Niederländisch

Detailübersetzungen für bescheiden (Niederländisch) ins Deutsch

bescheiden:

bescheiden [de ~] Nomen, Plural

 1. de bescheiden (documenten)
  die Unterlagen; die Scheine

Übersetzung Matrix für bescheiden:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Scheine bescheiden; documenten bankbiljetten; bewijsstukken; bonnen; briefjes; flappen; kassabonnen
Unterlagen bescheiden; documenten aktes; bewijsstukken; certificaten; documenten; stukken
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
anspruchslos bescheiden; gering; nietig; onaanzienlijk; onbetekenend dunnetjes; eenvoudig; gemakkelijk; in een handomdraai; licht; lichtwegend; magertjes; makkelijk; moeiteloos; natuurlijk; niet moeilijk; ongekunsteld; pretentieloos; schraal; schraaltjes; simpel; sobertjes; vanzelf; zonder moeite; zonder pretenties
bescheiden bescheiden; discreet; discrete; eenvoudig; gering; ingetogen; kies; nederig; niet hoogmoedig; niet voornaam; nietig; onaanzienlijk; onbetekenend; onderdanig; ootmoedig; van eenvoudige komaf
demütig bescheiden; nederig; onderdanig; ootmoedig deemoedig
diskret bescheiden; discreet; discrete; ingetogen; kies afzonderlijk; apart
einfach bescheiden; discreet; discrete; eenvoudig; ingetogen; kies; nederig; niet hoogmoedig; niet voornaam; onderdanig; ootmoedig; van eenvoudige komaf aangenaam; comfortabel; domweg; dunnetjes; echt; eenvoudig; eenvoudigweg; gangbaar; gebruikelijk; gemakkelijk; gemeen; geriefelijk; gewoon; gewoonweg; heus; in een handomdraai; ingetogen; klinkklaar; kortweg; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; licht; lichtwegend; magertjes; makkelijk; matig; moeiteloos; natuurlijk; niet moeilijk; normaal; onedel; ongecompliceerd; ongekunsteld; puur; rechttoe; regelrecht; ronduit; schraal; schraaltjes; simpel; simpelweg; sober; sobertjes; stemmig; vanzelf; werkelijk; zo maar; zomaar; zonder moeite; zonder pretenties
einfacher Herkunft bescheiden; eenvoudig; nederig; niet voornaam; van eenvoudige komaf
nicht hochmütig bescheiden; nederig; niet hoogmoedig
niedrig bescheiden; gering; nietig; onaanzienlijk; onbetekenend arm; inferieur; laag; laagstaand; minderwaardig; niet hoog; ondermaats; ondeugdelijk; ploertig; slecht; tweederangs; zwak
niedrige bescheiden; eenvoudig; nederig; niet voornaam; van eenvoudige komaf
schlicht bescheiden; discreet; discrete; ingetogen; kies; nederig; niet hoogmoedig dunnetjes; eenvoudig; gemakkelijk; glad neerliggend; in een handomdraai; ingetogen; licht; magertjes; makkelijk; matig; moeiteloos; natuurlijk; niet moeilijk; ongecompliceerd; ongekunsteld; schraal; schraaltjes; simpel; sluik; sober; sobertjes; stemmig; vanzelf; zonder moeite; zonder pretenties
unbedeutend bescheiden; gering; nietig; onaanzienlijk; onbetekenend beuzelachtig; futiel; marginaal; matig; middelmatig; min; niet al te best; nietsbetekenend; nietszeggend; onbeduidend; onbelangrijk; onbenullig; onbetekenend; triviaal; weinigzeggend; zwak; zwakjes

Verwandte Wörter für "bescheiden":

 • bescheidenheid, bescheidener, bescheidenere, bescheidenst, bescheidenste

Antonyme für "bescheiden":

 • patserig

Verwandte Definitionen für "bescheiden":

 1. je niet op de voorgrond plaatsen1
  • Ahmed is altijd zo bescheiden!1
 2. niet groot, niet veel1
  • we namen een bescheiden hoeveelheid koekjes1

Wiktionary Übersetzungen für bescheiden:

bescheiden
adjective
 1. geen te hoge verwachtingen van zichzelf hebbend
bescheiden
 1. einfach, schlicht, unluxuriös
 2. zurückhaltend; seine Erfolge oder sein Können in Erzählungen schmälernd oder nicht erwähnend

Cross Translation:
FromToVia
bescheiden verschämt coy — archaic: quiet, reserved, modest
bescheiden bescheiden; demütig humble — thinking lowly of one's self
bescheiden bescheiden; einfach humble — near the ground
bescheiden bescheiden modest — not bragging or boasting about oneself or one's achievements
bescheiden annahmebereit; empfangsbereit; gern Aufnahme gewärend; empfänglich; mäßig; zugänglich abordable — rare|fr Qu’on peut aborder.
bescheiden diskret; verschwiegen; rücksichtsvoll; unstetig; sprunghaft discret — Qui est réservé, retenu dans ses paroles et dans ses actions.
bescheiden anspruchslos; bescheiden modeste — Qui a de la retenue, de la modération, qui ne donner dans aucun excès.

Verwandte Übersetzungen für bescheiden