Übersicht


Niederländisch

Detailübersetzungen für gewelddadig (Niederländisch) ins Deutsch

gewelddadig:

gewelddadig Adjektiv

  1. gewelddadig (agressief)
    aggressiv; gewalttätig; gewaltsam; rüde; brutal; wild; stürmisch; struppig; schwer; stark; roh; scharf; schroff; störrisch; unsanft; ungestüm; zottig; unzart; stoppelig; zutäppisch

Übersetzung Matrix für gewelddadig:

AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
schwer groots; grootschalig; reuze
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aggressiv agressief; gewelddadig aanvallend; agressief; offensief
brutal agressief; gewelddadig barbaars; beestachtig; brutaal; bruut; hard; hardhandig; hondsbrutaal; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; onzacht; ruw; vrijpostig; wreed
gewaltsam agressief; gewelddadig aanvallend; agressief; brutaal; erg; fel; hard; hardhandig; heftig; hevig; hondsbrutaal; krachtig; offensief; onzacht; ruw; vrijpostig
gewalttätig agressief; gewelddadig brutaal; hard; hardhandig; hondsbrutaal; onzacht; ruw; vrijpostig
roh agressief; gewelddadig barbaars; beestachtig; bitter teleurgesteld; bruut; hard; hardhandig; inhumaan; monsterlijk; onbewerkt; ongekookt; ongepast; onkies; onmenselijk; onvertogen; onzacht; rauw; ruw; verbitterd; verkeerd; wreed
rüde agressief; gewelddadig banaal; bitter teleurgesteld; grof; grofgebouwd; hard; hardhandig; laag-bij-de-grond; lomp; onzacht; plat; platvloers; ruw; schofterig; schunnig; triviaal; verbitterd; vunzig
scharf agressief; gewelddadig barbaars; beestachtig; bijtend; bijterig; bits; brandend; bruut; fel; felle; fonkelend; geducht; gekruid; gepeperd; gloeiend; goed snijdend; hanig; hartig; heet; heftig; hel; hevig; in hoge mate; inbijtend; inhumaan; invretend; inwerkend; kattig; kruidig; messcherp; met sarcasme; monsterlijk; onbeheerst; onmenselijk; onstuimig; onvriendelijk; pikant; pinnig; pittig; sarcastisch; scherp; scherp van smaak; scherpgerand; smaak prikkelend; snauwerig; snibbig; spinnig; vinnig; vlijmend; vlijmscherp; vurig; warm; wreed
schroff agressief; gewelddadig bot; bruusk; grof; grofgebouwd; hard; hardhandig; hel; hoog; kortaf; korzelig; lomp; nors; onbehouwen; onbeschaafd; ongelikt; onopgevoed; onzacht; ruw; schel; scherp; schril; snauwend; snerpend; wrevelig
schwer agressief; gewelddadig aanmerkelijk; aanzienlijk; afgezaagd; beduidend; behoorlijk; beklemmend; delicaat; dikwijls; ellendig; enorm; flink; fors; frequent; geducht; grof; grofgebouwd; hachelijk; hinderlijk; in hoge mate; knellend; kritiek; langdraadig; langwijlig; lastig; lomp; machtig; massief; meermaals; melig; menigmaal; met een groot gewicht; moeilijk verteerbaar; naar; netelig; niet hol; nijpend; onaangenaam; ongelegen; onplezierig; onverkwikkelijk; penibel; precair; regelmatig; rot; ruw; saai; slecht verteerbaar; smartelijk; storend; vaak; veelvuldig; vervelend; zwaar
stark agressief; gewelddadig breed; dapper; dik; dikwijls; erg; fantastisch; fel; ferm; flink; fors; frequent; fysiek sterk; gaaf; geducht; gestreng; geweldig; gigantisch; grandioos; groots; heftig; heldhaftig; heroïsch; hevig; immens; in details; in hoge mate; kloek; kolossaal; krachtig; lijvig; magnifiek; massief; meermaals; menigmaal; mieters; moedig; niet hol; niet toegevend; onverschrokken; potig; regelmatig; reusachtig; schitterend; stabiel; sterk; stevig; stout; stoutmoedig; streng; tof; uit de kluiten gewassen; uitgewerkt; uitnemend; uitstekend; vaak; veelvuldig; vet; voortreffelijk; zeer groot; zwaar van lijf
stoppelig agressief; gewelddadig borstelig; met sarcasme; ongeschoren; sarcastisch; stoppelig
struppig agressief; gewelddadig borstelig; ruigharig; ruwharig; stoppelig
störrisch agressief; gewelddadig bokkig; dwars; eigenwijs; eigenzinnig; hardhoofdig; koppig; onbestuurbaar; onbuigzaam; onhandelbaar; onhanteerbaar; onverbiddelijk; onvermurwbaar; onverzettelijk; onwillig; opstandig; recalcitrant; stijfhoofdig; stijfkoppig; stug; taai; tegendraads; weerbarstig; weerspannig
stürmisch agressief; gewelddadig bevlogen; bezield; bitter teleurgesteld; enthousiast; geestdriftig; heftig; hevig; niet terughoudend; onbeheerst; ongeremd; onstuimig; ovationeel; stormend; verbitterd
ungestüm agressief; gewelddadig bewogen; boos; fel; furieus; gepassioneerd; hartstochtelijk; heetbloedig; heftig; hevig; kwaad; nijdig; onbeheerst; onrustig; onstuimig; razend; roerig; spinnijdig; stormachtig; temperamentvol; toornig; turbulent; veelbewogen; vertoornd; verwoed; vurig; warmbloedig; woelig; woest; ziedend
unsanft agressief; gewelddadig hard; hardhandig; hardop; keihard; luid; onzacht; oorverdovend; ruw
unzart agressief; gewelddadig hard; hardhandig; ongepast; onkies; onvertogen; onzacht; ruw; verkeerd
wild agressief; gewelddadig barbaars; beestachtig; bitter teleurgesteld; bot; bruut; hard; hardhandig; heftig; inhumaan; lomp; monsterlijk; onbeheerst; onbehouwen; onbeschaafd; onmenselijk; onopgevoed; onstuimig; onzacht; ruw; stoeiziek; tureluurs; verbitterd; wreed
zottig agressief; gewelddadig ruigharig; ruwharig
zutäppisch agressief; gewelddadig aanmatigend; bot; dorps; lomp; onbehouwen; onbeschaafd; onbeschaamd; onbeschoft; ongegeneerd; onopgevoed; respectloos

Verwandte Wörter für "gewelddadig":

  • gewelddadigheid, gewelddadiger, gewelddadigere, gewelddadigst, gewelddadigste, gewelddadige

Wiktionary Übersetzungen für gewelddadig:


Cross Translation:
FromToVia
gewelddadig ungestüm impetuous — characterized by sudden and violent force
gewelddadig gewaltbereit violent — likely to use physical force
gewelddadig gewalttätig violently — in a violent manner

Verwandte Übersetzungen für gewelddadig