Übersicht
Niederländisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. frontaal:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für frontaal (Niederländisch) ins Deutsch

frontaal:

frontaal Adjektiv

  1. frontaal (klassikaal)

Übersetzung Matrix für frontaal:

ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
auf der Stelle frontaal; klassikaal bijna; dadelijk; direct; gauw; gezwind; haast; momenteel; nagenoeg; nou; nu; ogenblikkelijk; onverwijld; op dit moment; schier; tegenwoordig; welhaast; zo meteen
direkt frontaal; klassikaal acuut; bijna; contemplatief; dadelijk; direct; gauw; gelijk; gezwind; haast; in een tel; in een wip; linea recta; meteen; nagenoeg; ongezouten; onmiddellijk; onverwijld; openlijk; prompt; rechtstreeks; regelrecht; ronduit; schier; terstond; welhaast; zo meteen
frontal frontaal; klassikaal
klassenweise frontaal; klassikaal
schnell frontaal; klassikaal direct; dra; eerstdaags; gauw; gehaast; gejaagd; gestressed; gezwind; haastig; hard; hardop; ijlings; jachtig; luid; rap; snel; spoedig; vlot; vlug; weldra
schnurgerade frontaal; klassikaal direct; duidelijk; kaarsrecht; lijnrecht; linea recta; loodrecht; openlijk; recht; recht door zee; rechtstreeks; regelrecht; ronduit
sofortig frontaal; klassikaal bijna; dadelijk; direct; gauw; gezwind; haast; nagenoeg; onverwijld; schier; welhaast; zo meteen
unmittelbar frontaal; klassikaal bijna; dadelijk; direct; haast; linea recta; nagenoeg; ongezouten; onverwijld; rechtstreeks; regelrecht; schier; welhaast; zo meteen

Verwandte Wörter für "frontaal":

  • frontale

Wiktionary Übersetzungen für frontaal:


Cross Translation:
FromToVia
frontaal frontal frontal — of or relating to the forehead or frontal bone
frontaal Wimperg gâble — (architecture) pignon, fronton dans l’architecture gothique.