Übersicht
Niederländisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. bestaanbaar:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für bestaanbaar (Niederländisch) ins Deutsch

bestaanbaar:

bestaanbaar Adjektiv

  1. bestaanbaar (denkbaar; mogelijk; voorstelbaar)

Übersetzung Matrix für bestaanbaar:

ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
denkbar bestaanbaar; denkbaar; mogelijk; voorstelbaar
erdenklich bestaanbaar; denkbaar; mogelijk; voorstelbaar
eventuell bestaanbaar; denkbaar; mogelijk; voorstelbaar eventueel; misschien; mogelijk; wellicht
möglich bestaanbaar; denkbaar; mogelijk; voorstelbaar misschien; mogelijk; wellicht
möglicherweise bestaanbaar; denkbaar; mogelijk; voorstelbaar eventueel; misschien; mogelijk; wellicht
vorstellbar bestaanbaar; denkbaar; mogelijk; voorstelbaar

Verwandte Wörter für "bestaanbaar":

  • bestaanbaarheid, bestaanbare

Wiktionary Übersetzungen für bestaanbaar:


Cross Translation:
FromToVia
bestaanbaar machbar; angängig; etwaige; möglich possible — Qui pouvoir être.