Übersicht
Niederländisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. eerbiedwaardig:


Niederländisch

Detailübersetzungen für eerbiedwaardig (Niederländisch) ins Deutsch

eerbiedwaardig:

eerbiedwaardig Adjektiv

  1. eerbiedwaardig (statig; waardig; deftig)
    würdig; stattlich; erhaben; würdevoll; hocherhaben
  2. eerbiedwaardig (achtbaar; achtenswaardig)
    achtenswert; ehrwürdig; ehrbar; achtbar; ehrenwert

Übersetzung Matrix für eerbiedwaardig:

AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
stattlich groots; grootschalig; reuze
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
achtbar achtbaar; achtenswaardig; eerbiedwaardig
achtenswert achtbaar; achtenswaardig; eerbiedwaardig deugdzaam; eerzaam; zedig
ehrbar achtbaar; achtenswaardig; eerbiedwaardig deugdzaam; eerbaar; eerzaam; kuis; zedig
ehrenwert achtbaar; achtenswaardig; eerbiedwaardig deugdzaam; eerlijk; eerzaam; fair; zedig
ehrwürdig achtbaar; achtenswaardig; eerbiedwaardig edelachtbaar
erhaben deftig; eerbiedwaardig; statig; waardig aanmatigend; aanzienlijk; adelijk; arrogant; beroemd; doorluchtig; edel; edelmoedig; gedistingeerd; geringschattend; gewichtig; grootmoedig; groots; hautain; hooggeplaatst; hooghartig; hoogmoedig; hoogstaand; hoogverheven; hovaardig; illuster; kleinerend; laatdunkend; minachtend; neerbuigend; nobel; plechtig; plechtstatig; statig; trots; uit de hoogte; verheven; verwaand; voornaam; zeer plechtig; zelfgenoegzaam; zelfingenomen
hocherhaben deftig; eerbiedwaardig; statig; waardig aanzienlijk; adelijk; beroemd; doorluchtig; gedistingeerd; gewichtig; hooggeplaatst; hoogverheven; illuster; plechtig; plechtstatig; statig; verheven; voornaam; zeer plechtig
stattlich deftig; eerbiedwaardig; statig; waardig aanzienlijk; adelijk; behoorlijk; beroemd; chic; danig; dapper; doorluchtig; duchtig; elegant; esthetisch; ferm; fier; flink; fors; fysiek sterk; gedistingeerd; geraffineerd; gewichtig; glorieus; groots; heldhaftig; heroïsch; hooggeplaatst; illuster; kloek; krachtig; moedig; onverschrokken; plechtig; plechtstatig; potig; prat; rijzig; sierlijk; smaakvol; statig; sterk; stevig; stijlvol; stout; stoutmoedig; trots; verfijnd; verheven; voornaam; weids; zeer plechtig
würdevoll deftig; eerbiedwaardig; statig; waardig aanzienlijk; adelijk; beroemd; doorluchtig; gedistingeerd; gewichtig; hooggeplaatst; illuster; plechtig; plechtstatig; statig; verheven; voornaam; zeer plechtig
würdig deftig; eerbiedwaardig; statig; waardig aanzienlijk; adelijk; beroemd; doorluchtig; gedistingeerd; gewichtig; hooggeplaatst; illuster; plechtig; plechtstatig; statig; verheven; voornaam; zeer plechtig

Verwandte Wörter für "eerbiedwaardig":