Übersicht
Niederländisch nach Deutsch:   mehr Daten
 1. gering:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für gering (Niederländisch) ins Deutsch

gering:

gering Adjektiv

 1. gering (miniem; weinig; minimaal; minste; luttel)
  gering; minimal; geringfügig; klein
 2. gering (bescheiden; onaanzienlijk; onbetekenend; nietig)

Übersetzung Matrix für gering:

AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- weinig
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
anspruchslos bescheiden; gering; nietig; onaanzienlijk; onbetekenend dunnetjes; eenvoudig; gemakkelijk; in een handomdraai; licht; lichtwegend; magertjes; makkelijk; moeiteloos; natuurlijk; niet moeilijk; ongekunsteld; pretentieloos; schraal; schraaltjes; simpel; sobertjes; vanzelf; zonder moeite; zonder pretenties
bescheiden bescheiden; gering; nietig; onaanzienlijk; onbetekenend bescheiden; discreet; discrete; eenvoudig; ingetogen; kies; nederig; niet hoogmoedig; niet voornaam; onderdanig; ootmoedig; van eenvoudige komaf
gering gering; luttel; miniem; minimaal; minste; weinig amper; armelijk; armoedig; armzalig; bekrompen; benepen; berooid; bijna geen; gemeen; haast geen; in geringe mate; karig; klein; kleingeestig; kleinzielig; krap; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; licht; lichtwegend; mager; marginaal; nauwelijks; niet hoog; niet overvloedig; onedel; pover; schamel; schraal; ternauwernood
geringfügig gering; luttel; miniem; minimaal; minste; weinig armzalig; berooid; karig; mager; miniem; minitueus; minuscuul; pover; schamel; schraal; zeer klein
klein gering; luttel; miniem; minimaal; minste; weinig armzalig; bekrompen; benepen; hokkerig; karig; klein; kleingeestig; kleinzielig; mager; ondermaats; petieterig; pover; schamel; schraal; van geringe afmeting
minimal gering; luttel; miniem; minimaal; minste; weinig miniem; minimaal; minitueus; nietig; ongeldig; summier
niedrig bescheiden; gering; nietig; onaanzienlijk; onbetekenend arm; inferieur; laag; laagstaand; minderwaardig; niet hoog; ondermaats; ondeugdelijk; ploertig; slecht; tweederangs; zwak
unbedeutend bescheiden; gering; nietig; onaanzienlijk; onbetekenend beuzelachtig; futiel; marginaal; matig; middelmatig; min; niet al te best; nietsbetekenend; nietszeggend; onbeduidend; onbelangrijk; onbenullig; onbetekenend; triviaal; weinigzeggend; zwak; zwakjes

Verwandte Wörter für "gering":

 • geringheid, geringer, geringere, geringst, geringste, geringe

Synonyms for "gering":


Antonyme für "gering":


Verwandte Definitionen für "gering":

 1. klein in hoeveelheid, hoogte of aantal1
  • de kosten waren gering1

Wiktionary Übersetzungen für gering:

gering
adjective
 1. klein in afmeting of getal

Cross Translation:
FromToVia
gering spärlich; gering; dürftig; knapp scant — very little
gering gering; geringfügig mesquin — Sans importance ni valeur