Übersicht
Niederländisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. daartoe:


Niederländisch

Detailübersetzungen für daartoe (Niederländisch) ins Deutsch

daartoe:

daartoe adv

  1. daartoe
    davor; dazu

Übersetzung Matrix für daartoe:

ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
davor daartoe daarvoor; eertijds; ervoor; leidend; voor; vooraan; voorheen; voorin; voormaals; voorop; vroeger
dazu daartoe bij; daaraantoe; daarvoor; dat is nog tot daar aan toe; erbij; erop; ertoe; ervoor; voor