard; vanzelfsprekend; vrijwillig; zeker; zonder twijfel
ordentlich behoorlijk; danig; duchtig betamelijk; correct; deugdzaam; eerzaam; fatsoenlijk; goed geordend; keurig; methodisch; netjes; onberispelijk; onbesproken; opgeruimd; ordelijk; ordentelijk; planmatig; proper; schoon; stelselmatig; systematisch; welgeordend; welgevoeglijk; welvoeglijk; zedig; zindelijk; zuiver
relativ behoorlijk; nogal; redelijk; tamelijk betrekkelijk; relatief; vergelijkend
riesig aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors enorm; gaaf; geweldig; gigantisch; groots; heel erg; heel groot; immens; in zeer hoge mate; kolossaal; mieters; onmetelijk; opperbest; reusachtig; reuze; schitterend; tof; weids; zeer groot
schwer aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors afgezaagd; agressief; beklemmend; delicaat; dikwijls; ellendig; frequent; geducht; gewelddadig; grof; grofgebouwd; hachelijk; hinderlijk; in hoge mate; knellend; kritiek; langdraadig; langwijlig; lastig; lomp; machtig; massief; meermaals; melig; menigmaal; met een groot gewicht; moeilijk verteerbaar; naar; netelig; niet hol; nijpend; onaangenaam; ongelegen; onplezierig; onverkwikkelijk; penibel; precair; regelmatig; rot; ruw; saai; slecht verteerbaar; smartelijk; storend; vaak; veelvuldig; vervelend; zwaar
sehr behoorlijk; behoorlijke; erg; in hoge mate heftig; hevig
spürbar aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; substantieel te zien; zichtbaar
stattlich behoorlijk; danig; duchtig aanzienlijk; adelijk; beroemd; chic; dapper; deftig; doorluchtig; eerbiedwaardig; elegant; esthetisch; ferm; fier; flink; fors; fysiek sterk; gedistingeerd; geraffineerd; gewichtig; glorieus; groots; heldhaftig; heroïsch; hooggeplaatst; illuster; kloek; krachtig; moedig; onverschrokken; plechtig; plechtstatig; potig; prat; rijzig; sierlijk; smaakvol; statig; sterk; stevig; stijlvol; stout; stoutmoedig; trots; verfijnd; verheven; voornaam; waardig; weids; zeer plechtig
stramm behoorlijk; danig; duchtig ferm; flink; fysiek sterk; houterig; krachtig; massief; niet hol; sterk; stevig; stijf; stijve; strak; strakgespannen; stram; stroef
tapfer behoorlijk; danig; duchtig dapper; heldhaftig; heroïsch; kloek; koen; kranig; manhaftig; manmoedig; moedig; onbeducht; onbevreesd; onverschrokken; onvervaard; stout; stoutmoedig; vermetel
tüchtig behoorlijk; danig; duchtig bedreven; behendig; bekwaam; betrouwbaar; bitter teleurgesteld; briljant; degelijk; deugdelijk; geagiteerd; gedegen; geoefend; handig; ingenieus; intelligent; knap; kundig; kunstig; levendig; vaardig; van goede hoedanigheid; verbitterd; verhit; vindingrijk
verhältnismäßig behoorlijk; nogal; redelijk; tamelijk betrekkelijk; naar verhouding; relatief
wesentlich aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; substantieel basis; belangrijk; cruciaal; daadwerkelijk; elementair; essentieel; feitelijk; in feite; in werkelijkheid; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; van belang; vereist; werkelijk; wezenlijk
ziemlich aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors; nogal; redelijk; tamelijk behoorlijke; betrekkelijk; eerbiedwekkend; indrukwekkend; nogal wat; redelijke; relatief; tamelijk veel; tamelijke; terdege; vrij veel; vrij wat; wel degelijk

Verwandte Wörter für "behoorlijk":


Synonyms for "behoorlijk":


Verwandte Definitionen für "behoorlijk":

  1. nogal groot1
    • het is nog een behoorlijk eind vliegen naar Amerika1
  2. met goede manieren, zoals het hoort1
    • je moet je wel behoorlijk gedragen1
  3. erg, zeer1
    • ik was behoorlijk moe1

Wiktionary Übersetzungen für behoorlijk:

behoorlijk
adjective
  1. net, fatsoenlijk
behoorlijk
Cross Translation:
FromToVia
behoorlijk tauglich; tüchtig; bequem; gelegen; gemächlich; angemessen; füglich; geeignet; zeitgemäß; gehörig; gebührend; geziemend; anständig; schicklich; dezent; ordentlich; angebracht; passend; zusagend convenable — Qui est approprier, qui convient à quelqu’un ou à quelque chose.