Übersicht
Niederländisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. gemeenschappelijk:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für gemeenschappelijk (Niederländisch) ins Deutsch

gemeenschappelijk:


Übersetzung Matrix für gemeenschappelijk:

OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
miteinander elkaar; mekaar
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
betrifft mehrere Personen algemeen; gemeenschappelijk; meer personen betreffend
einer Gruppe angehöhrend communaal; een groep toebehorend; gemeenschappelijk
gemein gemeenschappelijk; gezamenlijk; met zijn allen; tezamen achterbaks; banaal; bedriegelijk; bosachtig; donker; doortrapt; dubieus; duister; gefingeerd; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gewoon; glibberig; gluiperig; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; leep; listig; luguber; macaber; min; nagemaakt; normaal; obscuur; onecht; onedel; onguur; onwaar; ploertig; slecht; slinks; sluw; snood; spookachtig; stiekem; uitgekookt; vals; verdacht; vuig
gemeinsam algemeen; gemeenschappelijk; gezamenlijk; meer personen betreffend; met zijn allen; tezamen bij elkaar; bijeen; eendrachtig; eenparig; eensgezind; eenstemmig; gedeeld; harmonieus; meegevoeld; saamhorig; samen; solidair; tezamen; unaniem
gemeinschaftlich algemeen; gemeenschappelijk; gezamenlijk; meer personen betreffend; met zijn allen; tezamen eendrachtig; eenparig; eensgezind; eenstemmig; gedeeld; harmonieus; meegevoeld; saamhorig; solidair; unaniem
miteinander gemeenschappelijk; gezamenlijk; met zijn allen; tezamen samen
zusammen gemeenschappelijk; gezamenlijk; met zijn allen; tezamen aaneen; bij elkaar; bijeen; gezamenlijk; met z'n beiden; opeen; saam; samen; tezamen

Verwandte Wörter für "gemeenschappelijk":


Antonyme für "gemeenschappelijk":


Verwandte Definitionen für "gemeenschappelijk":

  1. van meer mensen, gezamenlijk1
    • deze huizen hebben een gemeenschappelijke tuin1

Wiktionary Übersetzungen für gemeenschappelijk:

gemeenschappelijk
adjective
  1. gerelateerd aan meer dan een entiteit

Cross Translation:
FromToVia
gemeenschappelijk gemein; allgemein; gemeinsam; gemeinschaftlich commun — Qui sert, qui peut servir à tout le monde ou seulement à plusieurs personnes.