Niederländisch

Detailübersetzungen für in het leven roepen (Niederländisch) ins Deutsch

in het leven roepen:

in het leven roepen Verb (roep in het leven, roept in het leven, riep in het leven, riepen in het leven, in het leven geroepen)

 1. in het leven roepen (maken; scheppen)
  machen; produzieren; herstellen; kreieren; schaffen; verfertigen; bilden; erschaffen; fabrizieren; entwickeln; tun; konstruieren; entwerfen; erzeugen; schöpfen; gestalten; erfinden; anfertigen; hervorbringen; formen; ins Leben rufen; entstehen; skizzieren
  • machen Verb (mache, machst, macht, machte, machtet, gemacht)
  • produzieren Verb (produziere, produzierst, produziert, produzierte, produziertet, produziert)
  • herstellen Verb (herstelle, herstellst, herstellt, herstellte, herstelltet, hergestellt)
  • kreieren Verb (kreiere, kreierst, kreiert, kreierte, kreiertet, gekreiert)
  • schaffen Verb (schaffe, schaffst, schafft, schuff, schufft, geschaffen)
  • verfertigen Verb (verfertige, verfertigst, verfertigt, verfertigte, verfertigtet, verfertigt)
  • bilden Verb (bilde, bildest, bildet, bildete, bildetet, gebildet)
  • erschaffen Verb
  • fabrizieren Verb (fabriziere, fabrizierst, fabriziert, fabrizierte, fabriziertet, fabriziert)
  • entwickeln Verb (entwickele, entwickelst, entwickelt, entwickelte, entwickeltet, entwickelt)
  • tun Verb (tue, tuest, tut, tat, tatet, getan)
  • konstruieren Verb (konstruiere, konstruierst, konstruiert, konstruierte, konstruiertet, konstruiert)
  • entwerfen Verb (entwerfe, entwirfst, entwirft, entwarf, entwarft, entworfen)
  • erzeugen Verb (erzeuge, erzeugst, erzeugt, erzeugte, erzeugtet, erzeugt)
  • schöpfen Verb (schöpfe, schöpfst, schöpft, schöpfte, schöpftet, geschöpft)
  • gestalten Verb (gestalte, gestaltest, gestaltet, gestaltete, gestaltetet, gestaltet)
  • erfinden Verb (erfinde, erfindest, erfindet, erfand, erfandet, erfunden)
  • anfertigen Verb (fertige an, fertigst an, fertigt an, fertigte an, fertigtet an, angefertigt)
  • hervorbringen Verb (bringe hervor, bringst hervor, bringt hervor, brachte hervor, brachtet hervor, hervorgebracht)
  • formen Verb (forme, formst, formt, formte, formtet, geformt)
  • entstehen Verb (entstehe, entstehst, entsteht, entstand, entstandet, entstanden)
  • skizzieren Verb (skizziere, skizzierst, skizziert, skizzierte, skizziertet, skizziert)

Konjugationen für in het leven roepen:

o.t.t.
 1. roep in het leven
 2. roept in het leven
 3. roept in het leven
 4. roepen in het leven
 5. roepen in het leven
 6. roepen in het leven
o.v.t.
 1. riep in het leven
 2. riep in het leven
 3. riep in het leven
 4. riepen in het leven
 5. riepen in het leven
 6. riepen in het leven
v.t.t.
 1. heb in het leven geroepen
 2. hebt in het leven geroepen
 3. heeft in het leven geroepen
 4. hebben in het leven geroepen
 5. hebben in het leven geroepen
 6. hebben in het leven geroepen
v.v.t.
 1. had in het leven geroepen
 2. had in het leven geroepen
 3. had in het leven geroepen
 4. hadden in het leven geroepen
 5. hadden in het leven geroepen
 6. hadden in het leven geroepen
o.t.t.t.
 1. zal in het leven roepen
 2. zult in het leven roepen
 3. zal in het leven roepen
 4. zullen in het leven roepen
 5. zullen in het leven roepen
 6. zullen in het leven roepen
o.v.t.t.
 1. zou in het leven roepen
 2. zou in het leven roepen
 3. zou in het leven roepen
 4. zouden in het leven roepen
 5. zouden in het leven roepen
 6. zouden in het leven roepen
en verder
 1. is in het leven geroepen
 2. zijn in het leven geroepen
diversen
 1. roep in het leven!
 2. roept in het leven!
 3. in het leven geroepen
 4. in het leven roepend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für in het leven roepen:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
anfertigen in het leven roepen; maken; scheppen afwisselen; fabriceren; herzien; maken; produceren; veranderen; vervaardigen; verwisselen; voortbrengen; wijzigen
bilden in het leven roepen; maken; scheppen afwisselen; bekwamen; bewerkstelligen; coachen; evolueren; harden; herzien; kneden; maken; modelleren; muziek componeren; oefenen; ontwikkelen; realiseren; tot ontwikkeling brengen; trainen; veranderen; vervaardigen; verwerkelijken; verwezenlijken; verwisselen; vormen; wijzigen
entstehen in het leven roepen; maken; scheppen afwisselen; herzien; ontspringen; ontspruiten; ontstaan; ontstaan uit; oprijzen; rijzen; tot stand komen; uitbotten; uitkomen; uitlopen; veranderen; verwisselen; voortkomen; voortkomen uit; wijzigen
entwerfen in het leven roepen; maken; scheppen afschilderen; beschrijven; concipiëren; in concept schrijven; omschrijven; ontwerpen; schetsen
entwickeln in het leven roepen; maken; scheppen bekwamen; coachen; evolueren; fabriceren; harden; maken; oefenen; ontplooien; ontwerpen; ontwikkelen; produceren; tot ontwikkeling brengen; tot wasdom komen; trainen; vervaardigen; voortbrengen
erfinden in het leven roepen; maken; scheppen bedenken; beschouwen; bespiegelen; evolueren; fantaseren; fingeren; nadenken; ontwerpen; ontwikkelen; overdenken; overpeinzen; peinzen; simuleren; uitdenken; uitvinden; veinzen; verdichten; verzinnen; voorjokken; voorliegen; voorwenden
erschaffen in het leven roepen; maken; scheppen afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen; wrochten
erzeugen in het leven roepen; maken; scheppen aankweken; aanplanten; fabriceren; fokken; genereren; kweken; maken; opkweken; planten; procreëren; produceren; telen; totstandbrengen; verbouwen; vervaardigen; verwekken; voortbrengen
fabrizieren in het leven roepen; maken; scheppen fabriceren; maken; produceren; vervaardigen; voortbrengen
formen in het leven roepen; maken; scheppen boetseren; gestalte geven; kneden; maken; modelleren; ontwikkelen; tot ontwikkeling brengen; vervaardigen; vorm geven; vorm geven aan; vormen
gestalten in het leven roepen; maken; scheppen afwerken; boetseren; fatsoeneren; garneren; gestalte geven; kneden; maken; modelleren; muziek componeren; opmaken; opsmukken; schotels garneren; versieren; vervaardigen; vorm geven; vorm geven aan; vormen; vormgeven
herstellen in het leven roepen; maken; scheppen deponeren; fabriceren; hernieuwen; herstellen; leggen; maken; neerleggen; neerzetten; plaatsen; produceren; renoveren; stationeren; totstandbrengen; verbeteren; vernieuwen; vervaardigen; voortbrengen; zetten
hervorbringen in het leven roepen; maken; scheppen aankweken; aanplanten; fokken; gebukt gaan onder; genereren; kweken; laten zien; ontwerpen; openbaren; opfokken; opkweken; planten; procreëren; te voorschijn halen; telen; tevoorschijn brengen; torsen; verbouwen; voor de dag halen; voortbrengen; zich uiten
ins Leben rufen in het leven roepen; maken; scheppen
konstruieren in het leven roepen; maken; scheppen bouwen; construeren; ontwerpen
kreieren in het leven roepen; maken; scheppen ontwerpen
machen in het leven roepen; maken; scheppen fabriceren; functioneren; maken; produceren; vervaardigen; voortbrengen
produzieren in het leven roepen; maken; scheppen fabriceren; maken; produceren; vervaardigen; voortbrengen
schaffen in het leven roepen; maken; scheppen aan verwachtingen beantwoorden; aan verwachtingen voldoen; bedingen; bewerkstelligen; bolwerken; distribueren; doen; exploiteren; fiksen; fixen; flikken; functioneren; handelen; klaarspelen; lappen; lenen; ontlenen; realiseren; ronddelen; rooien; tot stand brengen; uitbuiten; uitreiken; uitrichten; uitvoeren; verdelen; verrichten; verschaffen; verstrekken; verwerkelijken; verwezenlijken; voor elkaar krijgen
schöpfen in het leven roepen; maken; scheppen lenen; lepelen; ontlenen; scheppen
skizzieren in het leven roepen; maken; scheppen afschilderen; beschrijven; in concept schrijven; omschrijven; schetsen
tun in het leven roepen; maken; scheppen aanwenden; ageren; arbeiden; benutten; doen; functioneren; gebruik maken van; gebruiken; handelen; leven; manipuleren; opereren; optreden; procederen; te werk gaan; toepassen; uitrichten; uitvoeren; verrichten; werken
verfertigen in het leven roepen; maken; scheppen afwisselen; fabriceren; herzien; maken; produceren; veranderen; vervaardigen; verwisselen; voortbrengen; wijzigen
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
erschaffen geboren; gecreëerd; gemaakt; geschapen; ter wereld gekomen

Verwandte Übersetzungen für in het leven roepen