Übersicht


Niederländisch

Detailübersetzungen für dof (Niederländisch) ins Deutsch

dof:

dof Adjektiv

 1. dof (glansloos; mat; beslagen)
  beschlagen; matt; grau; stumpf; trüb; dumpf; trübe; farblos; mattiert; glanzlos
 2. dof (versuft; soezerig; suf; )
  betäubt; stumpfsinnig; dösig; duselig
 3. dof (niet helder; mat; flets)
  matt; dumpfig; stumpf; schwach; grau; hohl; blind; schlapp; schlaff; flau; beschlagen; farblos; glanzlos; nicht hell

Übersetzung Matrix für dof:

AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- mat
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
beschlagen beslagen; dof; flets; glansloos; mat; niet helder humide; nat; vochtig
betäubt daas; dof; geesteloos; mat; soezerig; suf; versuft bedwelmd; doezelig; onder invloed; soezerig; suf; verdoofd
blind dof; flets; mat; niet helder blind; niet kunnende zien; niet zien kunnend
dumpf beslagen; dof; glansloos; mat afgedempt; banaal; bedompt; benauwd; doezelig; drukkend; duf; gedempt; grauwkleurig; grijs; grof; laag-bij-de-grond; lomp; muf; niet helder; onduidelijk; plat; platvloers; schunnig; soezerig; suf; triviaal; vaag; vunzig
dumpfig dof; flets; mat; niet helder afgedempt; banaal; doezelig; gedempt; grauwkleurig; grijs; grof; laag-bij-de-grond; lomp; niet helder; onduidelijk; plat; platvloers; schunnig; soezerig; suf; triviaal; vaag; vunzig
duselig daas; dof; geesteloos; mat; soezerig; suf; versuft aangeschoten; bedwelmd; beneveld; beschonken; doezelig; dommelig; lodderig; onder invloed; slaperig; soezerig; soezig; suf; suffig; teut; tipsy; verdoofd; versuft
dösig daas; dof; geesteloos; mat; soezerig; suf; versuft doezelig; dommelig; eentonig; lodderig; monotoon; saai; slaapverwekkend; slaperig; soezerig; soezig; suf; suffig; versuft
farblos beslagen; dof; flets; glansloos; mat; niet helder blank; bleek; flauw; flets; grauw; grauwkleurig; grijs; kleurloos; mat; ongekleurd; vaal; verschoten; verveloos; verweerd
flau dof; flets; mat; niet helder armzalig; breekbaar; broos; flauw; fragiel; gammel; grauwkleurig; grijs; karig; krakkemikkig; krukkig; kwetsbaar; laf; lijzig; log; loom; mager; mistig; nevelachtig; onbeholpen; onduidelijk; onhandig; onhelder; pover; schamel; schraal; schutterig; slungelig; smakeloos; stumperig; stuntelig; sukkelig; teer; vaag; vagelijk; wankel; wazig; zonder smaak; zonder zout; zouteloos; zoutloos; zwak
glanzlos beslagen; dof; flets; glansloos; mat; niet helder bleek; flauw; flets; gematteerd; grauwkleurig; grijs; kleurloos; mat; verschoten; verveloos
grau beslagen; dof; flets; glansloos; mat; niet helder grauw; grauwkleurig; grijs; vaal
hohl dof; flets; mat; niet helder armzalig; concaaf; hol; holrond; inhoudsloos; karig; leeg; mager; nietszeggend; pover; schamel; schraal
matt beslagen; dof; flets; glansloos; mat; niet helder armetierig; bleek; bleekjes; flauw; flauwtjes; flets; futloos; gammel; gematteerd; kleurloos; krakkemikkig; kwijnend; lamlendig; lijzig; log; loom; lusteloos; mat; pips; slap; slapjes; verschoten; wankel; wee; ziekelijk; zwak
mattiert beslagen; dof; glansloos; mat gematteerd; mat
nicht hell dof; flets; mat; niet helder
schlaff dof; flets; mat; niet helder armzalig; bleekjes; doezelig; dood; futloos; gammel; geesteloos; karig; krachteloos; krakkemikkig; krukkig; lamlendig; levenloos; lusteloos; mager; mat; niet bezield; onbeholpen; onbezield; onhandig; pips; pover; schamel; schraal; schutterig; slap; slapjes; slungelig; soezerig; stumperig; stuntelig; suf; sukkelig; wankel; wee; ziekelijk; zwak
schlapp dof; flets; mat; niet helder armzalig; bleekjes; energieloos; flauw; futloos; gammel; karig; krachteloos; krakkemikkig; krukkig; kwabbig; lamlendig; landerig; lijzig; lillend; log; loom; lusteloos; mager; mat; onbeholpen; onhandig; pips; pover; schamel; schraal; schutterig; slap; slapjes; slungelig; smakeloos; stumperig; stuntelig; sukkelig; wankel; wee; ziekelijk; zonder smaak; zwak
schwach dof; flets; mat; niet helder achtergebleven; achterlijk; arm; armetierig; armzalig; bleekjes; breekbaar; broos; debiel; dement; dun; flauw; flauwtjes; fragiel; gammel; idioot; ijl; imbeciel; inferieur; karig; krakkemikkig; kwetsbaar; kwijnend; laag; mager; matig; middelmatig; min; minderwaardig; niet al te best; niet hoog; niet stevig; onbeduidend; ondermaats; ondeugdelijk; pips; ploertig; pover; schamel; schemerig; schimmig; schraal; slap; slapjes; slecht; teer; tweederangs; van geringe dichtheid; wankel; wee; week; ziekelijk; zwak; zwakjes; zwakzinnig
stumpf beslagen; dof; flets; glansloos; mat; niet helder achterlijk; afgestompt; afgevlakt; bot; breinloos; dom; eenvoudig; geesteloos; gemakkelijk; gematteerd; hersenloos; idioot; licht; lomp; makkelijk; mat; niet moeilijk; onbehouwen; onbenullig; onbeschaafd; onnozel; onopgevoed; onverstandig; simpel; stomp; stompzinnig; stupide; verstandeloos
stumpfsinnig daas; dof; geesteloos; mat; soezerig; suf; versuft achterlijk; afgestompt; afstompend; breinloos; dom; eentonig; eenvoudig; geestdodend; geesteloos; gek; gemakkelijk; geschift; gestoord; hersenloos; idioot; idioterig; krankjorum; krankzinnig; licht; maf; makkelijk; mesjogge; niet goed snik; niet moeilijk; onbenullig; onnozel; onverstandig; saai; simpel; stom; stompzinnig; stupide; suf; verstandeloos; zot
trüb beslagen; dof; glansloos; mat bedroefd; donker; drabbig; droef; droevig; druilerig; duister; flauw; kommervol; met neerslag; miezerig; mistig; naargeestig; nat; nevelachtig; niet duidelijk; niet helder; onduidelijk; onhelder; onklaar; onverlicht; onzuiver; regenachtig; rouwig; somber; treurig; triest; troebel; troebelachtig; troosteloos; vaag; vaag zichtbaar; vagelijk; verdrietig; vol met zorgen; wazig; wollig; zwaarmoedig
trübe beslagen; dof; glansloos; mat baggerig; donker; drabbig; drassig; druilerig; duister; flauw; met neerslag; miezerig; mistig; modderig; morsig; nat; nevelachtig; niet duidelijk; niet helder; onduidelijk; onhelder; onklaar; onverlicht; onzuiver; pruttig; ranzig; regenachtig; rouwig; slibachtig; slibberig; slijkerig; slonzig; slordig; smerig; treurig; troebel; troebelachtig; vaag; vaag zichtbaar; vagelijk; verdrietig; vies; viezig; voddig; vuil; vunzig; wazig; wollig

Verwandte Wörter für "dof":

 • dofheid

Synonyms for "dof":


Antonyme für "dof":


Verwandte Definitionen für "dof":

 1. niet helder klinkend1
  • ik hoorde een doffe bons1
 2. zonder glans1
  • de verf is helemaal dof geworden1

Wiktionary Übersetzungen für dof:


Cross Translation:
FromToVia
dof matt lackluster — Having no shine or lustre; dull
dof stumpf obtus — biologie|fr Qui est arrondir, émousser au lieu d’être anguleux ou pointu.

Verwandte Übersetzungen für dof